Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 59 от 21.VII

УКАЗ № 203 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ЛЮБЕН СТОЙКОВ ПАНДЕВ - НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ "ЛИЧЕН СЪСТАВ" НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР"

 

УКАЗ № 203 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ЛЮБЕН СТОЙКОВ ПАНДЕВ - НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ "ЛИЧЕН СЪСТАВ" НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР"

Обн. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2000г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 във връзка с чл. 90, ал. 1, т. 5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Удостоявам генерал-майор Любен Стойков Пандев - началник на управление "Личен състав" на Генералния щаб на Българската армия, с висше военно звание "генерал-майор".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 7 юли 2000 г.