Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 16 от 25.II

  • ЗАКОН ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ЖИЛИЩНИЯ ФОНД И ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2001 Г. Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА Виж повече
  • ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ, РЕПУБЛИКА ПОЛША, СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, РЕПУБЛИКА ХЪРВАТСКА И РУМЪНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОГРАМАТА CEEPUS Виж повече
  • УКАЗ № 31 ОТ 14.02.2000 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НОВИ ГРАНИЦИ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО И НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО Виж повече
  • УКАЗ № 32 ОТ 14.02.2000 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НОВИ ГРАНИЦИ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ И НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Виж повече
  • УКАЗ № 33 ОТ 16.02.2000 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО В С. ВЕСЕЛИНА, ОБЩИНА ЛОЗНИЦА, ОБЛАСТ РАЗГРАД Виж повече
  • УКАЗ № 34 ОТ 16.02.2000 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КОНТРААДМИРАЛ ПЕТЪР ИВАНОВ СТРАНЧЕВСКИ ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА Виж повече
  • УКАЗ № 35 ОТ 16.02.2000 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ АНГЕЛ СТОЯНОВ КАЦАРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА РАЗУЗНАВАТЕЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА СЛУЖБА "ВОЕННА ИНФОРМА Виж повече
  • УКАЗ № 36 ОТ 16.02.2000 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ВАСИЛ ПЕТРОВ ДЖЕЛЕБОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ВОЕННАТА АКАДЕМИЯ "Г. С. РАКОВСКИ" И НАЧАЛНИК НА ФАКУЛТЕТ "ГЕНЕРАЛЩАБЕН" Виж повече
  • УКАЗ № 37 ОТ 16.02.2000 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ РУМЕН ТРИФОНОВ ЗЛАТЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ПЪРВИ ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА МЕДИЦИНСКОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И НАЧАЛНИК НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТ Виж повече
Промени настройката на бисквитките