Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 66 от 10.VIII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 ОТ 5 АВГУСТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОТНОВО ЗАЕДНО", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 453 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270 ОТ 6 АВГУСТ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. (ДВ, БР. 12 ОТ 2010 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 6 АВГУСТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • УКАЗ № 194 ОТ 04.08.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ИВАН СТОЯНОВ СИРАКОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 195 ОТ 04.08.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГРИГОР КАЛИНОВ ПОРОЖАНОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА Виж повече
  • УКАЗ № 196 ОТ 04.08.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ТОДОР ИВАНОВ ЧУРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РУМЪНИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 197 ОТ 04.08.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ДЕСИСЛАВА ВЕНЕЛИНОВА ИВАНОВА-КОЗЛЕВА ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ГРУЗИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 198 ОТ 04.08.2021 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н ХАРИ ЗЕСЛЕР С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 199 ОТ 04.08.2021 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н МЕСФЕР АБДУЛРАХМАН АЛ ГАСИБ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА КРАЛСТВО САУДИТСКА АРАБИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 200 ОТ 04.08.2021 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н САМУИЛ БЕНИЯМИН АРДИТИ С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече