Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 91 от 15.XI

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 365 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ В РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 364 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2022 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 254 ОТ 10.11.2022 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР БОРИСОВ ГИГОВ С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 255 ОТ 10.11.2022 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н КРИСТОФ АЙХХОРН - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • НАРЕДБА № 21 ОТ 2 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ШИВАЧ" Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1492 ОТ 4 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРОВЕРКИ НА ГРАНИЧНИТЕ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ Виж повече
  • РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО И ПОДКРЕПА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ(Ратифицирано със закон, приет от 47-ото Народно събрание на 29 юли 2022 г. - ДВ, бр. 62 от 2022 г. В сила о Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 18 ОТ 3 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА БАНКНОТИТЕ И МОНЕТИТЕ В НАЛИЧНОПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ (ДВ, БР. 80 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-1010 ОТ 2015 Г. ЗА УНИФОРМЕНОТО ОБЛЕКЛО И РАБОТНОТО ОБЛЕКЛО ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 68 ОТ 2015 Г.) Виж повече