Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 22 от 24.II

  • ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 НА МС ОТ 16 ЯНУАРИ 1998 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРИНЦИПИТЕ, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ И НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ В ТРИСТРАННОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО Виж повече
  • КОДЕКС НА ТРУДА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 15 НОЕМВРИ 1995 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА РЕФОРМАТА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ДО 2010 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките