Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 59 от 21.VII

УКАЗ № 221 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР КИРИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ - СЕКРЕТАР ПО ВЪПРОСИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР" И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР Н

 

УКАЗ № 221 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР КИРИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ - СЕКРЕТАР ПО ВЪПРОСИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР" И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР НА ПЪРВИ АРМЕЙСКИ КОРПУС

Обн. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2000г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 във връзка с чл. 90, ал. 1, т. 5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Удостоявам генерал-майор Кирил Иванов Василев - секретар по въпросите на националната отбрана на Президента на Република България, с висше военно звание "генерал-майор".

2. Назначавам генерал-майор Кирил Иванов Василев на длъжността командир на Първи армейски корпус.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 7 юли 2000 г.