Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 7 от 24.I

  • НАРЕДБА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - ВАРНА, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ВАРНА, ЗА 2022 Г. Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБА № Н-1 ОТ 16.05.2014 Г. ЗА СЪДЕБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - ВАРНА, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ВАРНА, ЗА 2022 Г. Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - БЛАГОЕВГРАД, ЗА 2022 Г. Виж повече
  • СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ, ВПИСАНИ КЪМ ОКРЪЖНИЯ СЪД - БЛАГОЕВГРАД, ЗА 2022 Г. Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - КЮСТЕНДИЛ, ЗА 2022 Г. Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 398, АЛ. 1 ОТ ЗСВ ЗА 2022 Г. ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОКРЪЖЕН И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ ПО ЧЛ. 9 ОТ НАРЕДБА № Н-1 ОТ 16 МАЙ 2014 Г. ЗА СЪДЕБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ ЗА 2022 Г. ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОКРЪЖЕН И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - СЛИВЕН, ЗА 2022 Г. Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - СЛИВЕН, ЗА 2022 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките