Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 81 от 15.IX

РЕШЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПАРИЧНИ НАГРАДИ ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И НАЦИЯТА

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПАРИЧНИ НАГРАДИ ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И НАЦИЯТА

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.81 от 15 Септември 2020г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията


РЕШИ:


1. Отпуска държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията пожизнено в размер на 700 лв. месечно на Антраник Шаварш Арабаджиян (Астор), Димитър Георгиев Коруджиев, Ивайло Димитров Балабанов и Янко Христов Миладинов за изключителните им постижения и за цялостния им принос в областта на културата.

2. Възлага изпълнението на решението на министъра на културата.

-------------------------

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 10 септември 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.