Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 59 от 21.VII

УКАЗ № 230 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ИВАН АНГЕЛОВ ДИНЕВ - НАЧАЛНИК НА ВВУАПВО "П. ВОЛОВ", С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР" И ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ВВУАПВО "П. ВОЛОВ" И ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА

 

УКАЗ № 230 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ИВАН АНГЕЛОВ ДИНЕВ - НАЧАЛНИК НА ВВУАПВО "П. ВОЛОВ", С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР" И ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ВВУАПВО "П. ВОЛОВ" И ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА

Обн. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2000г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 във връзка с чл. 90, ал. 1, т. 5, чл. 127, ал. 1, т. 7 и чл. 130, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Удостоявам генерал-майор Иван Ангелов Динев - началник на ВВУАПВО "П. Волов", с висше военно звание "генерал-майор".

2. Освобождавам генерал-майор Иван Ангелов Динев от длъжността началник на ВВУАПВО "П. Волов" и от кадрова военна служба.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 7 юли 2000 г.