Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 108 от 17.XII

  • ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ Виж повече
  • ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА МРЕЖАТА "ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЛИНИЯТА НА ВИКАЩИЯ", "ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СВЪРЗАНАТА ЛИНИЯ" И "ТОНАЛНО НОМЕРОНАБИРАНЕ" Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 1047-НС ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА БОГОМИЛ ИВАНОВ ПЕТКОВ ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ СЕДМИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ГАБРОВСКИ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 1048-НС ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ ПОПЙОРДАНОВ ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - СОФИЯ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ РЪКОВОДСТВОТО И СЪСТАВА НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА СПРАВЯНЕ С ЦЕНОВАТА КРИЗА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА, ПРИЕТО НА 15 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките