Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 16 от 17.II

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ПРИ СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 - 2027 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА № 4 ОТ 31 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "МОНТЬОР НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ" Виж повече
  • УКАЗ № 40 ОТ 13.02.2023 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-ЖА ХЕРО МУСТАФА - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МИНИСТЪРА НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА, И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ПРИЛАГАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДКРЕПЯНИТЕ ПО МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАН Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ОТ 2019 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ТЕХНИК НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА" (ДВ, БР. 71 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • ЗАПОВЕД № ЗМФ-120 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПИСЪК НА ОБЩИНИ С БЕЗРАБОТИЦА СЪС ИЛИ НАД 25 НА СТО ПО-ВИСОКА ОТ СРЕДНАТА ЗА СТРАНАТА ЗА 2022 ГОДИНА Виж повече
Промени настройката на бисквитките