Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 16 от 25.II

  • НАРЕДБА № 4 ОТ 16 ФЕВРУАРИ 1999 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 22 ФЕВРУАРИ 1999 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 ОТ 30 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 ОТ 25 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 224 ОТ 15 АПРИЛ 1999 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ КРАЙБРЕЖНАТА ПЛАЖНА ИВИЦА - МОРСКИ ПЛАЖ "ЦАРЕВО-ЦЕНТРАЛЕН", ОБЩИНА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 225 ОТ 15 АПРИЛ 1999 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ КРАЙБРЕЖНАТА ПЛАЖНА ИВИЦА - МОРСКИ ПЛАЖ "БУТАМЯТА", ОБЩИНА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 226 ОТ 15 АПРИЛ 1999 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ КРАЙБРЕЖНАТА ПЛАЖНА ИВИЦА - МОРСКИ ПЛАЖ "СИЛИСТАР", ОБЩИНА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 444 ОТ 25 ЮНИ 1999 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ НЕПРИСЪСТВЕН КОНКУРС КАНДИДАТ ЗА КОНЦЕСИОНЕР НА ЧАСТ ОТ КРАЙБРЕЖНАТА ПЛАЖНА ИВИЦА - МОРСКИ ПЛАЖ "БУТАМЯТА", ОБЩИНА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 441 ОТ 25 ЮНИ 1999 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ НЕПРИСЪСТВЕН КОНКУРС КАНДИДАТ ЗА КОНЦЕСИОНЕР НА ЧАСТ ОТ КРАЙБРЕЖНАТА ПЛАЖНА ИВИЦА - МОРСКИ ПЛАЖ "СИЛИСТАР", ОБЩИНА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 449 ОТ 25 ЮНИ 1999 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ НЕПРИСЪСТВЕН КОНКУРС КАНДИДАТ ЗА КОНЦЕСИОНЕР НА ЧАСТ ОТ КРАЙБРЕЖНАТА ПЛАЖНА ИВИЦА - МОРСКИ ПЛАЖ "ЦАРЕВО - ЦЕНТРАЛЕН", ОБЩИНА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
Промени настройката на бисквитките