Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 15 от 14.II

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КЛАСИФИКАТОРА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. (ДВ, БР. 49 ОТ 2012 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. (ДВ, БР. 26 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 3 ОТ 31 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" Виж повече
  • НАРЕДБА № 2 ОТ 31 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ" Виж повече
  • УКАЗ № 39 ОТ 08.02.2023 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н ТЕМИРТАЙ РИМТАЕВИЧ ИЗБАСТИН - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 10.06.2022 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕЖТА (ДВ, БР. 48 ОТ 2022 Г.) Виж повече
  • ЗАПОВЕД № 8121з-131 ОТ 31 ЯНУАРИ 2023 Г. ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № 8121з-156 ОТ 5.02.2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРИТЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА НАУЧНА СТЕПЕН, ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТРУД ПРЕЗ НОЩТА ОТ 22,00 ДО 6,00 Ч., ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТРУД НА ОФ Виж повече
Промени настройката на бисквитките