Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 7 от 24.I

  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - ВАРНА, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ВАРНА, ЗА 2023 Г. Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБА № Н-1 ОТ 16.05.2014 Г. ЗА СЪДЕБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - ВАРНА, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ВАРНА, ЗА 2023 Г. Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 398, АЛ. 1 ОТ ЗСВ ЗА 2023 Г. ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОКРЪЖЕН И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ ПО ЧЛ. 9 ОТ НАРЕДБА № Н-1 ОТ 16 МАЙ 2014 Г. ЗА СЪДЕБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ ЗА 2023 Г. ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОКРЪЖЕН И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Виж повече
  • СПИСЪК НА ОТПИСАНИТЕ ОТ СПИСЪКА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ - ВЕЩИ ЛИЦА, ЗА 2023 Г. ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОКРЪЖЕН И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ ОТ 25.10.2022 Г. НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗСВ Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - КЮСТЕНДИЛ, ЗА 2023 Г. Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2023 Г. ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - СЛИВЕН Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА 2023 Г. ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - СЛИВЕН Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2023 Г. ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - ЯМБОЛ, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ЯМБОЛ Виж повече
Промени настройката на бисквитките