Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 103 от 16.XII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 1994 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ МИТНИ СБОРОВЕ ВНОСА НА АПАРАТУРА, ИНСТРУМЕНТИ, МАШИНИ, МАТЕРИАЛИ И МЕДИКАМЕНТИ, ПОЛУЧАВАНИ КАТО БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ПО ЛИНИЯ НА ПРОГРАМАТА НА ЯПОНСКИТЕ ДОБРОВОЛЦИ ЗА С Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 294 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 1994 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ ЩАБ ПО ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КРИЗАТА ВЪВ ВОДОСНАБДЯВАНЕТО Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 1994 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗАДГРАНИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА С БЪЛГАРСКО ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ Виж повече
  • ЗАПОВЕД № РД-21-278 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 1994 Г. ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ Виж повече
  • ЗАПОВЕД № I-1183 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 1994 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ ВРЕМЕННА ЗАБРАНА ЗА ИЗНОС НА ЖИВИ ДВУКОПИТНИ ЖИВОТНИ И МЕСО ОТ ТЯХ ОТ БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ ЩАБ ПО ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КРИЗАТА ВЪВ ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА СОФИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗАДГРАНИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА С БЪЛГАРСКО ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ Виж повече
Промени настройката на бисквитките