Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 8 от 26.I

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 ОТ 22 ЯНУАРИ 2024 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 ОТ 22 ЯНУАРИ 2024 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРАВИЛНА И БЕЗОПАСНА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА ВГРАЖДАНЕ, ФИЛТРАЦИЯТА И ПОМПИТЕ КЪМ ПЛУВНИТЕ БАСЕЙНИ - САМОСТОЯТЕЛНИ ИЛИ ПРИЛЕЖАЩИ КЪМ МЕСТА З Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 ОТ 23 ЯНУАРИ 2024 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. (ДВ, БР. 15 ОТ 2011 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 42 ОТ 23 ЯНУАРИ 2024 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ - КВАРЦОВИ ПЯСЪЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ "ДЕРВЕНТ", УЧАСТ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 23 ОТ 22 ЯНУАРИ 2024 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК СЪС ЗАЩИТЕНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 ОТ 22 ЯНУАРИ 2024 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА И НА АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК СЪС СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СП Виж повече
  • НАРЕДБА № 15 ОТ 17 ЯНУАРИ 2024 Г. ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ КОРАБИ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 43 ОТ 23 ЯНУАРИ 2024 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УЧАСТНИК В ТЪРГА С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА КОНЦЕСИОНЕР ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ - КАОЛИН Виж повече
  • УКАЗ № 8 ОТ 18.01.2024 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЗАБЪРДО, ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН, НА 10 МАРТ 2024 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 9 ОТ 18.01.2024 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОРНО ЦЕРОВЕНЕ, ОБЩИНА МОНТАНА, ОБЛАСТ МОНТАНА, НА 10 МАРТ 2024 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките