Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 7 от 24.I

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 ОТ 19 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. (ДВ, БР. 70 ОТ 2008 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА ТРАНСПОРТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 ОТ 19 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗА УРЕЖДАНЕ НА БЮДЖЕТНИ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА Виж повече
  • УКАЗ № 7 ОТ 18.01.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА ТРАНСПОРТ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПОСТОЯННА ДЕЛЕГАЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА NEXO И NEXO CAPITAL И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ЛИЦА, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНА НЕЗАКОННА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВРЪЗКИ С ЛИЦА И СТРУКТУРИ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ С ПОЕМАНЕТО НА ПЪЛНИЯ КОНТРОЛ НА "МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ" - АД, ОТ ПРЕДПРИЕМАЧА И ПОЧЕТЕН КОНСУЛ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ В ПЛОВДИВ ГЕОРГИ ГЕРГОВ, ЧРЕ Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2023 Г. ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - ЯМБОЛ, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ЯМБОЛ Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - БЛАГОЕВГРАД, ЗА 2023 Г. Виж повече
  • СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ, ВПИСАНИ КЪМ ОКРЪЖНИЯ СЪД - БЛАГОЕВГРАД, ЗА 2023 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките