Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 7 от 24.I

РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА NEXO И NEXO CAPITAL И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ЛИЦА, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНА НЕЗАКОННА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВРЪЗКИ С ЛИЦА И СТРУКТУРИ

 

РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА NEXO И NEXO CAPITAL И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ЛИЦА, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНА НЕЗАКОННА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВРЪЗКИ С ЛИЦА И СТРУКТУРИ, ФИНАНСИРАЩИ ТЕРОРИЗМА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ, КАКТО И ФИНАНСИРАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ ОТ NEXO И NEXO CAPITAL И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ЛИЦА

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2023г.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


РЕШИ:


1. Създава Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно дейността на NEXO и NEXO CAPITAL и свързаните с тях лица, във връзка с извършване на потенциална незаконна дейност, включително връзки с лица и структури, финансиращи тероризма и организираната престъпност, както и финансирането на политически партии и други юридически лица в България от NEXO и NEXO CAPITAL и свързаните с тях лица.

2. Временната комисия се състои от 14 народни представители, избрани на паритетен принцип - по двама от всяка парламентарна група.

3. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва:

Председател: Даниел Павлов Митов
Членове: Десислава Цветанчова Трифонова
  Рена Енчева Стефанова
  Асен Васков Василев
  Йордан Кирилов Цонев
  Петър Пандушев Чобанов
  Златан Стоянов Златанов
  Ивайло Георгиев Чорбов
  Иван Ивайлов Ченчев
  Илиян Славейков Йончев
  Божидар Пламенов Божанов
  Надежда Георгиева Йорданова
  Лилия Недкова Недева
  Гален Симеонов Монев

4. Временната комисия установява всички факти и данни, свързани със:

• нарушаване на законодателството за извършване на банкова дейност;

• финансиране на лица от санкционни списъци на Европейския съюз или други международни организации, от които България е част, и към които има международноправен ангажимент;

• съпричастност към организации, финансиращи тероризма и организираната престъпност;

• пране на пари;

• източване на капитали от инвеститори;

• опити за интеграция на оператори на крипто- и дигитални валути в платежните системи в България;

• участието на NEXO и NEXO CAPITAL и свързаните с тях лица и компании във финансирането на политически партии в България.

5. Разглежда и анализира документи, свързани с установяване на факти и данни по предмета на дейност на комисията.

6. Провежда изслушвания.

7. Временната комисия изготвя доклад за резултатите от своята работа с включени в него установените факти и обстоятелства.

8. Временната комисия се избира за срок от 1 месец.

-------------------------

Решението е прието от 48-ото Народно събрание на 18 януари 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Промени настройката на бисквитките