Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 10 от 5.II

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. (ДВ., БР. 73 ОТ 2010 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "УЧИТЕЛ", ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. (ДВ, БР. 89 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • УКАЗ № 27 ОТ 28.01.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЕМИЛ САВОВ ЯЛНЪЗОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ПОЛША Виж повече
  • УКАЗ № 28 ОТ 28.01.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА МАРГАРИТА ГАНЕВА ГАНЕВА ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ПОЛША СЪС СЕДАЛИЩЕ ВЪВ ВАРШАВА Виж повече
  • УКАЗ № 29 ОТ 28.01.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЕМИЛ САВОВ ЯЛНЪЗОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ЛИТВА Виж повече
  • УКАЗ № 30 ОТ 28.01.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЕЛВЕР АХМЕД ХАЛИЛ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ЛИТВА СЪС СЕДАЛИЩЕ В СОФИЯ Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № РД-02-20-1 ОТ 15 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА НИВЕЛАЧНА МРЕЖА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНО БАНКИРАНЕ И КОНТРОЛА ВЪРХУ ТАЗИ ДЕЙНОСТ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНО БАНКИРАНЕ И КОНТРОЛА ВЪРХУ ТАЗИ ДЕЙНОСТ Виж повече