Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 97 от 21.XI

  • РЕШЕНИЕ № 577 ОТ 18 ЯНУАРИ 2023 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 2484 ОТ 2022 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2023 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227 ОТ 17 НОЕМВРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ПРОЦЕСА НА РАЗГОВОРИ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 ОТ 17 НОЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2023 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226 ОТ 17 НОЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2023 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 ОТ 17 НОЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2023 Г. Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 804 ОТ 17 НОЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДНИТЕ ЗА РЕЛИГИОЗНИ ПРАЗНИЦИ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, РАЗЛИЧНИ ОТ ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВНОТО, ПРЕЗ 2024 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 198 ОТ 13.11.2023 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА НИКОЛА БОРИСОВ КАРАИВАНОВ С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 201 ОТ 15.11.2023 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н ДУН СЯОДЗЮН - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ШЕНГЕНСКОТО ПРОСТРАНСТВО И ЕВРОЗОНАТА Виж повече
  • ПОПРАВКА Виж повече
Промени настройката на бисквитките