Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 77 от 16.IX

  • УКАЗ № 233 ОТ 10.09.2021 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ SANTE/2020/C3/082-DC-BG НА КОМПЛЕКТИ ЗА ТЕСТ ЗА АНТИГЕН "ВСИЧКО В ЕДНО" ЗА ДИАГНОСТИКА НА COVID-19 НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И ВТОРИ ДОГОВО Виж повече
  • УКАЗ № 235 ОТ 10.09.2021 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ШВЕЙЦАРСКИЯ ФЕДЕРАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ В ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРСКИЯ ФЕДЕРАЛЕН ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ ИНСТИТУТ В ЛОЗАНА, СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" И Виж повече
  • УКАЗ № 241 ОТ 14.09.2021 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 242 ОТ 14.09.2021 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2021 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 243 ОТ 14.09.2021 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 244 ОТ 14.09.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г. (ДВ, БР. 103 ОТ 2020 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. (ДВ, БР. 104 ОТ 2020 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2021 Г. (ДВ, БР. 103 ОТ 2020 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ SANTE/2020/C3/082-DC-BG НА КОМПЛЕКТИ ЗА ТЕСТ ЗА АНТИГЕН "ВСИЧКО В ЕДНО" ЗА ДИАГНОСТИКА НА COVID-19 НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И ВТОРИ ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ SANTE/2020/C3/082-DC-BG НА КОМПЛЕК Виж повече