Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 59 от 21.VII

УКАЗ № 228 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ - КОМАНДИР НА ВТОРА МОТОСТРЕЛКОВА ДИВИЗИЯ, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР", ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ ОТ ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР НА ВТОРА МОТОСТРЕЛКОВА ДИВИЗИЯ И ЗА НА

 

УКАЗ № 228 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ - КОМАНДИР НА ВТОРА МОТОСТРЕЛКОВА ДИВИЗИЯ, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР", ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ ОТ ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР НА ВТОРА МОТОСТРЕЛКОВА ДИВИЗИЯ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ЩАБ НА ТРЕТИ АРМЕЙСКИ КОРПУС

Обн. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2000г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 във връзка с чл. 90, ал. 1, т. 5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Удостоявам генерал-майор Димитър Стоянов Димитров - командир на Втора мотострелкова дивизия, с висше военно звание "генерал-майор".

2. Освобождавам генерал-майор Димитър Стоянов Димитров от длъжността командир на Втора мотострелкова дивизия.

3. Назначавам генерал-майор Димитър Стоянов Димитров на длъжността началник щаб на Трети армейски корпус.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 7 юли 2000 г.