Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 37 от 7.V

РЕШЕНИЕ № 15528 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 11647/2017 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2019 Г.)