Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 77 от 8.IX

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. (ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 591 ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА 8 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ДЕН НА НАЦИОНАЛЕН ТРАУР Виж повече
  • УКАЗ № 161 ОТ 28.08.2023 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ПЕТЬО ЗДРАВКОВ ПЕТРОВ ЗА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ВАКАНТНАТА ДЛЪЖНОСТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" ДО НАЗНАЧАВАНЕ НА ТИТУЛЯР Виж повече
  • УКАЗ № 162 ОТ 31.08.2023 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ВЕСЕЛИН БЛАГОЕВ ДЕЛЧЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА КОНГО Виж повече
  • УКАЗ № 163 ОТ 31.08.2023 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЯНКО ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА НИГЕРИЯ, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА КОНГО С Виж повече
  • НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-3 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2023 - 2025 Г. Виж повече
  • НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-2 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2023 - 2025 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2007 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ, ИЗПЛАЩАНЕ И ТЪРГОВИЯ С ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА (ДВ, БР. 85 ОТ 2007 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 2191-НС ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ЙОРДАН СТОЯНОВ КРЪСТАНОВ ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ СЕДЕМНАДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ПЛОВДИВСКИ, В ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Виж повече
  • МЕХАНИЗЪМ, ГАРАНТИРАЩ ПРЕДВИДИМОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА БЮДЖЕТА НА НЗОК ЗА 2023 Г. ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК Виж повече
Промени настройката на бисквитките