Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 48 от 8.VI

  • РЕШЕНИЕ № 8 ОТ 27 МАЙ 2021 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 9 ОТ 2020 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 2 ЮНИ 2021 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. (ДВ, БР. 8 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 13 ОТ 26 МАЙ 2021 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ЗАВАРЧИК" Виж повече
  • УКАЗ № 149 ОТ 02.06.2021 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОХЛЮВЕЦ, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ, НА 3 ОКТОМВРИ 2021 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-610 ОТ 2018 Г. ЗА РЕДА, ПО КОЙТО ЛИЦАТА УДОСТОВЕРЯВАТ, ЧЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ (ДВ, БР. 52 ОТ 2018 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ОТМЕНЯНЕ НА НАРЕДБА № 8121з-902 ОТ 22.08.2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛИЧНА ОХРАНА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА (ДВ, БР. 68 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ОТМЕНЯНЕ НА НАРЕДБА № I-121 ОТ 24.06.2004 Г. ЗА РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ОХРАНАТА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЦЕННИ ПРАТКИ И ТОВАРИ (ДВ, БР. 63 ОТ 2004 Г.) Виж повече
  • УКАЗ № 150 ОТ 02.06.2021 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БУКОВЛЪК, ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, НА 3 ОКТОМВРИ 2021 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА № 7 ОТ 27 МАЙ 2021 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА БРОКЕРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ИНВЕСТИЦИОННИТЕ КОНСУЛТАНТИ Виж повече
Промени настройката на бисквитките