Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 86 от 20.X

  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТЪРА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА, ГОРСКА ТЕХНИКА И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ - РУСЕ Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТЪРА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА, ГОРСКА ТЕХНИКА И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ - ПЛОВДИВ Виж повече
  • НАРЕДБА № 22 ОТ 5 ОКТОМВРИ 2000 Г. ОТНОСНО ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АКВАКУЛТУРИ И ПРОДУКТИ ОТ ТЯХ ПРИ ПЛАСИРАНЕТО ИМ НА ПАЗАРА Виж повече
  • УКАЗ № 348 ОТ 11.10.2000 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО МАРГРЕТЕ II - КРАЛИЦА НА ДАНИЯ, С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" С ЛЕНТА Виж повече
  • УКАЗ № 350 ОТ 11.10.2000 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА НЕГОВО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО Г-Н КРИСТИАН ФАБЕР-РОД - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА КРАЛСТВО ДАНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ВТОРА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 351 ОТ 11.10.2000 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА НЕГОВО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО СЬОРЕН ХАСЛУНД-КРИСТЕНСЕН - ЛОРД ШАМБЕЛАН НА ДАТСКИЯ КРАЛСКИ ДВОР, С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 352 ОТ 11.10.2000 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА НЕГОВО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО ПОСЛАНИК ФРИЙС АРНЕ ПЕТЕРСЕН - ПОСТОЯНЕН ДЪРЖАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА КРАЛСТВО ДАНИЯ, С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 353 ОТ 11.10.2000 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-ЖА МАРИАНЕ БОЕЛ - ПРИДВОРНА ДАМА НА НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ДАНИЯ, С "ОРДЕН НА РОЗАТА" - СРЕБЪРЕН Виж повече
  • УКАЗ № 354 ОТ 11.10.2000 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОДПОЛКОВНИК КРИСТИАН ОЙШЪН-УЛСЕН - ЦЕРЕМОНИАЛ МАЙСТОР, ШАМБЕЛАН, С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ВТОРА СТЕПЕН С МЕЧОВЕ Виж повече
  • УКАЗ № 355 ОТ 11.10.2000 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОСЛАНИК БИРГЕР РИИС-ЙОРГЕНСЕН - ДЪРЖАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА КРАЛСТВО ДАНИЯ И НАЧАЛНИК НА ДАТСКИЯ ТЪРГОВСКИ СЪВЕТ, С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ВТОРА СТЕПЕН Виж повече