Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 59 от 21.VII

УКАЗ № 250 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КАПИТАН I РАНГ ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ ПО ПОДГОТОВКА И БОЙНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИЛИТЕ, ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧА

 

УКАЗ № 250 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КАПИТАН I РАНГ ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ ПО ПОДГОТОВКА И БОЙНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИЛИТЕ, ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ ПО ПОДГОТОВКА НА СИЛИТЕ И ЗА УДОСТОЯВАНЕТО МУ С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "БРИГАДЕН АДМИРАЛ"

Обн. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2000г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 във връзка с чл. 90, ал. 1, т. 5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Освобождавам капитан I ранг Петър Цветанов Петров от длъжността заместник-началник на главния щаб на Военноморските сили по подготовка и бойното използване на силите.

2. Назначавам капитан I ранг Петър Цветанов Петров на длъжността заместник-началник на Главния щаб на Военноморските сили по подготовка на силите.

3. Удостоявам капитан I ранг Петър Цветанов Петров с висше военно звание "бригаден адмирал".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 7 юли 2000 г.