Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 74 от 29.VIII

  • НАРЕДБА № 12 ОТ 23 АВГУСТ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 ОТ 24 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА ЗА 2023 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 ОТ 25 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • УКАЗ № 158 ОТ 22.08.2023 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПРОФ. СТЕФАН ТОДОРОВ ХАДЖИТОДОРОВ С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 159 ОТ 22.08.2023 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПРОФ. РАХАМИН ДАНИЕЛ ШЕКЕРДЖИЙСКИ С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 160 ОТ 22.08.2023 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЪБИНСКИ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" - ЩАБА НА ОТБРАНАТА, И ОТ ВОЕННА СЛУЖБА, СЧИТАНО ОТ 28 АВГУСТ 2023 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ОТ СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2027 Г. В СЕКТОРА НА ПЧЕЛАРСТВОТО (ДВ, БР. 54 ОТ 2023 Виж повече
Промени настройката на бисквитките