Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 61 от 23.VII

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА СЕКРЕТАРИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА СЕКРЕТАРИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.61 от 23 Юли 2021г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България


РЕШИ:


1. Избира 12 секретари на Народното събрание - по двама от всяка от парламентарно представените партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 11 юли 2021 г.

2. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване, освен ако Народното събрание реши друго, и в цялост за всички кандидати.

3. Избира за секретари на Четиридесет и шестото Народно събрание:

- Кирил Сашев Симеонов,

- Петър Христов Димитров,

- Маноил Минчев Манев,

- Христо Георгиев Гаджев,

- Филип Стефанов Попов,

- Стоян Михайлов Мирчев,

- Александра Красимирова Стеркова,

- Петър Ясенов Маринов,

- Сезгин Юсеин Мехмед,

- Павлин Павлов Кръстев,

- Светослав Бончев Колев,

- Юлиян Милчев Ненчев.

-------------------------

Решението е прието от 46-ото Народно събрание на 21 юли 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.