Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 26 от 21.III

  • НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ И ТЪРГОВЕ ПО ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42 ОТ 17 МАРТ 2023 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ И ТЪРГОВЕ ПО ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА Виж повече
  • ПОПРАВКА КЪМ РЕШЕНИЕ C(2014) 2258 (ОКОНЧАТЕЛНО) НА КОМИСИЯТА ОТ 10 АПРИЛ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪВМЕСТНО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРИ МЕРКИ ЗА МЕДИЦИНСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ 1082/2013/ЕО(Рамковото спораз Виж повече
  • ЗАПОВЕД № СД-06-3 ОТ 15 МАРТ 2023 Г. ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ АКТУАЛНИЯ СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН Виж повече
  • ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3 ОТ 14 МАРТ 2023 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 4 ОТ 2023 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките