Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 7 от 24.I

УКАЗ № 7 ОТ 18.01.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА ТРАНСПОРТ

 

УКАЗ № 7 ОТ 18.01.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА ТРАНСПОРТ

Обн. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2023г.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Да се обнародва в "Държавен вестник" Законът за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт, приет от 48-ото Народно събрание на 12 януари 2023 г.

Издаден в София на 18 януари 2023 г.

Подпечатан с държавния печат.

Промени настройката на бисквитките