Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 22.XI

УКАЗ № 258 ОТ 17.11.2022 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДОПЪЛНЕНИЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЗАЕМ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КАТО ЗАЕМОДАТЕЛ И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛ

 

УКАЗ № 258 ОТ 17.11.2022 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДОПЪЛНЕНИЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЗАЕМ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КАТО ЗАЕМОДАТЕЛ И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛ

Обн. ДВ. бр.93 от 22 Ноември 2022г.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Да се обнародва в "Държавен вестник" Законът за ратифициране на Допълнението на Споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател, приет от 48-ото Народно събрание на 16 ноември 2022 г.

Издаден в София на 17 ноември 2022 г.

Подпечатан с държавния печат.