Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 26.XI

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ЗАПОВЕД № 729 от 12 август 2010 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, прието с протокол № 35 от заседание, проведено на 04.08.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, чл. 73 АПК, протокол от изпитване № 2019 от 06.07.2010 г., издаден от „Булгарконтрола” - АД, София, и сертификат за инспекция № 13/0279 от 13.07.2010 г., издаден от „Булгарконтрола” - АД, Стара Загора, удостоверяващи, че аксесоар за коса – детска диадема, част от детски комплект: диадема 1 бр., ластици 5 бр., търговска марка HUIYUN, изработена от пластмаса, от вътрешната страна е снабдена с два реда остри зъбци, на външната страна има залепена пеперуда от текстил, произведено в Китай, предлага се за продажба в целофанова опаковка не съответства на изискванията на БДС EN 71-1 по показател: т. 8.12 „Острота на върхове“ – диадемата не съответства на изискванията за безопасност, поради това, че е установено наличие на остри върхове, което може да доведе до нараняване на главата при малки деца, нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на аксесоар за коса – детска диадема, част от детски комплект: диадема 1 бр., ластици 5 бр., търговска марка HUIYUN, изработена от пластмаса, от вътрешната страна е снабдена с два реда остри зъбци, на външната страна има залепена пеперуда от текстил, произведено в Китай, като стока, представляваща сериозен риск и опасност за здравето на потребителите (малки деца).

2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаната в заповедта стока по реда, при условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които стоките съдържат.

3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да не се допусне увреждане на здравето на потребителите.

4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.

5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: Д. Лазаров

9120

 

ЗАПОВЕД № 730 от 12 август 2010 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, прието с протокол № 35 от заседание, проведено на 04.08.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, чл. 73 АПК, протокол от изпитване № 2020 от 06.07.2010 г., издаден от „Булгарконтрола“ – АД, София, и сертификат за стоков контрол № 08/0195 от 09.07.2010 г., издаден от„Булгарконтрола“ – АД, Димитровград, удостоверяващи, че детска туника, търговска марка: ISTOČNO MORE, модел: КХ-968, състав: 100 % памук, с функционална, пристягаща връзка в областта на талията, с тунел за закрепване, чиито краища завършват с метални накрайници, на лицевата страна на дрехата има бродерия и щампа, страна на произход: Китай, не съответства на изискванията на БДС EN 14682 – т. 3.1.3 и т. 3.4.1, тъй като връзката в областта на талията не е прикрепена към облеклото в поне една точка, разположена на равно разстояние от изходните точки, измерената дължина на свободните краища на връзките в областта на талията е 245 mm и 283 mm, когато облеклото е отворено в своята най-широка част, поставено в хоризонтално положение, при допустими макс. 140 mm, поради което съществува риск от външни наранявания, нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на детска туника, търговска марка: ISTOČNO MORE, модел: КХ-968, състав: 100 % памук, с функционална, пристягаща връзка в областта на талията, с тунел за закрепване, чиито краища завършват с метални накрайници, на лицевата страна на дрехата има бродерия и щампа, страна на произход: Китай, като стока, представляваща сериозен риск и опасност за здравето на потребителите.

2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаната в заповедта стока по реда, при условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които стоката съдържа.

3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да не се допусне увреждане на здравето на потребителите.

4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.

5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: Д. Лазаров

9121

 

ЗАПОВЕД № 803 от 2 септември 2010 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, прието с протокол № 38 от заседание, проведено на 18.08.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71, ал. 1 и 2, чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, протокол от изпитване № 2023 от 7.07.2010 г., издаден от „Булгарконтрола” – АД, София, и сертификат за инспекция № 13/0277 от 12.07.2010 г., издаден от „Булгарконтрола“ – АД, Стара Загора, удостоверяващи, че бебешка рокля „ЗЕНИТ – Н“ с раменни презрамки с прекъсната дължина, състав 100 % памук, произведено в България, не съответства на изискванията за безопасност съгласно БДС EN 14682 по показател: „Връзки и шнурове в областта на врата на облекло за малки деца“, поради това, че има наличие на раменни презрамки (функционални шнурове) със свободни краища с дължина съответно 196, 235 mm и 210, 295 mm, предназначени за завързване на раменете, и съществува потенциален риск за малки деца от нараняване, нареждам:

1. Забранявам производството, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на бебешка рокля „ЗЕНИТ – Н“ с раменни презрамки с прекъсната дължина, състав 100 % памук, размери: 30 и 32, произведено в България, като стока, представляваща сериозен риск и опасност за здравето на потребителите.

2. Производителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаната в заповедта стока по реда, при условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които стоката съдържа.

3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да не се допусне увреждане на здравето на потребителите.

4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите и дистрибуторите.

5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: Д. Лазаров

9122

 

ЗАПОВЕД № 951 от 8 октомври 2010 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, прието с протокол № 47 от заседание, проведено на 04.10.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, чл. 73 от АПК, изпитвателен протокол № 18864 от 05.08.2010 г., издаден от ИЦ „Глобал тест“ – АД, София, и експертно заключение от 05.08.2010 г., удостоверяващи, че детски панталон, търговска марка: MALI ZMAJ ®, с функционална, пристягаща връзка в областта на талията, с тунел за закрепване, състав: 95 % cotton и 5 % lycra, на лицевата страна има бродерия от пришити пайети с надпис: Vogue, на прикрепен етикет е следната информация: No: H-43, Size: 4,6,8, e-mail: malizmaj123@yahoo.cn, не съответства на изискванията на БДС EN 14682 – т. 3.1.3 и 3.4.1, тъй като връзката в областта на талията не е прикрепена към облеклото в поне една точка, разположена на равно разстояние от изходните точки, измерената дължина на свободните краища на връзките в областта на талията са 220 mm от всеки край, когато дрехата е в максимално разгънато положение, при допустими макс. 140 mm, поради което съществува риск от наранявания и се счита за опасна за потребителите (малки деца), нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на детски панталон, търговска марка: MALI ZMAJ ®, с функционална, пристягаща връзка в областта на талията, с тунел за закрепване, състав: 95 % cotton и 5 % lycra, на лицевата страна има бродерия от пришити пайети с надпис: Vogue, на прикрепен етикет е следната информация: No: H-43, Size: 4,6,8, e-mail: malizmaj123@yahoo.cn, като стока, представляваща сериозен риск и опасност за здравето на потребителите (малки деца).

2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаната в заповедта стока по реда, при условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които стоката съдържа.

3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да не се допусне увреждане на здравето на потребителите.

4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.

5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: Д. Лазаров

9123

 

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 694-ИП от 3 ноември 2010 г.

На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 20, ал. 1, т. 1, предложение второ във връзка с чл. 21, ал. 1 и 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти Комисията за финансов надзор реши:

Отнема издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Рок Ридж Инвестмънт“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление София, община Столична, район „Изгрев“, бул. Г. М. Димитров 1, издаден въз основа на Решение № 212-ИП от 20.02.2008 г. на Комисията за финансов надзор.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.

Председател: Ст. Мавродиев

9066

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗАПОВЕД № РД-09-1708 от 14 октомври 2010 г.

В изпълнение на Решение № 522 от 23.09.2010 г. на Столичния общински съвет и на основание чл. 10, ал. 8 от Закона за народната просвета, чл. 15, ал. 1 от правилника за прилагането му и чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА нареждам:

1. Преобразувам Целодневна детска градина № 172 „Белите брези“ на ул. Вършец 11, район „Подуяне“, и Целодневна детска градина № 110 „Слънчева мечта“, ж. к. Суха река, ул. Батуня 75, район „Подуяне“, в Целодневна детска градина № 110 „Слънчева мечта“ с административен адрес ж. к. Суха река, ул. Батуня 75, район „Подуяне“.

2. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.

3. Сградният фонд, наличният инвентар и задължителната документация на Целодневна детска градина № 172 „Белите брези“ да се ползва от преобразуваната Целодневна детска градина № 110 „Слънчева мечта“.

4. Да бъдат осигурени необходимите щатни бройки и бюджет за нормалното функциониране на детското заведение.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кмета на Столична община Христо Ангеличин.

Кмет: Й. Фандъкова

9280

 

ЗАПОВЕД № РД-09-1929 от 12 ноември 2010 г.

В изпълнение на Решение № 588 от 21.10.2010 г. на Столичния общински съвет и на основание чл. 10, ал. 8 от Закона за народната просвета, чл. 15, ал. 1 от правилника за прилагането му и чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА нареждам:

1. Преобразувам Целодневна детска градина № 8 „Здравец“ с адрес ж. к. Света Троица, ул. Пловдив 25, район „Илинден“, в Обединено детско заведение № 52 с административен адрес, ул. Пловдив 25, район „Илинден“.

2. Да се именува Обединено детско заведение № 52 с името „Илинденче“.

3. Сградата и прилежащият й терен с адрес: НПЗ „Захарна фабрика“, кв. 16, да се предостави за управление съгласно чл. 12 ЗОС на Обединено детско заведение № 52 „Илинденче“, район „Илинден“.

4. Имуществото и задължителната документация на Целодневна детска градина 8 „Здравец“, район „Илинден“, да се ползва от преобразуваното Обединено детско заведение № 52 „Илинденче“, район „Илинден“.

5. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.

6. Да бъдат осигурени необходимите щатни бройки и бюджет за нормалното функциониране на детското заведение.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кмета на Столична община Христо Ангеличин.

Кмет: Й. Фандъкова

9281

ЗАПОВЕД № РД-09-1930 от 12 ноември 2010 г.

В изпълнение на Решение № 589 от 21.10.2010 г. на Столичния общински съвет и на основание чл. 10, ал. 8 от Закона за народната просвета, чл. 15, ал. 1 от правилника за прилагането му и чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА нареждам:

1. Преобразувам Целодневна детска градина № 164 „Зорница“, кв. Горна баня, район „Овча купел“, ул. Мечево усое 6, в Обединено детско заведение № 164 „Зорница“, кв. Горна баня, район „Овча купел“, с адрес ул. Мечево усое 6 в Обединено детско заведение № 164 „Зорница“.

2. Имуществото и задължителната документация на Целодневна детска градина № 164 „Зорница“ да се ползва от преобразуваното Обединено детско заведение № 164 „Зорница“.

3. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.

4. Да бъдат осигурени необходимите щатни бройки и бюджет за нормалното функциониране на детското заведение.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кмета на Столична община Христо Ангеличин.

Кмет: Й. Фандъкова

9282

 

РЕШЕНИЕ № 485 от 9 септември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21, ал. 6 ЗОС, чл. 17, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ЗУТ, т. 17 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-86 от 29.09.2009 г., т. 25, и ЕС-Г-14 от 9.02.2010 г., т. 35, Столичният общински съвет реши да приеме проект за:

1. План за регулация на новосъздаден УПИ VIII-800, 801 – за обществено обслужване, кв. 2, м. Малинова долина – обслужващи обекти на Околовръстен път, по червените и сини линии, цифри и букви и корекциите в зелен и кафяв цвят съгласно приложения проект.

2. План за застрояване на новосъздаден УПИ VIII-800, 801 – за обществено обслужване, кв. 2, м. Малинова долина – обслужващи обекти на Околовръстен път, с корекциите в зелен и кафяв цвят съгласно приложения проект.

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок от съобщаването.

Жалбите се подават до район „Витоша“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

Председател: А. Иванов

9233

 

РЕШЕНИЕ № 534 от 7 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21, ал. 6 ЗОС, Заповед № РД-09-50-3345 от 29.05.2008 г. на кмета на Столичната община, чл. 134, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол на ОЕСУТ

№ Ес-Г-22 от 9.03.2010 г., т. 5, Столичният общински съвет, одобрява проект за изменение на плана за регулация на УПИ I-СО, УПИ II-424, 453 – за жс, офиси, обществено обслужване, УПИ III-424, 453 – за жс офиси, обществено обслужване, подземни гаражи, трафопост, за създаване на нови УПИ I-СО, УПИ II-454 – за жс, офиси, обществено обслужване, УПИ III-424, 458, 618, 619, общ. – за жс, офиси, обществено обслужване, подземни гаражи, трафопост; промяна профила на улична регулация по о.т. 35 – о.т. 20 – о.т. 19, м. НПЗ „Искър-юг“, по зелените и кафявите линии, цифри, текст и защриховки съгласно приложения проект.

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ и може да бъде обжалвано по реда на чл. 215 ЗУТ чрез район „Нови Искър“ пред Администативния съд – София, в 14-дневен срок от съобщаването.

Председател: А. Иванов

9278

 

РЕШЕНИЕ № 535 от 7 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21, ал. 6 ЗОС, чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 133, ал. 4 ЗУТ, т. 1 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-94 от 20.10.2009 г., т. 7, Столичният общински съвет приема проект за:

1. План-извадка – изменение на план за регулация на м. „X.X. – Слатина“, кв. 198. Изменение на улица от о.т. 185 до о.т. 185в. Откриване на улица от о.т. 185б до о.т. 160б и създаване на нов кв. 198а. Изменение на улица между о.т. 161 и о.т. 161а. Откриване на задънена улица от о.т. 160а до о.т. 160в. Изменение границите на УПИ I – за озеленяване и трафопост, II – за жилищно строителство и трафопост, и III – за гаражи. Отреждане на нови УПИ V-748; VI – за озеленяване и трафопост, и VII – за трафопост, по кафявите и зелени линии, цифри, текст и зачертавания съгласно приложения проект.

2. План-извадка – изменение на план за застрояване за кв. 198, м. „X.X. – Слатина“, съгласно приложения проект.

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215 ЗУТ. Жалбите се подават в район „Слатина“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

Председател: А. Иванов

9279

 

РЕШЕНИЕ № 568 от 21 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21, ал. 6 ЗОС, чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ, т. 8 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол № ЕС-Г-76 от 27.07.2010 г., т. 36, Столичният общински съвет реши да приеме проект за изменение на план за регулация на м.в.з. „Манастира Бистрица“, кв. 8М. Откриване на задънена улица от о.т. 271а до о.т. 271б. Изменение границите на УПИ XI-2003, 2004, 2005, 2983. Изменение границите на УПИ Х-289, 2979 и преотреждането му в нови УПИ Х-3060 и ХХХ-3061 – по кафявите и зелени линии, цифри и текст съгласно приложения проект.

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок от съобщаването.

Жалбите се подават до район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

Председател: А. Иванов

9232

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 1344 от 3 септември 2010 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 577 от 9.10.2008 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 15.12.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост с поземлен имот № 687, кв. 3, гр. Банкя, в.з. Бели брег, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Банкя“, с право на собственост върху ПИ № 687.

2. Начална тръжна цена – 65 000 лв.; 16,21 % от сделката се облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.

4. Депозитът за участие – 6500 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация –до 13.12.2010 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

9052

РЕШЕНИЕ № 1353 от 3 септември 2010 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 974 от 11.10. 2007 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 16.12.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, ж. к. Стрелбище, до бл. 97, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Триадица“, със съответното му право на строеж.

2. Начална тръжна цена – 6000 лв.

3. Стъпка на наддаване – 500 лв.

4. Депозитът за участие – 600 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация –до 14.12.2010 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

9053

 

РЕШЕНИЕ № 1354 от 3 септември 2010 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 591 от 10.09.2009 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 21.12.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение № 2 към трафопост, ж. к. Дружба 1, до бл. 104, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“, със съответното му право на строеж.

2. Начална тръжна цена – 4000 лв. Сделката не се облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване – 400 лв.

4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 17.12.2010 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

9054

 

РЕШЕНИЕ № 1380 от 24 септември 2010 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 517 от 29.07.2009 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 15.12.2010 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, ж. к. Дружба 1, до бл. 59 (и бл. 57), общински нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“, със съответното му право на строеж.

2. Начална тръжна цена – 186 000 лв. Сделката не се облага с ДДС. В обекта са извършени подобрения от наемателя на стойност 14 703,25 лв., които не са включени в обявената тръжна цена и се дължат на наемателя от спечелия търга участник.

3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.

4. Депозитът за участие – 18 600 лв, се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC–SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 13.12.2010 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

9055

 

РЕШЕНИЕ № 1404 от 8 октомври 2010 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 384 от 11.06.2009 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 16.12.2010 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда с терен (УПИ VIII-5), ж. к. Люлин, ул. Майски ден 24, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“, с право на собственост върху терен (УПИ).

2. Начална тръжна цена – 110 000 лв. Сделката се облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.

4. Депозитът за участие – 11 000 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.12.2010 г. вкл., в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 720 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

9056

 

ОБЩИНА БАЛЧИК

РЕШЕНИЕ № 679 от 26 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, одобрява ПУП – парцеларен план за външно електрозахранване на мобилна комуникационна станция № 4212 в ПИ 02508.90.718 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Председател: Ст. Павлов

9175

 

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

РЕШЕНИЕ № 873 от 29 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 4 ЗСПК и чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Берковица, открива процедура по приватизация за продажба на УПИ І, пл. № 189, 190, кв. 32 по регулационния план на с. Бистрилица с площ 1422 м2, ведно със сграда в него с площ 426 м2, отреден за „Комплексно обществено обслужване“ по регулационния план на с. Бистрилица, община Берковица.

Делегира права на кмета на Община Берковица да възложи изготвяне на правен анализ, информационен меморандум и приватизационна оценка.

Председател: Евг. Иванов

9098

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

РЕШЕНИЕ № 280 от 29 октомври 2010 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, одобрява ПУП – парцеларен план за външни В и К връзки (водопровод) до поземлен имот с № 91.1489 в местността Адемска чука, землището на с. Рилци § 4, община Благоевград, минаващ през имоти № 065001 – общински, № 92.2148 – общински, и № 000273 – общински.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез общината до Административния съд – Благоевград.

Председател: К. Хаджигаев

9145

 

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС

РЕШЕНИЕ № I-13 от 10 ноември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 5 и 7 от Наредбата за търговете и конкурсите, решение по протокол № 33 от 22.04.2010 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, и свое решение по протокол № 3 от 27.10.2010 г. Надзорният съвет на агенцията реши:

1. Да се проведе на 19-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 17 ч. в заседателната залата на Община Бургас, ул. Александровска 26, публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот: ателие № М.А., мансарден етаж, ул. Странджа 36, Бургас, със застроена площ

47,31 кв.м, с начална тръжна цена – 49 000 лв. без ДДС, стъпка на наддаване – 650 лв., и депозит за участие – 4900 лв.

2. Тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и ПЧП, ул. Конт Андрованти 1 – 3, ет. 3, всеки работен ден от 9 до 17 ч. в срок до 18-ия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ за 200 лв., платими в брой в касата на агенцията. Физическите лица закупуват лично или с нотариално заверено пълномощно. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност, ако закупуват лично или с пълномощно, издадено от управителя (директора), което да е нотариално заверено, ако закупува чрез пълномощник.

3. Депозитът за участие – 4900 лв., да се внесе по банков път до 18-ия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ по IBAN сметка на Агенция за приватизация и ПЧП – Бургас, № BG 28 SOMB 9130 32 23998456, BIC на „Общинска банка“ – АД, Бургас – SOMBBGSF. Връщането на депозита се извършва безкасово – с платежно нареждане по банковата сметка на кандидата в срок пет работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на Надзорния съвет на агенцията за определяне на спечелилия участник.

4. Огледът на обекта се извършва с представител на агенцията през всички работни дни до 18-ия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ след представен платежен документ за закупена тръжна документация.

5. Срок и място за подаване на предложенията за участие в търга – в агенцията всеки работен ден до 18-ия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“. Изпращане на предложения по пощенски път не се допуска.

6. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както и поемане на менителнични задължения.

7. Върху достигнатата крайна тръжна цена се начислява 20 % ДДС съгласно чл. 45, ал. 3 във връзка с § 1, ал. 5б от допълнителните разпоредби на ЗДДС.

Председател на Надзорния съвет: Д. Славов

9144

 

ОБЩИНА ВИДИН

РЕШЕНИЕ № 137 от 8 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 134, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, одобрява проект за изменение на Общ устройствен план на гр. Видин – смяна на устройствените зони от „Зелена зона и лесопаркове“ в зона за „Обществено обслужване“ за имот с идентификатор 10971.489.94 по кадастралната карта на гр. Видин, местност Майски лес.

Председател: Св. Славчев

9147

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА

ЗАПОВЕД № 32 от 9 ноември 2010 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 28б, ал. 8 от правилника за прилагането му одобрявам план на новообразуваните имоти в цифров и графичен вид в мащаб 1:1000 за земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, регистър на новообразуваните имоти и таблица за изчисляване дължимото обезщетение на собствениците за следните землища и местности:

1. Землище гр. Оряхово, община Оряхово, област Враца:

а) местност Долните лозя – Чукурея и Долното блато, масив (кадастрален район) № 102;

б) местност Горните лозя – Стрелбището, масив (кадастрален район) № 100.

2. Землище с. Селановци, община Оряхово, област Враца:

а) местност Въртопът, масив (кадастрален район) № 400;

б) местност Над мела – Лъката, масив (кадастрален район) № 695;

в) местност Въртопът – Над манастира, масив (кадастрален район) № 966.

3. Землище с. Лесковец, община Оряхово, област Враца: местност Капитаница, масив (кадастрален район) № 400.

Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител пред Административния съд в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Областен управител: П. Владимирова

9106

 

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

РЕШЕНИЕ № 13-4 от 29 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Генерал Тошево, реши:

Одобрява ПУП – ПП за Ветроенергиен парк „Свобода 1“ с 35 бр. електрогенератори, ситуирани в землищата на селата: Сноп в поземлени имоти № 032059, 010110, 010111, 056056, 044077, 058185, 044075, 058187, 069120, 058183, 058181, 058179, 072067; Житен в поземлени имоти № 002131, 002127, 030213, 030210, 002129, 018078, 030215, 045125, 030217, 048109, 068060, 016118, и Градини в поземлени имоти № 039053, 053164, 047126, 053157, 053159, 070122, 070125, 071054, 070127, 071056.

Възлага на кмета на общината да извърши последващите съгласно закона действия.

Председател: Н. Марчев

9243

 

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

РЕШЕНИЕ № 451 от 29 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гълъбово, приема проект за изменение на ПУП – план за застрояване и план за регулация за УПИ ХІV, ХV, ХVІ и ХХ в кв. 503 в землище гр. Гълъбово; УПИ ІІ, ІІІ, LХХХІ, ХХІІ, Х, ІХ, VІІІ и ХІХ в кв. 502 и УПИ ХV, ХХ, ХХІ, ХІ в кв. 503 в землище с. Обручище.

Председател: Я. Петрова

9105

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

РЕШЕНИЕ № 1113 от 30 септември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-4317/07.09.2010 г. по преписка вх. № УТ2-20-1287/2010 г. от „Соф – строй 69“ – ЕООД, окомплектувана съгласно изискванията, и във връзка с Решение № 787 от 26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Елин Пелин, и след становище на постоянната комисия по териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура Общинският съвет – гр. Елин Пелин, одобрява ПУП – ПЗ „За жилищно строителство“ (ниско засторояване) на имот № 032044 в землището на с. Крушовица, община Елин Пелин, Софийска област.

Председател: Г. Костов

9099

 

РЕШЕНИЕ № 1114 от 30 септември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-4318 от 07.09.2010 г. по преписка вх. № УТ2-20-1288/2010 г. от „Соф – строй 69“ – ЕООД, окомплектувана съгласно изискванията, и във връзка с Решение № 787 от 26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Елин Пелин, и след становище на постоянната комисия по териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура Общинският съвет – гр. Елин Пелин, одобрява ПУП – ПЗ „За жилищно строителство“ (ниско засторояване) на имот № 035056 в землището на с. Крушовица, община Елин Пелин, Софийска област.

Председател: Г. Костов

9100

 

РЕШЕНИЕ № 1115 от 30 септември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-4323 от 07.09.2010 г. по преписка вх. № УТ2-20-1332/2010 г. от X.X.X. и X.X.X., окомплектувана съгласно изискванията, и във връзка с Решение № 787 от 26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Елин Пелин, и след становище на постоянната комисия по териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура Общинският съвет – гр. Елин Пелин, одобрява ПУП – парцеларен план за електропровод НН и водопровод за захранване на имот № 035012 в землището на с. Габра, община Елин Пелин, Софийска област.

Председател: Г. Костов

9101

РЕШЕНИЕ № 1116 от 30 септември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-4329 от 09.09.2010 г. по преписка вх. № УТ2-20-1029/2009 г. от X.X.X., окомплектувана съгласно изискванията, и във връзка с Решение № 787 от 26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Елин Пелин, и след становище на постоянната комисия по териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура Общинският съвет – гр. Елин Пелин, одобрява ПУП – ПЗ „За жилищно строителство“ (ниско застрояване) на имот № 059003 в землището на с. Караполци, община Елин Пелин, Софийска област.

Председател: Г. Костов

9102

 

РЕШЕНИЕ № 1117 от 30 септември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-4330 от 09.09.2010 г. по преписка вх. № УТ2-20-1203/2009 г. от „Булмес Груп“ – ЕООД, окомплектувана съгласно изискванията, и във връзка с Решение № 787 от 26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Елин Пелин, и след становище на постоянната комисия по териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура Общинският съвет – гр. Елин Пелин, одобрява ПУП – ПЗ „За складова и производствена дейност, магазини и офис сгради“ (изменение на ПЗ „за газостанция, паркинг и обслужваща сграда“) на имот № 333016 в землището на с. Мусачево, община Елин Пелин, Софийска област.

Председател: Г. Костов

9103

 

РЕШЕНИЕ № 1160 от 30 септември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 69 от Правилника за дейността на Общинския съвет – гр. Елин Пелин, във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-4343 от 15.09.2010 г. по преписки вх. № УТ2-20-1324, УТ2-20-1325 и УТ2-20-1326/2010 г. от „Доландия България“ – ЕООД, окомплектувана съгласно изискванията, и във връзка с Решение № 787 от 26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Елин Пелин, и след станалите разисквания Общинският съвет – гр. Елин Пелин, одобрява: ПУП – парцеларен план за газопроводно отклонение, ПУП – парцеларен план за оптичен кабел, и ПУП – парцеларен план за водопровод за захранване на имот № 019034 в землището на с. Григорево, община Елин Пелин, Софийска област.

Председател: Г. Костов

9104

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

РЕШЕНИЕ № Д-748 от 28 октомври 2010 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Златоград, реши:

Одобрява проект за изменение на ПУП – план-схема за техническа инфраструктура към проект „Интегрирано използване на термо-минералните води, натрупани в геотермалната система „Ерма река – Елидже“, лот 4 „Градска топлопреносна мрежа и абонатни станции до 8 обекта с обществено предназначение на територията на Златоград“ в обхват на поземлени имоти с идентификатори: 31111.31.599; 31111.31.520; 31111.31.582; 31111.31.567; 31111.31.396; 31111.31.467; 31111.31.422; 31111.33.478, и включване на отклонение за ПИ 31111.33.391 – Абонатна станция – ОУ „X.X.“, Златоград; ПИ 31111.33.460; 31111.33.504 и включване на отклонение за ПИ 31111.33.409.1 – Абонатна станция – сграда на Общинската администрация, Златоград; ПИ 31111.33.498 и включване на отклонение за ПИ 31111.33.409.2 – Абонатна станция – сграда на читалище „Просвета“, Златоград, ПИ 31111.33.478 и включване на отклонение за ПИ 31111.33.469 – Абонатна станция – ЦДГ „Радост“, Златоград; ПИ 31111.33.837; 31111.34.818 и включване на отклонение за ПИ 31111.34.814 – Абонатна станция – Детска ясла „Мир“, Златоград; ПИ 31111.34.809 и включване на отклонение за ПИ 31111.34.819 – Абонатна станция – ЦДГ „Снежанка“, Златоград; ПИ 31111.35.434 и включване на отклонение за поземлен имот с идентификатор 31111.35.213 – Абонатна станция – МБАЛ „Проф. д-р X.X.“, Златоград; ПИ 31111.33.372; 31111.35.442; 31111.35.450; 31111.35.380; 31111.35.204; 31111.35.706; 31111.35.397; 31111.35.331 и включване на отклонение за ПИ 31111.35.129 – Абонатна станция – СОУ „Антим I“, Златоград.

Разположението на трасето в ситуация е съгласно чертеж № 1 – план-схема на техническата инфраструктура на топлопровод за топлоснабдяване – Златоград, който е неразделна част от решението.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Златоград пред Административния съд – Смолян.

Председател: Пл. Чингаров

9202

 

ОБЩИНА КАРЛОВО

РЕШЕНИЕ № 923 от 30 септември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабелно ел. захранване и водопровод на УПИ 034127 – ресторант и мотел в местност Боаза, землище с. Васил Левски, преминаващо през поземлени имоти 000357 и 000859 – полски пътища, публична общинска собственост, 054001 – нива, собственост на X.X.X., и УПИ 034127 – ресторант и мотел, собственост на „Сиона“ – ЕООД, Карлово, в землището на с. Васил Левски, община Карлово, и през поземлен имот 000101 – общинска пътна мрежа, публична общинска собственост, в землището на с. Куртово, община Карлово.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Карлово до Административния съд – Пловдив.

Председател: Т. Стоев

9257

 

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

РЕШЕНИЕ № 346 от 21 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 22, ал. 1, чл. 44, ал. 1, т. 18 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, чл. 6, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставена на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и 9 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 330 (протокол № 35 от 06.07.2010 г.) Общинският съвет – гр. Лозница, реши:

1. Приема анализа на правното състояние и приватизационната оценка на общински нежилищен имот с предназначение – „Самостоятелен обект – складово помещение“ , със застроена площ 60 кв. м, 4,10 % ид. части от общи части на сградата и ОПС в/у 62,50 кв. м – обособена част от партерния етаж на жилищен блок № 1, сектор „Запад“, вх. В, ж. к. Н. Кючуков, община Лозница, област Разград, при граници и съседи: ляво – външна стена, дясно – външна стена, горе – офис; долу – изби – АОЧС № 298/07.04.2004 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 879/27.04.04, том 4, рег. № 2187.

2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата за търгове и конкурсите при първоначална тръжна цена в размер 12 179 лв. без ДДС, стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена. Данъчната оценка на имота е в размер 6609,60 лв. съгласно удостоверение № 0630/08.10.2010 г.

3. Търгът да се проведе в съответствие с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите на 30-ия календарен ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 14 ч. в заседателната зала на общината, а при неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг – на 40-ия календарен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

4. Утвърждава тръжна документация и проектодоговора за покупко-продажба, която се закупува в Община Лозница, стая 203, до 20-ия календарен ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ след представяне на квитанция от внесена парична вноска в касата на общинската администрация в размер 80 лв. с ДДС.

5. Условията за закупуване на тръжна документация и необходими документи са:

а) по отношение на физически лица:

– документ за самоличност;

– нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, в случай че закупуват документация от името на друго физическо лице;

б) по отношение на юридически лица:

– нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, ако представителната власт на лицето, закупуващо документацията, не може да се установи от документа за регистрация;

– документите на чуждестранните лица се придружават от превод на български език, извършен и заверен от заклет преводач.

6. Определя депозитната вноска в размер 10 % от първоначалната цена на имота по т. 1, която се внася по банкова сметка BG 41 CECB 9709 3347 3254 00; BIC CECBBGSF на ТБ „ ЦКБ“ – АД, клон Разград, или в касата на общинската администрация, гр. Лозница, стая 211, ет. 2, до крайния срок за подаване на документи.

7. Кандидатите за участие в публичния търг изготвят комплекта от изискваните документи, които се подават в запечатан непрозрачен плик с точното наименование на предмета на търга и адреса на подателя в общинската администрация Лозница, ул. В. Левски 6, стая 103 (деловодство), до 16 ч. на 29-ия календарен ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“, а при повторен търг до 39-ия календарен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

8. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след закупуване на тръжна документация.

9. Търгът да се проведе от комисията, назначена от кмета на общината.

Председател: И. Ахмедов

9071

 

РЕШЕНИЕ № 347 от 21 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 22, ал. 1, чл. 44, ал. 1, т. 18 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, чл. 6, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставена на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизацията и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и 9 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 330 от 06.07.2010 г. (протокол № 35/06.07.2010 г.) Общинският съвет – гр. Лозница, реши:

1. Приема анализа на правното състояние и приватизационната оценка на общински нежилищен имот с предназначение: търговски обект „Сладкарница“ с обща застроена площ 56,30 кв.м и 6,41 % ид. части от общи части на сградата с ОПС върху 56,30 кв.м обособена част от първия етаж на обект „Административна сграда“, намиращ се в кв. 16, п-л № І, по плана на с. Градина, община Лозница, ул. Никола Вапцаров 35, при граници и съседи на сладкарницата: горе – кметство; изток: АТЦ; запад: вход за втория етаж; север: имот І – дворно място; юг: имот І – дворно място, вписан в Агенцията по вписванията под № 504 от 17.03.2009 г., том 3, рег. № 1143.

2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при първоначална тръжна цена в размер 10 410 лв. без ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена. Данъчната оценка на имота е в размер 1641,70 лв. съгласно удостоверение № 0631 от 08.10.2010 г.

3. Търгът да се проведе в съответствие с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите на 30-ия календарен ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ от 15,30 ч. в заседателната зала на общината, а при неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 40-ия календарен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

4. Утвърждава тръжна документация и проектодоговора за покупко-продажба, която се закупува в Община Лозница, стая 203, до 20-ия календарен ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ след представяне на квитанция от внесена парична вноска в касата на общинската администрация в размер 80 лв. с ДДС.

5. Условията за закупуване на конкурсната документация и необходими документи са:

а) по отношение на физически лица:

– документ за самоличност;

– нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, в случай че закупуват документация от името на друго физическо лице;

б) по отношение на юридически лица:

– нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, ако представителната власт на лицето, закупуващо документацията, не може да се установи от документа за регистрация;

– документите на чуждестранните лица се придружават от превод на български език, извършен и заверен от заклет преводач.

6. Определя депозитната вноска в размер 10 % от първоначалната цена на имот по т. 1, която се внася по банкова сметка BG 41 CECB 9709 3347 3254 00; BIC CECBBGSF на ТБ „ЦКБ“ – АД, клон Разград, или в касата на общинската администрация, гр. Лозница, стая 211, ет. 2, до крайния срок за подаване на документи.

7. Кандидатите за участие в публичния търг изготвят комплекта от изискваните документи, които се подават в запечатан непрозрачен плик с точното наименование на предмета на търга и адреса на подателя в общинската администрация Лозница, ул. В. Левски 6, стая 103 (деловодство), до 16 ч. на 29-ия календарен ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“, а при повторен търг – до 39-ия календарен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

8. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след закупуване на тръжна документация.

9. Търгът да се проведе от комисията, назначена от кмета на общината.

Председател: И. Ахмедов

9072

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА

ЗАПОВЕД № РД-08-201 от 15 ноември 2010 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам план на новообразуваните имоти и регистър към него за местностите Бърдото – Конички дол в землището на с. Долна Вереница, област Монтана. Планът е приет от комисия по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ с протокол от 3.10.2007 г. Представена е документацията по т. 3.8 от Заповед № РД-46-494 от 22.08.2003 г. на МЗГ и Заповед № РД-02-14-454 от 22.08.2003 г. на МРРБ.

Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на област Монтана пред Административния съд в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ съгласно § 4к, ал. 6 ПЗР ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ.

Областен управител: Ив. Петров

9258

 

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

РЕШЕНИЕ № 576 от 21 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 2 и 7, чл. 32, ал. 2, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите и чл. 8, ал. 9 ЗОС Общинският съвет – гр. Павликени, реши:

1. Да допълни списъка, приет с Решение № 111 от 14.11.2002 г. на Общинския съвет – гр. Павликени, на общинските нежилищни имоти, незавършените обекти на строителството и обособени части и дялове от търговски дружества, подлежащи на приватизация, с 1400 дяла, собственост на общината в „Газинвест“ – ООД, Павликени.

2. Да допълни Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, в Община Павликени през 2010 г., приета с Решение № 442 от 28.01.2010 г. от Общинския съвет – гр. Павликени, с нов раздел VІІІ, т. 1 „Приходи от продажба на дялове или акции от търговски дружества по Закона за приватизация и следприватизационен контрол“, с продажба на 1400 дяла, собственост на общината в „Газинвест“ – ООД, гр. Павликени.

3. Да се извърши приватизация чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при следните условия:

Обект на търга – 1400 дяла, собственост на общината в „Газинвест“ – ООД, гр. Павликени.

Търгът да се проведе на 25-ия ден след обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 14 ч. в заседателната зала на Община Павликени. При неявяване на кандидати да бъде проведен повторен търг при същите условия 30 дни след приключване на първата тръжна процедура.

Начална тръжна цена – 11 200 лв., представляваща 1400 дяла по 8 лв. за един дял.

Стъпка на наддаване – 1000 лв.

Депозит за участие в търга – 5000 лв. Депозитът се внася по банкова сметка на Община Павликени IBAN BG35UNCR75273342926133, BIC код UNCRВGSF при „Уникредит Булбанк“ – Павликени. Краен срок за внасяне на депозита – до 12 ч. на деня преди търга.

Цена на тръжната документация – 200 лв., която се заплаща в брой в касата на Информационния център при Община Павликени. Тръжната документация се получава от отдел „Общинска собственост и стопански дейности“ в Информационния център на Община Павликени след представяне на документ за платена цена.

Тръжната документация да се закупи до 12 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на търга.

Предложения за участие в търга се подават до 17 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на тръжната процедура.

Оглед на активите на „Газинвест“ – ООД, Павликени, може да се извърши до 12 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на търга, в присъствието на представител на отдел „Общинска собственост и стопански дейности“ след закупуване на тръжна документация от кандидата.

Достигнатата цена да се заплати еднократно по банков път преди сключването на договора за продажба на дяловете.

4. Утвърждава тръжна документация със съдържанието по чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите, която представлява неразделна част от решението.

5. Възлага на кмета на Община Павликени да назначи тръжна комисия, която да проведе тръжната процедура в съответствие с изискванията на чл. 8 от Наредбата за търговете и конкурсите и да определи със заповед спечелилия търга участник въз основа на представения от комисията протокол.

6. X.X.X. – кмет на общината, да сключи приватизационния договор за продажба на дяловете със спечелилия публичния търг участник.

Председател: Д. Дончев

9073

 

ОБЩИНА ПЕРНИК

РЕШЕНИЕ № 646 от 2 ноември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Перник, одобрява ПУП – парцеларен план за обект: рехабилитация и реконструкция на път PER 1105: (ІІІ-802) Дивотино – Люлин – Големо Бучино (SOF-1110) на проект BG 161PO001/2.1-02/2007/022, участък: от км 4+394,24 до км 6+345,00.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Перник до Административния съд – Перник.

Председател: Д. Митрев

9190

 

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

РЕШЕНИЕ № 1082 от 28 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен, реши:

1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим нежилищен имот: Масивна четириетажна сграда – общежитие на четири етажа и сутерен със застроена площ 747,50 кв. м, външни стълбища със застроена площ 25,80 кв. м и котелно със съоръжения към него с площ 160,40 кв.м, или обща разгъната застроена площ – 3923,70 кв. м, без построения трафопост с площ 48,20 кв. м (по акт за частна общинска собственост № 30595 от 19.01.1996 г. имотът е с обща застроена площ 4100 кв. м), построен през 1983 г. в кв. 2, ПИ ІІ по плана на с. Беглеж, община Плевен, при съседи: изток – физкултурна площадка на ОУ „X.X.; запад – улица; север – река; юг – улица, по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 260 000 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 5000 лв.

Имотът се продава с право на строеж. Към общежитието има движимо имущество.

Имотът е описан в акт за частна общинска собственост № 30595 от 19.01.1996 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 72 от 12.06.2008 г., том ХХV, рег. № 9593.

1.1. Определя депозит за участие в търга в размер 26 000 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на 30-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

1.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ за платена такса в размер 150 лв. без ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, код на плащане 44 7000, BIC UNCRBGSF в „УниКредит Булбанк“, клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до 25-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани наименованието на обекта и името на участника в Центъра за административно обслужване на Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 30-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

1.4. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка в отдел „ОПКП“ при Община Плевен.

1.5. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 33-тия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.

1.6. В случай на неявяване на кандидат да се обяви нов търг за продажба на имота при същите условия на това решение, но със следните срокове:

1.6.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 55-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

1.6.2. Срок за подаване на предложения – до 17,30 ч. на 60-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

1.6.3. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 63-тия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.

1.7. Сроковете по т. от 1.1 до 1.5 и от 1.5.1 до 1.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича на следващия след него присъствен ден.

1.8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45, ал. 5, т. 2 ЗДДС.

2. Възлага на кмета на Община Плевен да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор за продажба като част от нея.

3. В срок 3 работни дни след провеждането на търга тръжната комисия да представи на кмета на Община Плевен протокола от търга. Възлага на кмета на общината в срок 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.

4. Възлага на кмета на Община Плевен да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

Председател: Г. Спартански

9244

 

РЕШЕНИЕ № 1083 от 28 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен, реши:

1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим нежилищен имот: Застроен урегулиран поземлен имот с площ 5760 кв. м, отреден за детска градина, намиращ се в кв. 20 по плана на с. Бохот, и построените в него: едноетажна сграда (бивше училище) със застроена площ 416 кв. м и полумасивна сграда, състояща се от две стаи и коридор, с площ 63 кв. м, при граници на имота: север – улица ОК 184 – ОК 183; юг – улица ОК 187 – ОК 182; изток – улица ОК 183 – ОК 182; запад – улица ОК 187 – ОК 184, по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 45 000 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 2000 лв. Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 35299 от 3.12.2008 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 125 от 12.12.2008 г., том 60, рег. № 22035.

1.1. Определя депозит за участие в търга в размер 4500 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на 30-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

1.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ за платена такса в размер 100 лв. без ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF, код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“, клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до 25-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани наименованието на обекта и името на участника в Центъра за административно обслужване на Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 30-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

1.4. Търгът ще се проведе от 10 ч. на 33-тия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.

1.5. В случай на неявяване на кандидат да се обяви нов търг за продажба на имота при същите условия на това решение, но със следните срокове:

1.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 55-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

1.5.2. Срок за подаване на предложения – до 17,30 ч. на 60-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

1.5.3. Търгът да се проведе от 10 ч. на 63-тия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.

1.6. Сроковете по т. от 1.1 до 1.4 и от 1.5.1 до 1.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича на следващия след него присъствен ден.

1.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка в Община Плевен, отдел „ОПКП“.

1.8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС.

2. Възлага на кмета на Община Плевен да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор за продажба като част от нея.

3. В срок 3 работни дни след провеждането на търга тръжната комисия да представи на кмета на Община Плевен протокола от търга. Възлага на кмета на общината в срок 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.

4. Възлага на кмета на Община Плевен да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

Председател: Г. Спартански

9245

 

РЕШЕНИЕ № 1084 от 28 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен, реши:

1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот: Застроен урегулиран поземлен имот с площ 3110 кв. м, съставляващ УПИ ІІІ-547 „За ветеринарна лечебница“, кв. 33 по плана на с. Брестовец, образуван от бивш УПИ І и част от бивш УПИ ІV по стария план на селото, заедно с построените в него сгради: полумасивна сграда – ветеринарна лечебница с пет оборотни помещения, със застроена площ 156,24 кв. м, построена през 1953 г., и полумасивна стопанска сграда (бивш скотовъден обор) със застроена площ 67,5 кв. м, построена през 1937 г., при граници на имота: север – улица ОК 145 – ОК 168; изток – улица ОК 170а – ОК 169а – ОК 169; юг – УПИ ІV-548; запад – УПИ ІІ-605 и УПИ Х, по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 110 000 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 5000 лв. Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 35198 от 11.06.2008 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 145 от 24.06.2008 г., том ХХVІІ, рег. № 10336.

1.1. Определя депозит за участие в търга в размер 11 000 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на 33-тия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

1.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ за платена такса в размер 150 лв. без ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF, код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“, клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до 28-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани наименованието на обекта и името на участника в Центъра за административно обслужване на Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 33-тия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

1.4. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 36-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.

1.5. В случай на неявяване на кандидат да се обяви нов търг за продажба на имота при същите условия на това решение, но със следните срокове:

1.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

1.5.2. Срок за подаване на предложения – до 17,30 ч. на 63-тия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

1.5.3. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 66-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.

1.6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка в отдел „ОПКП“ при Община Плевен.

1.7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС.

1.8. Сроковете по т. от 1.1 до 1.4 и от 1.5.1 до 1.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича на следващия след него присъствен ден.

2. Възлага на кмета на Община Плевен да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор за продажба като част от нея.

3. В срок 3 работни дни след провеждането на търга тръжната комисия да представи на кмета на Община Плевен протокола от търга. Възлага на кмета на общината в срок 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.

4. Възлага на кмета на Община Плевен да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

Председател: Г. Спартански

9246

 

РЕШЕНИЕ № 1091 от 28 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен, реши:

1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим нежилищен имот: Обособен обект – библиотека – имот с идентификатор 56722.662.542.1.8, представляващ 2 броя зали, склад и сервизно помещение, със застроена площ 105 кв. м, заедно с прилежащия към тях склад (хранилище) с площ 42,20 кв. м, намиращ се в Плевен, ет. 1 на четириетажна масивна жилищна сграда – жил. блок „Скобелев-3“, вх. А, построена през 1981 г., с предназначение: за културна и обществена дейност. Обектът се продава с отстъпено право на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма; под обекта – няма; над обекта: 56722.662.542.1.2, 56722.662.542.1.1 – по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 155 000 лв. и стъпка на наддаване 3000 лв.

Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 34854 от 02.03.2007 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 61 от 02.04.2007 г., том ХІІІ, рег. № 5757.

1.1. Определя депозит за участие в търга в размер 15 500 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на 36-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

1.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ за платена такса в размер 150 лв. без ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF, код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“, клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до 31-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани наименованието на обекта и името на участника в Центъра за административно обслужване на Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 36-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

1.4. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 39-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.

1.5. В случай на неявяване на кандидат да се обяви нов търг за продажба на имота при същите условия на това решение, но със следните срокове:

1.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 61-вия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

1.5.2. Срок за подаване на предложения – до 17,30 ч. на 66-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

1.5.3. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 69-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.

1.6. Сроковете по т. от 1.1 до 1.4 и от 1.5.1 до 1.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича на следващия след него присъствен ден.

1.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка в Община Плевен, отдел „ОПКП“.

2. Възлага на кмета на Община Плевен да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор за продажба като част от нея.

3. В срок 3 работни дни след провеждането на търга тръжната комисия да представи на кмета на Община Плевен протокола от търга. Възлага на кмета на общината в срок 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.

4. Възлага на кмета на Община Плевен да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

Председател: Г. Спартански

9247

РЕШЕНИЕ № 1092 от 28 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен, реши:

1. Обявява нов търг с явно наддаване на недвижим имот: Сграда за обществено хранене – ресторант до хотелско общежитие, съставляващ имот 56722.656.493.3 по кадастралния план на Плевен, със застроена разгъната площ (РЗП) 1611 кв. м, в т. ч. ресторант със застроена площ 831 кв. м, и складово сутеренно помещение със застроена площ 780 кв. м, намиращ се в ж.к. Сторгозия, попадаща в поземлен имот 56722.656.493, при съседи: изток – двор; запад – хотел; север – двор; юг – двор, по реда на Наредбата за търговете и конкурсите, при начална тръжна цена 380 000 лв. и стъпка на наддаване 10 000 лв. Имотът се продава с отстъпено право на строеж и със съответните части от общите части и общите помещения на сградата, която е в режим на хоризонтална етажна собственост с другите секции на хотелския комплекс.

Имотът е описан в акт за частна общинска собственост № 30117 от 31.05.1993 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 3 от 10.05.2008 г., том ХІХ, рег. № 7411.

1.1. Определя депозит за участие в търга в размер 38 000 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на 33-тия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

1.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ за платена такса в размер 150 лв. без ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF, код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“, клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до 28-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани наименованието на обекта и името на участника в Центъра за административно обслужване на Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 33-тия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

1.4. Търгът ще се проведе от 10 ч. на 36-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.

1.5. В случай на неявяване на кандидат да се обяви нов търг за продажба на имота при същите условия на това решение, но със следните срокове:

1.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

1.5.2. Срок за подаване на предложения – до 17,30 ч. на 63-тия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

1.5.3. Търгът да се проведе от 10 ч. на 66-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.

1.6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка в отдел „ОПКП“ при Община Плевен.

1.7. Сроковете по т. от 1.1 до 1.4 и от 1.5.1 до 1.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

2. Възлага на кмета на Община Плевен да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор за продажба като част от нея.

3. В срок 3 работни дни след провеждането на търга тръжната комисия да представи на кмета на Община Плевен протокола от търга. Възлага на кмета на общината в срок 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.

4. Възлага на кмета на Община Плевен да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

Председател: Г. Спартански

9248

 

РЕШЕНИЕ № 1093 от 28 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен, реши:

1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим нежилищен имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.302.3.34 (стар идентификатор УПИ І, кв. 352), отреден за друг вид самостоятелен обект в сграда със застроена площ 15,41 кв. м, намиращ се в Плевен, ул. П. Р. Славейков 30, жилищен блок „Даскал Димо 2 и 3“, вх. В, ет. 1, при съседни помещения: на същия етаж – няма; под обекта – няма; над обекта – 56722.660.302.3.18, по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 5000 лв. и стъпка на наддаване 500 лв.

Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 31312 от 02.11.1998 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 28 от 23.11.2009 г., том ХХХVІІ, рег. № 15338.

1.1. Определя депозит за участие в търга в размер 500 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на 36-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

1.2. Тръжна документация за участие се получава в Център за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ за платена такса в размер 100 лв. без ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF, код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“, клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до 31-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

1.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани наименованието на обекта и името на участника в Центъра за административно обслужване на Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 36-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

1.4. Търгът ще се проведе от 10 ч. на 39-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.

1.5. В случай на неявяване на кандидат да се обяви нов търг за продажба на имота при същите условия на това решение, но със следните срокове:

1.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 61-вия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

1.5.2. Срок за подаване на предложения – до 17,30 ч. на 66-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

1.5.3. Търгът да се проведе от 10 ч. на 69-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.

1.6. Сроковете по т. от 1.1 до 1.4 и от 1.5.1 до 1.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича на следващия след него присъствен ден.

1.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка в Община Плевен, отдел „ОПКП“.

2. Възлага на кмета на Община Плевен да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор за продажба като част от нея.

3. В срок 3 работни дни след провеждането на търга тръжната комисия да представи на кмета на Община Плевен протокола от търга. Възлага на кмета на общината в срок 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.

4. Възлага на кмета на Община Плевен да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

Председател: Г. Спартански

9249

 

РЕШЕНИЕ № 1094 от 28 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен, реши:

1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим нежилищен имот: Помещение – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.857.5.13, представляващ две помещения, коридор и санитарен възел, със застроена площ 36 кв. м, с предназначение: за друг вид самостоятелен обект в сграда, разположено в поземлен имот с идентификатор 56722.660.857, в приземния етаж на шестетажна масивна жилищна сграда № 5 – ЖСК „Чайка“, построена през 1974 г., заедно със съответните идеални части, общите помещения и от правото на строеж на сградата, намиращ се в Плевен, бул. Христо Ботев 48 (стар идентификатор УПИ ХVІІ, кв. 199), по реда на Наредбата за търговете и конкурсите, при начална тръжна цена 50 000 лв. и стъпка на наддаване 2500 лв.

Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56722.660.857.5.1, 56722.660.857.5.14, 56722.660.857.5.12; под обекта: няма; над обекта: 56722.660.857.5.3, 56722.660.857.5.2.

Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 35369 от 22.04.2009 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 139 от 8.05.2009 г., том ХІ, рег. № 5599.

1.1. Определя депозит за участие в търга в размер 5000 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на 39-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

1.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ за платена такса в размер 150 лв. без ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF, код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“, клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до 34-тия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани наименованието на обекта и името на участника в Центъра за административно обслужване на Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 39-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

1.4. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 42-рия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.

1.5. В случай на неявяване на кандидат да се обяви нов търг за продажба на имота при същите условия на това решение, но със следните срокове:

1.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 64-тия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

1.5.2. Срок за подаване на предложения – до 17,30 ч. на 69-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

1.5.3. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 72-рия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.

1.6. Сроковете по т. от 1.1 до 1.4 и от 1.5.1 до 1.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

1.7. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка в Община Плевен, отдел „ОПКП“.

2. Възлага на кмета на Община Плевен да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор за продажба като част от нея.

3. В срок 3 работни дни след провеждането на търга тръжната комисия да представи на кмета на Община Плевен протокола от търга. Възлага на кмета на общината в срок 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.

4. Възлага на кмета на Община Плевен да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

Председател: Г. Спартански

9250

 

РЕШЕНИЕ № 1095 от 28 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен, реши:

1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим нежилищен имот: помещение – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.857.5.12, със застроена площ 20 кв. м, с предназначение: за културна и обществена дейност, разположено в поземлен имот с идентификатор 56722.660.857, в приземния етаж на шестетажна масивна жилищна сграда № 5 – ЖСК „Чайка“, построена през 1974 г., заедно със съответните идеални части, общите помещения и от правото на строеж на сградата, намиращ се в Плевен, бул. Христо Ботев 48 (стар идентификатор УПИ ХVІІ, кв. 199), по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 20 000 лв. и стъпка на наддаване 1000 лв.

Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56722.660.857.5.13; под обекта: няма; над обекта: 56722.660.857.5.2.

Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 35370 от 22.04.2009 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 141 от 08.05.2009 г., том ХІ, рег. № 5601.

1.1. Определя депозит за участие в търга в размер 2000 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на 39-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

1.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ за платена такса в размер 100 лв. без ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF, код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“, клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до 34-тия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани наименованието на обекта и името на участника в Центъра за административно обслужване на Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 39-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

1.4. Търгът ще се проведе от 10 ч. на 42-рия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.

1.5. В случай на неявяване на кандидат да се обяви нов търг за продажба на имота при същите условия на това решение, но със следните срокове:

1.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 64-тия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

1.5.2. Срок за подаване на предложения – до 17,30 ч. на 69-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

1.5.3. Търгът да се проведе от 10 ч. на 72-рия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.

1.6. Сроковете по т. от 1.1 до 1.4 и от 1.5.1 до 1.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича на следващия след него присъствен ден.

1.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка в Община Плевен, отдел „ОПКП“.

2. Възлага на кмета на Община Плевен да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор за продажба като част от нея.

3. В срок 3 работни дни след провеждането на търга тръжната комисия да представи на кмета на Община Плевен протокола от търга. Възлага на кмета на общината в срок 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.

4. Възлага на кмета на Община Плевен да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

Председател: Г. Спартански

9251

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ЗАПОВЕД № ЗД-00-201 от 2 ноември 2010 г.

На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 ПЗР ЗСПЗЗ, за местностите Гергевец, Чучура, Узун алан, Янък таш, Баталите, Маджарица, Орта бала, Череп алча, Турски гробища и Бем бала в землището на гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив.

Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез Областния управител на област Пловдив до Административния съд – Пловдив, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Областен управител: Ив. Тотев

9135

 

ЗАПОВЕД № ЗД-00-202 от 2 ноември 2010 г.

На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 ПЗР ЗСПЗЗ, за местностите Тепелика, Гарваница, Сух дол, Братвич, Текен тепе, Драгодан, Горката и Гегова ада в землището на гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив.

Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез Областния управител на област Пловдив до Административния съд – Пловдив, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Областен управител: Ив. Тотев

9136

 

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

РЕШЕНИЕ № 644 от 28 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 606 по протокол № 53 от 29.07.2010 г. на ОбС – гр. Полски Тръмбеш, Общинският съвет – гр. Полски Тръмбеш, реши:

1. Да се извърши продажба на общински нежилищен имот, невключен в капитала на търговско дружество – представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 57354.300.2315 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Полски Тръмбеш (УПИ V „За стопански дейности“ в стр. кв. 4 по ПУП на гр. Полски Тръмбеш), с площ 16 130,00 кв. м, частна общинска собственост, съгласно АОС № 2549 от 11.12.2009 г. на X.X.X..

2. Приема приватизационната оценка и информационния меморандум на обекта.

3. Продажбата да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване при условията на глава пета, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите.

4. Продажбата да се извърши в левове. Спечелилият търга участник няма право на разсрочено плащане и е длъжен да заплати цялата дължима сума, представляваща разликата от достигнатата тръжна цена и внесения депозит.

5. Определя начална тръжна цена в размер 80 650 лв., без включен ДДС.

6. Определя стъпка за наддаване в размер 5 на сто от началната тръжна цена.

7. Определя депозит за участие в търга парична вноска в размер 25 000 лв., който се внася по набирателна сметка на X.X.X. при Банка ЦКБ – АД, клон Велико Търново – IBAN BG08 CECB 9790 3310 2233 00, BIC на ЦКБ – АД: CECBBGSF, в срок до 12 ч. на 21-вия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“. В срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на спечелил участник органът за приватизация освобождава депозитите на участниците, като депозитът на спечелилия търга се задържа като гаранция за сключване на договора за приватизация и се прихваща от цената.

8. Утвърждава тръжна документация за провеждане на публичен търг с явно наддаване, която съдържа:

8.1. обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите с конкретни данни за всяко от тях;

8.2. изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите при участие в търга;

8.3. основанията за недопускане до участие в търга;

8.4. разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор за приватизация;

8.5. проект на договор за продажба на обекта на търга;

8.6. информационен меморандум.

9. Всички заинтересувани лица могат да закупят тръжна документация в информационен център за обслужване на граждани при общинска администрация гр. Полски Тръмбеш, ул. Черно море 4, след заплащане на сумата от 370 лв. без ДДС в срок до 16,30 ч. на 18-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

10. Условие за закупуване на тръжната документация е представянето на следната документация:

10.1. по отношение на физическите лица: документ за самоличност; нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, в случай че закупуват документация от името на друго физическо лице;

10.2. по отношение на юридическите лица: оригинал или нотариално заверено копие от удостоверение от търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на юридическите лица (актуално правно състояние на кандидата – за фирмите, които не са пререгистрирани в търговския регистър); нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, ако представителната власт на лицето, закупуващо документацията, не може да се установи от документ за регистрация.

11. Оглед на имота може да се извършва всеки присъствен ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ до 11 ч. на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ след закупена тръжна документация.

12. Предложенията за участие в търга се подават до 16 ч. на 21-вия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва името на участника и цялостното наименование на обекта на приватизация.

13. Търгът да се проведе при следните условия: на 22-рия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“, начало на търга – 11 ч., място на търга – заседателна зала № 403 в сградата на общинска администрация гр. Полски Тръмбеш.

14. Упълномощава кмета на общината да извърши всички законови процедури по провеждането на търга, да издаде сертификат за регистрация съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, да назначи тръжна комисия, която в срок 3 работни дни след провеждането на търга да представи на органа за приватизация протокол от търга.

Председател: К. Маринов

9174

 

ОБЩИНА РАДНЕВО

РЕШЕНИЕ № 801 от 28 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раднево, одобрява ПУП – план за застрояване, като част от комплексен проект за обект „Акумулаторна зарядна станция към локомотивно депо – рудник „Трояново – север“ в ПИ с идентификатор 37507.201.374 по одобрена кадастрална карта на част от землище Ковачево, община Раднево, област Стара Загора.

Председател: Т. Сотирова

9203

 

РЕШЕНИЕ № 802 от 28 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раднево, одобрява ПУП – план за застрояване за ПИ № 040023 по плана на землище с. Сърнево, община Раднево, област Стара Загора.

Председател: Т. Сотирова

9204

 

ОБЩИНА РАЗГРАД

РЕШЕНИЕ № 804 от 26 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 129, ал. 1 и § 8, ал. 2, т. 3 ЗУТ Общинският съвет – Разград, одобрява изменението на плана за регулация на части от квартали 11, 12 и 13 по плана на с. Черковна, с ЕКАТТЕ 80724, община Разград, като поставя вътрешните регулационни линии на урегулирани поземлени имоти с № VІ-67 в кв. 11, ІХ-67 в кв. 12 и ІХ-67 в кв. 13, собственост на X.X.X. и X.X.X., и двамата от Разград, по съществуващи имотни граници по зелени щрихи и поправки съгласно приложен проект.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Разград.

Председател: Д. Добрев

9146

 

ОБЩИНА СВИЩОВ

РЕШЕНИЕ № 1003 от 19 август 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и във връзка с предложение с вх. № 2507 от 10.08.2010 г. от кмета на общината Общинският съвет – гр. Свищов, реши:

1. Включва в списъка за приватизация за 2010 г. обособен обект – застроен урегулиран поземлен имот УПИ ІХ, кв. 36, с площ 1412 кв. м, с идентификатор 65766.701.444 и построените нежилищни едноетажни масивни монолитни сгради, строени 1960 г., както следва: 1) офис-сграда, състояща се от две стаи, коридор и сервизно помещение, със ЗП 46,44 кв. м, с идентификатор 65766.701.444.2; 2) работилница и гараж, със ЗП 47,85 кв. м, с идентификатор 65766.701.444.1, актуван с АОС 1418 от 22.03.2007 г.

2. Открива процедурата по приватизация и определя като метод за приватизация „публичен търг“ за обекта по т. 1.

3. Упълномощава Постоянната комисия по приватизация и концесии да извърши процедурата по приватизация на обекта в съответствие с изискванията на ЗПСК.

Председател: М. Манолов

9074

 

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

РЕШЕНИЕ № 950 от 30 септември 2010 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване и изграждане на нов МчТП за захранване на обекти: „Жилищни сгради“ в поземлени имоти с кадастрални номера № 103027, 103028, 103029, 103030 и 103031, местност Тумбите, землище с. Малка Верея, община Стара Загора, минаващо през поземлени имоти с кадастрални № 103009 и 000111, представляващи селскостопански, горски, ведомствени пътищаобщинска публична собственост; ПИ № 000108, представляващ нелесопригодна площдървесна растителност (земя по чл. 19 ЗСПЗЗ)стопанисвана от общината; ПИ № 103031 и 103032, 103007, 103008 и 103005 – собственост на физически лица. Проектът се намира в сградата на общината, ет. 8, стая 806.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора до Административния съд – Стара Загора.

Председател: Т. Руканов

9360

 

РЕШЕНИЕ № 973 от 28 октомври 2010 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – обект: „Временни пътни връзки в землището на с. Арнаутито при км 200 + 600 (198 + 267) за изграждане на участък от км 210 + 100 до км 241 + 900 на АМ „Тракия“ – Лот-2 – Стара Загора – Нова Загора“ на територията на община Стара Загора, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера № 018108, 022021, 022023, 025098, представляващи полски пътища – общинска публична собственост; № 000108, представляващ път ІV клас – общинска публична собственост; № 000116, 000121 и 000118, представляващи канали – общинска публична собственост; № 028010 и 025097, представляващи пасища, мера – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ – стопанисвани от общината; № 020028, 025048, 025046, 020031, 020036, 020040 и 020043, представляващи земеделски земи, с начин на трайно ползване – ниви – собственост на физически лица, и № 020011, представляващ архитектурен паметник на културата – държавна публична собственост. Проектът се намира в сградата на общината, ет. 8, стая 806.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора до Административния съд – Стара Загора.

Председател: Т. Руканов

9361

 

РЕШЕНИЕ № 977 от 28 октомври 2010 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 150, кадастрален район 259, намиращ се извън урбанизираните територии в местността Съборената кюприя, землище гр. Стара Загора – собственост на X.X.X.. Подробният устройствен план се придружава от план-схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация, неразделна част от ПЗ. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (За жилищни нужди) – ниско свободно основно застрояване. Проектът се намира в сградата на общината, ет. 5, стая 513.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора до Административния съд – Стара Загора.

Председател: Т. Руканов

9362

 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ – СТАРА ЗАГОРА

РЕШЕНИЕ № 2584 от 3 ноември 2010 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 2 ЗПСК, Решение № 890 от 29.07.2010 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, и чл. 11, т. 7 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация Надзорният съвет на Общинската агенция за приватизация – Стара Загора, реши:

1. Насрочва публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ VIII – физкултурен терен в кв. 17, с. Ракитница, община Стара Загора, с площ 24 258 кв. м, ведно с построената в него масивна сграда на два етажа: първи етаж – 77,52 кв. м, състоящ се от 3 помещения със санитарен възел, втори етаж – 115,98 кв. м, състоящ се от едно помещение, и външно стълбище – 15,18 кв. м.

2. Утвърждава начална тръжна цена в размер 92 000 лв. (без ДДС).

3. Определя стъпка за наддаване в размер 5000 лв.

4. Утвърждава депозит в размер 15 000 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора, в срок до 15.12.2010 г. (6.01.2011 г.).

5. Утвърждава начин на плащане – с парични платежни средства, на достигнатата тръжна цена, намалена с внесения депозит, по IBAN сметка: BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора.

6. Тръжната документация се закупува в стая № 614 на Община Стара Загора срещу платени в брой 300 лв. (без ДДС) на касата в информационния център на общината в срок до 14.12.2010 г. (5.01.2011 г.).

7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на 14.12.2010 г. (5.01.2011 г.).

8. Срок за подаване на предложенията за участие – до началото на търга: 9 ч. на 16.12.2010 г. (7.01.2011 г.) в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.

9. Ден и час на търга – 16.12.2010 г. (7.01.2011 г.) от 9 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.

10. Ако търгът не се състои на 16.12.2011 г., ще се проведе на 7.01.2011 г. при същите условия.

11. Утвърждава информационния меморандум, тръжната документация и проектодоговора като неразделна част от нея.

Изпълнителен директор: Зл. Танев

9265

РЕШЕНИЕ № 2585 от 3 ноември 2010 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 2 ЗПСК, Решение № 756 от 25.02.2010 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, и чл. 11, т. 7 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация Надзорният съвет на Общинската агенция за приватизация – Стара Загора, реши:

1. Насрочва публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ ПИ № 68850.501.807, кв. Железник в Стара Загора, с площ 4839 кв. м, ведно с построените в него: сграда 68850.501.807.1 за енергопроизводство (бивша парова централа), със застроена площ 390 кв. м и сграда 68850.501.807.2 (комин) със застроена площ 6 кв. м, по реда на ЗПСК.

2. Утвърждава начална тръжна цена в размер 1 900 000 лв. (без ДДС).

3. Определя стъпка за наддаване в размер 100 000 лв.

4. Утвърждава депозит в размер 180 000 лв., преведени по IBAN СМЕТКА: BG 45 BPBI 7935 3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора, в срок до 15.12.2010 г. (11.01.2011 г.).

5. Утвърждава начин на плащане – с парични платежни средства на достигнатата тръжна цена, намалена с внесения депозит, по IBAN сметка: BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора.

6. Тръжната документация се закупува в стая № 614 на Община Стара Загора срещу платени в брой 500 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 14.12.2010 г. (10.01.2011 г.).

7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на 14.12.2010 г. (10.01.2011 г.).

8. Срок за подаване на предложенията за участие – до началото на търга: 11 ч. на 16.12.2010 г. (12.01.2011 г.) в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.

9. Ден и час на търга – 16.12.2010 г. (12.01.2011 г.) от 11 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.

10. Ако търгът не се състои на 16.12.2010 г., ще се проведе на 12.01.2011 г. при същите условия.

11. Утвърждава информационния меморандум, тръжната документация и проектодоговора като неразделна част от нея.

Изпълнителен директор: Зл. Танев

9266

 

РЕШЕНИЕ № 2586 от 3 ноември 2010 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 2 ЗПСК, Решение № 757 от 25.02.2010 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, и чл. 11, т. 7 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация Надзорният съвет на Общинската агенция за приватизация – Стара Загора, реши:

1. Насрочва публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ ПИ № 68850.501.526, кв. Железник в Стара Загора, с площ 838 кв. м, по реда на ЗПСК.

2. Утвърждава начална тръжна цена в размер 330 000 лв. (без ДДС).

3. Определя стъпка за наддаване в размер 30 000 лв.

4. Утвърждава депозит в размер 70 000 лв., преведени по IBAN СМЕТКА: BG 45 BPBI 7935 3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора, в срок до 15.12.2010 г. (11.01.2011 г.).

5. Утвърждава начин на плащане – с парични платежни средства, на достигнатата тръжна цена, намалена с внесения депозит, по IBAN сметка: BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора.

6. Тръжната документация се закупува в стая № 614 на Община Стара Загора срещу платени в брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 14.12.2010 г. (10.01.2011 г.).

7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на 14.12.2010 г. (10.01.2011 г.).

8. Срок за подаване на предложенията за участие – до началото на търга: 14 ч. на 16.12.2010 г. (12.01.2011 г.) в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.

9. Ден и час на търга – 16.12.2010 г. (12.01.2011 г.) от 14 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.

10. Ако търгът не се състои на 16.12.2010 г., ще се проведе на 12.01.2011 г. при същите условия.

11. Утвърждава информационния меморандум, тръжната документация и проектодоговора като неразделна част от нея.

Изпълнителен директор: Зл. Танев

9267

 

РЕШЕНИЕ № 2587 от 3 ноември 2010 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 2 ЗПСК, Решение № 755 от 25.02.2010 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, и чл. 11, т. 7 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация Надзорният съвет на Общинската агенция за приватизация – Стара Загора, реши:

1. Насрочва публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот за стопански цели с идентификатор 68850.515.18.1.10 в Стара Загора, ул. Ген. Столетов 60, ет. 1, попадащ в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.515.18 – четириетажна масивна жилищна сграда, с предназначение на самостоятелния обект – друг вид самостоятелен обект в сграда, на едно ниво, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж в общински поземлен имот с идентификатор 68850.515.18, със застроена площ 90,60 кв. м.

2. Утвърждава начална тръжна цена в размер 159 600 лв.

3. Определя стъпка за наддаване в размер 7000 лв.

4. Утвърждава депозит в размер 20 000 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора, в срок до 16.12.2010 г. (18.01.2011 г.).

5. Утвърждава начин на плащане – с парични платежни средства, на достигнатата тръжна цена, намалена с внесения депозит, по IBAN сметка: BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора.

6. Тръжната документация се закупува в стая № 614 на Община Стара Загора срещу платени в брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 15.12.2010 г. (17.01.2011 г.).

7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на 15.12.2010 г. (17.01.2011 г.).

8. Срок за подаване на предложения за участие – 9 ч. на 17.12.2010 г. (19.01.2011 г.) в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.

9. Ден и час на търга – 17.12.2010 г. (19.01.2011 г.) от 9 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.

10. Ако търгът не се състои на 17.12.2010 г., ще се проведе на 19.01.2011 г. при същите условия.

11. Утвърждава информационния меморандум, тръжната документация и проектодоговора като неразделна част от нея.

Изпълнителен директор: Зл. Танев

9268

 

РЕШЕНИЕ № 2588 от 3 ноември 2010 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 2 ЗПСК, Решение № 888 от 29.07.2010 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, и чл. 11, т. 7 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация Надзорният съвет на Общинската агенция за приватизация – Стара Загора, реши:

1. Насрочва публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ V за стопанска дейност в кв. 39, с. Дълбоки, община Стара Загора (бивша баня), със ЗП 165 м2, дворно място 860 м2, по реда на ЗПСК.

2. Утвърждава начална тръжна цена в размер 8200 лв. (без ДДС).

3. Определя стъпка за наддаване в размер 800 лв.

4. Утвърждава депозит в размер 1800 лв., преведени по IBAN СМЕТКА: BG 45 BPBI 7935 3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или на касата в Информационния център на общината в срок до 16.12.2010 г. (18.01.2011 г.).

5. Утвърждава начин на плащане – с парични платежни средства на достигнатата тръжна цена, намалена с внесения депозит, по IBAN сметка: BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора.

6. Тръжната документация се закупува в стая № 614 на Община Стара Загора срещу платени в брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 15.12.2010 г. (17.01.2011 г.).

7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на 15.12.2010 г. (17.01.2011 г.).

8. Срок за подаване на предложения за участие – 11 ч. на 17.12.2010 г. (19.01.2011 г.) в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.

9. Ден и час на търга – 17.12.2010 г. (19.01.2011 г.) от 11 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.

10. Ако търгът не се състои на 17.12.2010 г., ще се проведе на 19.01.2011 г. при същите условия.

11. Утвърждава информационния меморандум, тръжната документация и проектодоговора като неразделна част от нея.

Изпълнителен директор: Зл. Танев

9269

 

РЕШЕНИЕ № 2589 от 3 ноември 2010 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 2 ЗПСК, Решение № 542 от 30.07.2009 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, и чл. 11, т. 7 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация Надзорният съвет на Общинската агенция за приватизация – Стара Загора, реши:

1. Насрочва публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ XVII общ., в кв. 28, с. Горно Ботево, община Стара Загора, с площ 310 кв. м, заедно с построената в него масивна едноетажна сграда със ЗП 46,87 кв. м, по реда на ЗПСК.

2. Утвърждава начална тръжна цена в размер 9000 лв. (без ДДС).

3. Определя стъпка за наддаване в размер 900 лв.

4. Утвърждава депозит в размер 1000 лв., преведени по IBAN СМЕТКА: BG 45 BPBI 7935 3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или на касата в Информационния център във фоайето на общината в срок до 16.12.2010 г. (18.01.2011 г.).

5. Утвърждава начин на плащане – с парични платежни средства на достигнатата тръжна цена, намалена с внесения депозит, по IBAN сметка: BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора.

6. Тръжната документация се закупува в стая № 614 на Община Стара Загора срещу платени в брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 15.12.2010 г. (17.01.2011 г.).

7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на 15.12.2010 г. (17.01.2011 г.).

8. Срок за подаване на предложения за участие – 14 ч. на 17.12.2010 г. (19.01.2011 г.) в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.

9. Ден и час на търга – 17.12.2010 г. (19.01.2011 г.) от 14 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.

10. Ако търгът не се състои на 17.12.2010 г., ще се проведе на 19.01.2011 г. при същите условия.

11. Утвърждава информационния меморандум, тръжната документация и проектодоговора като неразделна част от нея.

Изпълнителен директор: Зл. Танев

9270

 

РЕШЕНИЕ № 2590 от 3 ноември 2010 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 2 ЗПСК, Решение № 891 от 29.07.2010 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, и чл. 11, т. 7 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация Надзорният съвет на Общинската агенция за приватизация – Стара Загора, реши:

1. Насрочва публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ І одо в кв. 20, с. Оряховица, община Стара Загора (бивш Младежки дом), с площ 920 кв. м, заедно с построената в него масивна двуетажна сграда и сутерен със ЗП 101,34 кв. м, първи етаж със ЗП 322,92 кв. м; втори етаж със ЗП 297,77 кв. м.

2. Утвърждава начална тръжна цена в размер 91 000 лв. (без ДДС).

3. Определя стъпка за наддаване в размер 2000 лв.

4. Утвърждава депозит в размер 20 000 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора, в срок до 20.12.2010 г. (20.01.2011 г.).

5. Утвърждава начин на плащане – с парични платежни средства на достигнатата тръжна цена, намалена с внесения депозит, по IBAN сметка: BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора.

6. Тръжната документация се закупува в стая № 614 на Община Стара Загора срещу платени в брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 19.12.2010 г. (19.01.2011 г.).

7. Срок за оглед на обекта – до 17 часа на 19.12.2010 г. (19.01.2011 г.).

8. Срок за подаване на предложения за участие – 10 ч. на 21.12.2010 г. (21.01.2011 г.) в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.

9. Ден и час на търга – 21.12.2010 г. (21.01.2011 г.) от 10 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.

10. Ако търгът не се състои на 21.12.2010 г., ще се проведе на 21.01.2011 г. при същите условия.

11. Утвърждава информационния меморандум, тръжната документация и проектодоговора като неразделна част от нея.

Изпълнителен директор: Зл. Танев

9271

 

РЕШЕНИЕ № 2591 от 3 ноември 2010 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 2 ЗПСК, Решение № 615 от 29.10.2009 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, и чл. 11, т. 7 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация Надзорният съвет на Общинската агенция за приватизация реши:

1. Насрочва публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ ІІІ – баня, в кв. 34, с. Горно Ботево, община Стара Загора (бивша баня): дв. място – 1290 кв. м, едноетажна сграда ЗП 141,35 кв. м; складово помещение – 11,18 кв. м.

2. Утвърждава начална тръжна цена за продажба в размер 22 500 лв. (без ДДС).

3. Определя стъпка за наддаване в размер 1500 лв.

4. Утвърждава депозит в размер 3500 лв., преведени по IBAN СМЕТКА: BG 45 BPBI 7935 3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или на касата в Информационния център във фоайето на общината в срок до 20.12.2010 г. (20.01.2011 г.).

5. Утвърждава начин на плащане – с парични платежни средства на достигнатата тръжна цена, намалена с внесения депозит, по IBAN сметка: BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора.

6. Тръжната документация се закупува в стая № 614 на общината срещу платени в брой 500 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 19.12.2010 г. (19.01.2011 г.).

7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на 19.12.2010 г. (19.01.2011 г.).

8. Срок за подаване на предложения за участие – 14 ч. на 21.12.2010 г. (21.01.2011 г.) в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.

9. Ден и час на търга – 21.12.2010 г. (21.01.2011 г.) от 14 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.

10. Ако търгът не се състои на 21.12.2010 г., ще се проведе на 21.01.2011 г. при същите условия.

11. Утвърждава информационния меморандум, тръжната документация и проектодоговора като неразделна част от нея.

Изпълнителен директор: Зл. Танев

9264

 

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

РЕШЕНИЕ № 408 от 27 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Тополовград, одобрява изготвения проект за подробен устройствен план – парцеларен план за външен ел. провод, захранващ МВЕЦ в ПИ 349 през ПИ 72 – частна общинска собственост, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, ПИ 187 – публична общинска собственост, път и дере, ПИ 334 – публична общинска собственост, път и дере, ПИ 336 – публична общинска собственост, път и дере, ПИ 349 – частна собственост, „Мобистар“ – ООД, ПИ 352 – публична общинска собственост, път и дере, ПИ 357 – частна общинска собственост, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, ПИ 666 – публична общинска собственост, път и дере, ПИ 77009 – частна собственост, X.X.X., ПИ 127006 – частна собственост, X.X.X., ПИ 127007 – частна собственост, X.X.X., ПИ 127008 – частна собственост, X.X.X., ПИ 127009 – частна собственост, X.X.X., ПИ 220014 – частна собственост, X.X.X., ПИ 221025 – частна собственост, X.X.X., ПИ 221026 – частна собственост, X.X.X., ПИ 221029 – частна собственост, X.X.X., ПИ 223006 – частна собственост, X.X.X., ПИ 223007 – частна собственост, X.X.X., ПИ 223008 – частна собственост, X.X.X., ПИ 223009 – частна собственост, X.X.X., ПИ 223022 – обществени организации, Църковно настоятелство „Св. Димитър“, и ПИ 223023 – обществени организации, Църковно настоятелство „Св. Димитър“, в м. Чеирите по КВС на землището на с. Устрем, община Тополовград, с възложител на проекта „Мобистар“ – ООД, Стара Загора.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Тополовград до Административния съд – Ямбол.

Председател: Пл. Минчев

9205

 

ОБЩИНА ШУМЕН

РЕШЕНИЕ № 736 от 30 октомври 2010 г.

На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 60, чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 3 ПР ЗУТ, заявление с вх. № 94-А-251 от 14.07.2010 г., заповед № 66 от 25.05.2010 г. на главния архитект на Община Шумен, решение № 6, т. 1 от 6.10.2010 г. за утвърждаване площадка за проектиране от комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и становище на ОбЕСУТ по т. 1 от протокол № 35 от 21.09.2010 г. Общинският съвет – гр. Шумен, одобрява проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ за УПИ ХІІІ-512 от кв. 458а по плана за регулация на Шумен при следните условия:

1. С плана за регулация се образува нов УПИ ХІІІ-512 за имот с идентификатор 83510.676.512 по кадастралната карта на Шумен. Вътрешните регулационни граници на новия УПИ ХІІІ-512 се поставят по съществуващите имотни граници на имот с идентификатор 83510.676.512 във връзка с § 8, ал. 2, т. 3 ПР ЗУТ.

2. С плана за застрояване се определя застрояване за УПИ ХІІІ-512 от кв. 458а със следните показатели:

– устройствена зона –„Жм“ (устройствена жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина, плътност и интензивност);

– предназначение на имота съгласно чл. 8, т. 1 ЗУТ – „за жилищно строителство“;

– начин на застрояване съгласно чл. 21, ал. 1 – свободно в имота;

– характер на застрояване съгласно чл. 23, ал. 1 – ниско, с максимална височина до 10 м.

Одобряват се: ПУП – план за регулация съгласно измененията със зелени линии, щрихи и надписи по приложената скица, изведена с № 615 от 29.09.2010 г., ПУП – план за застрояване по приложената скица, изведена с № 616 от 29.09.2010 г., и план-схема за озеленяване по приложената скица, изведена с № 617 от 29.09.2010 г.

На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен пред Административния съд – Шумен.

Председател: Д. Русева

9259

 

РЕШЕНИЕ № 737 от 30 октомври 2010 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 60, чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ, заявление с вх. № 26-00-2108 от 11.04.2008 г., заповед № 20 от 31.01.2008 г. на главния архитект на община Шумен, решение № КЗЗ-9, т. 5 от 30.07.2010 г. за утвърждаване площадка за проектиране от комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и становище на ОбЕСУТ по т. 16 от протокол № 35 от 21.09.2010 г. Общинският съвет – гр. Шумен, одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване, съгласно чл. 110, ал. l, т. 3 ЗУТ за имот с № 073011 по картата на възстановената собственост на с. Мараш в местността Крушака при следните условия:

1. С плана за застрояване се определя застрояване за имот с № 073011 по картата на възстановената собственост на с. Мараш със следните показатели:

– устройствена зона – „Ок“ (устройствена курортна зона);

– предназначение на имота съгласно чл. 8, т. 1 ЗУТ – „за строителство на сгради съгласно чл. 28, ал. 1 от Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ“;

– начин на застрояване съгласно чл. 21, ал. 1 – свободно в имота;

– характер на застрояване съгласно чл. 23, ал. l – ниско, с максимална височина до 10 м.

2. Одобряват се: ПУП – план за застрояване по приложената скица, изведена с № 620 от 29.09.2010 г., и план-схема за озеленяване по приложената скица, изведена с № 621 от 29.09.2010 г.

На основание чл. 213 и чл. 215, ал. l и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен пред Административния съд – Шумен.

Председател: Д. Русева

9260

ОБЩИНА С. ГОРНА МАЛИНА, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

РЕШЕНИЕ № 147 от 20 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ след разглеждане на представения доклад Общинският съвет – с. Горна Малина, одобрява подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП), за подобект „Събирателен колектор“ в местността Под селото, землището на с. Белопопци, община Горна Малина, Софийска област.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Горна Малина до Административния съд – София-област.

Председател: Ив. Младенова

9261

 

ОБЩИНА С. ЧЕРНООЧЕНЕ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

ЗАПОВЕД № 488 от 3 ноември 2010 г.

На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП във връзка с Решение № 50 от 28.09.2010 г. на Общинския съвет – с. Черноочене, област Кърджали, нареждам:

Откривам целодневна детска градина в с. Житница, община Черноочене, област Кърджали, към Основно училище „X.X.“, с. Житница, община Черноочене, област Кърджали, считано от 01.01.2011 г.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок след обнародването й в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Кърджали.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на зам.-кмета на общината Сеид Рамадан.

Кмет: А. Осман

9075

16. – Адвокатският съвет при Адвокатската колегия – Варна, на основание чл. 49 във връзка с чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 5/2010 на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, X.X.X. – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от 6 месеца.

9221

17. – Адвокатският съвет при Адвокатската колегия – Варна, на основание чл. 49 във връзка с чл. 133, ал. 1, т. 5 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 8/2010 на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, X.X.X. – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от една година.

9222

18. – Адвокатският съвет при Адвокатската колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1, т. 2 и 5 във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 33/2009 на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, X.X.X. – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от 18 месеца.

9223

19. – Адвокатският съвет при Адвокатската колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1, т. 2 и 5 във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 61/2009 на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, X.X.X. – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от 18 месеца.

9224

20. – Адвокатският съвет при Адвокатската колегия – Варна, на основание чл. 140 във връзка с чл. 132 и чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 17/2009 на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, X.X.X. – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от 6 месеца.

9225

21. – Адвокатският съвет при Адвокатската колегия – Варна, на основание чл. 140 във връзка с чл. 132 и чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 49/2009 на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, X.X.X. – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от 4 месеца.

9226

22. – Адвокатският съвет при Адвокатската колегия – Варна, на основание чл. 140 във връзка с чл. 132 и чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 19/2009 на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, X.X.X. – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от 4 месеца.

9227

23. – Адвокатският съвет при Адвокатската колегия – Варна, на основание чл. 140 във връзка с чл. 132 и чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 20/2009 на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, X.X.X. – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от 4 месеца.

9228

24. – Адвокатският съвет при Адвокатската колегия – Варна, на основание чл. 140 във връзка с чл. 132 и чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 16/2009 на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, X.X.X. – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от 4 месеца.

9229

25. – Адвокатският съвет при Адвокатската колегия – Варна, на основание чл. 140 във връзка с чл. 132 и чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 15/2009 на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, X.X.X. – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от 3 месеца.

9230

11. – Химикотехнологичният и металургичен университет – София, обявява конкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2010/2011 г. по следните научни специалности: 01.05.06 химия на високомолекулярните съединения – един; 01.05.10 биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества – един; 02.10.03 технология на електрохимичните производства – един; 02.12.07 технология на кожарските и кожухарските изделия и дъбилните вещества – един, всички редовно обучение; 01.03.26 електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя – един; 02.10.12 технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали – един, всички задочно обучение. Документи се приемат 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ в ХТМУ, София, бул. Климент Охридски 8, сграда „А“, ет. 2, стая 205, тел. 81 63 136, 81 63 120.

9167

61. – Университетът по библиотекознание и информационни технологии – София, обявява конкурс за професор по 05.04.11 общо и сравнително езикознание (когнитивна лингвистика, език и култура), със срок 4 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – на адрес: София, бул. Цариградско шосе 119, стая 111, тел. за справки: 970-85-83.

9231

138. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ съобщава, че е коригиран проектът за парцеларен план на Северна скоростна тангента с трасе от отклонението на магистрала „Калотина – София“ със Софийски околовръстен път до възела при бул. Ботевградско шосе от км 0+000 до км 16+400 през землища: Требич – ЕКАТТЕ 99134, Илиянци – ЕКАТТЕ 99121, Бенковски – ЕКАТТЕ 99116, Орландовци – ЕКАТТЕ 99118, Малашевци – ЕКАТТЕ 99117, Враждебна – ЕКАТТЕ 99136, в частта от км 11+320 до км 14+040 с трасе, преминаващо през масиви 30, 31, 36, 44, 48, 50, 54, 57, 60, 61, 68, 72, 75, 77, 79, 126, 132, 139, землище Враждебна – ЕКАТТЕ 99136, северно от кв. Враждебна, който е изложен в район „Кремиковци“. Заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ до район „Кремиковци“.

9405

29. – Община Асеновград на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП за имоти КИ 00702.8.75, КИ 00702.8.76 и КИ 00702.8.273 по кадастралната карта на Асеновград за промяна предназначението на имотите за „Разширение на гробищен парк с. Боянци“. Проектът и придружаващата го документация са изложени в информационния център на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

9206

32. – Областният управител на област Бургас на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е одобрен работен инвестиционен проект и е издадено разрешение за строеж № 5 от 04.11.2010 г. за строителство на обект: „Битово-питеен водопровод, резервоар и помпена станция за битово-питейни нужди – Летище Бургас – Етап 1“, на основание чл. 148, ал. 1, 3, 4 и чл. 152, ал. 1 ЗУТ. Разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

9189

15. – Община Мъглиж, област Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че изработен проект на ПУП – парцеларен план за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа в ПИ 045058 към подстанция „Дъбово“ в землището на с. Дъбово, община Мъглиж, област Стара Загора, изработен на основание чл. 12, ал. 2 и чл. 59, ал. 1 ЗУТ. Трасето на кабела преминава от ПИ 045054 до път І-6. Присъединяването на централите към подстанция „Дъбово“ ще се извърши с нови кабели 110 кV, положени в северния банкет на път І-6 София – Бургас. Над жп линията преминаването става по съществуващ мост. Преминаването под пътя към подстанция „Дъбово“ е с хоризонтален сондаж. До подстанция „Дъбово“ кабелът преминава през ПИ 142003 на община Мъглиж и в сервитута на път ІV клас до населеното място. В с. Дъбово кабелът минава по улична отсечка до УПИ І-856 в кв. 87 – подстанция. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят възражения, предложения и искания до общинската администрация.

9207

40. – Община Пазарджик на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план, за трасе на канализация, започваща от края на регулацията на с. Алеко Константиново до края на регулацията на с. Главиница, разположено в сервитута на общински път ІV клас, означен като ПИ 000157 по КВС на землище с. Ал. Константиново и като ПИ 000230 по КВС на землище с. Главиница. Проектът е изложен в общината, ет. 5, стая 504. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

9208

14. – Община Правец, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: улични мрежи и съоръжения в землището на гр. Правец, община Правец, Софийска област, за подобекти: 2 – външен довеждащ битов колектор от голф клуб Правец, и 9 – довеждащ водопровод. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

9187

78. – Община Свиленград на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за външно електрозахранване на обект: „Жилищна сграда“ в ПИ № 010030, м. Кайлията в землището на с. Мезек, през имоти ПИ № 559, ПИ № 29 (представляващ път ІV клас) и ПИ № 467, представляващ полски път в землището на с. Мезек, който е изложен в сградата на общината, стая 210. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Свиленград.

9209

4. – Община Созопол, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план на елементи за техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Оптична кабелна линия „ОКЛ 080 – 0801“, преминаваща през землище с. Росен – землище с. Равадиново – землище гр. Черноморец – землище с. Атия. Проектът се намира в сградата на Общинска администрация – гр. Созопол, пл. Хан Крум 2, стая № 28, тел. 0550/2-57-24. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят възражения и искания по проекта до общинската администрация.

9263

15. – Община Тополовград на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ, че е изготвен проект за ПУП – ПП за „Подземен кабел от Ж.Р. стълб № 3 – нов, на ВЛ20КV „Чукарово“, 2000КVVр до БКТП 2000КVVр в ПИ 012022, с. Доброселец, Община Тополовград, с възложител: „Ставен“ – ООД, Сливен, при засегнати собственици и имоти: ПИ № 000002, 000007, 000117, 00159, 017021 – собственост на Община Тополовград; ПИ № 017005 – „С.И.Г“ – ООД, Сливен; ПИ № 012022 – „Ставен“ – ООД, Сливен. Изготвеният проект се намира в отдел „ТСУС“ при ОбА – Тополовград, и може да бъде разгледан от заинтересованите лица всеки работен ден в рамките на работното време. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на това обявлението.

9210

15а. – Община Тополовград на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ, че е изготвен проект за ПУП – ПП за „Подземен кабел от Ж.Р. стълб № 31 – нов, на ВЛ20КV „Чукарово“, 2000КVVр до БКТП 2000КVVр в ПИ 017004, с. Доброселец, община Тополовград, с възложител: „С.И.Г“ – ООД, Сливен, при засегнати собственици и имоти: ПИ № 000002, 000007, 000117 – собственост на Община Тополовград; ПИ № 017005 и 017004 – собственост на „С.И.Г“ – ООД, Сливен; ПИ № 012022 – „Ставен“ – ООД, Сливен.Изготвеният проект се намира в отдел „ТСУС“ при ОбА – Тополовград, и може да бъде разгледан от заинтересованите лица всеки работен ден в рамките на работното време. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на това обявление.

9211

51. – Община Шумен на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересувани лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация и план за регулация по чл. 110, ал. 1, т. 2 ЗУТ за част от кв. 411 и кв. 454б по плана за регулация на гр. Шумен. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения предложения и искания до дирекция „Устройство на териториите“ при община Шумен.

9262

30. – Община „ Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (парцеларен план) за трасе на ел.провод (ВЛ-СрН) в поземлени имоти 016031 и 016030 по КВС на землище с. Дражево, община „Тунджа“. Проектът е на разположение на заинтересуваните лица в дирекция „ТСУ и УПП“ в сградата на общинската администрация, Ямбол, пл. Освобождение 1, стая 103. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

9142

31. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (парцеларен план) за подземен ел. кабел НН 1 kV през поземлени имоти № 014725, 000146, 000163 и 000162 до поземлен имот № 000155 по КВС на з-ще с. Генерал Тошево. Проектът е на разположение на заинтересуваните лица в дирекция „ТСУ и УПП“ в сградата на общинската администрация, Ямбол, пл. Освобождение 1, стая 103. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

9201

 

СЪДИЛИЩА

Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от X.X.X. от София на Инструкцията за издирвателната дейност в Министерството на вътрешните работи, въведена със Заповед № RB 202009-001-05/02-29-Iз-31 от 27.11.2006 г. на министъра на вътрешните работи, по което е образувано адм.д. № С-210/2010 по описа на Върховния административен съд, трето отделение.

9277

Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от X.X.X. от Враца на основание разпоредбите на чл. 186, ал. 2 АПК против подзаконов нормативен акт на Общинския съвет – гр. Враца – „Допълнителна разпоредба от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, приета с Решение № 292/2008 г. на Общинския съвет – гр. Враца, по което е образувано адм. дело № 737/2010 по описа на Административния съд – Враца, насрочено за 18.01.2011 г. в 10 ч.

9162

Районният съд – гр. Исперих, гражданска колегия, призовава X.X.X. с последен адрес област Разград, община Исперих, гр. Исперих, X.X.X. с последен адрес област Разград, община Исперих, гр. Исперих, и X.X.X. с последен адрес област Разград, община Исперих, гр. Исперих, сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на 11.01.2011 г. в 10,45 ч. като ответници по гр.д. № 572/2010, заведено от Халид А. Ахмедов, за делба на наследствен имот по чл. 341 ГПК. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).

9163

Софийският районен съд, ГО, 58 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Княз Борис I № 143, вх. Б, ет. 1, ап. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 2.02.2011 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.д. № 25660/2007. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).

9164

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2711 от 30.ХI.2007 г. по ф. д. № 1348/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Бора – 22“ – ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Сан Стефано 7, ет. 4, ап. 30, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки; откриване и експлоатация на магазини, ресторанти, барове и кафе-аперитиви, туристически, турагентски и туроператорски услуги в страната и в чужбина, хотелиерски услуги (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ); производство и търговия с всякакви селскостопански и животински продукти, шивашки, кроячни и плетачни услуги (под формата на предприятие); производство и търговия с всякакви текстилни изделия, вътрешен и международен транспорт, превоз на пътници и товари; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговия със селскостопански машини, инвентар и съоръжения, търговия с всякакъв дървен материал и с химически препарати и торове, външнотърговски сделки – импорт, експорт, реекспорт и бартерни сделки (разрешени със закон). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ерол Йълдъръм, Ариф Демирел и Нафиз Айхандан и се представлява и управлява от Ерол Йълдъръм.

5067

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2747 от 5.ХII.2007 г. по ф. д. № 1358/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Карундж“ – ООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, ул. Георги Скрижовски 10, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство; комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско представителство и посредничество, складови сделки и откриване на складове под митнически контрол, ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ); покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, външнотърговски сделки, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Джонатан Андрю Хюстън и Карол-Анн Торнет, които го представляват и управляват заедно и поотделно.

5068

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2821 от 11.ХII.2007 г. по ф. д. № 1405/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „И Тракиотиса“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Орешец, област Хасково, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, лицензионни и складови сделки, стоков контрол, хотелиерски (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги (всички под формата на предприятие), покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, вътрешна и външна търговия, сделки с интелектуална собственост, ресторантьорство, строителна и монтажно-ремонтна дейност, внос и износ, производство и търговия с храни (след регистрация по Закона за храните). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Спиридон Индзес.

5069

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2866 от 13.ХII.2007 г. по ф. д. № 1421/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Лев транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, ж. к. Изгрев 5, вх. В, ет. 4, ап. 45, с предмет на дейност: разносна търговия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство; комисионни, спедиционни и превозни сделки; превоз и продажба на петролни продукти (след разрешение на съответния държавен орган), охранителна дейност (след разрешение на съответния държавен орган), търговско представителство и посредничество, складови и лицензионни сделки и такива с интелектуална собственост, ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ); покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, монтаж и демонтаж на гуми, баланс на гуми, вулканизация, автомивка, завърчни и строително-монтажни работи, металообработващи услуги (всички като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ), външнотърговски сделки, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

5070

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2007 г. по ф. д. № 9941/2003 вписва промени за „Борина комерс“ – ЕООД: вписва като съдружник X.X.X.; вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; дружеството продължава дейността си като „Борина комерс“ – ООД; вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; вписва нов устав на дружеството.

6369

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2007 г. по ф. д. № 9904/2003 вписва промени за „Борина трейд“ – ЕООД вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; дружеството продължава дейността си като „Борина трейд“ – ООД; вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; вписва нов устав на дружеството.

6370

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.ХII.2007 г. по ф. д. № 9601/2006 вписва промени за „Феърплей аграрен фонд“ – АД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 24 106 046 лв. на

26 951 342 лв. чрез издаване на нови 2 845 296 поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка една; капиталът е увеличен с непарична вноска – апорт на дялове на стойност 885 296 лв. съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение от 11.ХII.2007 г. на Софийския градски съд по дело № 681/2007 г., и апорт на дялове на стойност 1 960 000 лв. съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение от 11.ХII.2007 г. на Софийския градски съд по дело № 677/2007 г.; вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 11.ХII.2007 г.

6371

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 19660/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ата интернешънъл“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Русалка 26, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност: консултантска, рекламна, информационна и маркетингова дейност, сделки с недвижими имоти, вътрешно- и външнотърговска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

6372

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2007 г. по ф. д. № 17914/2007 вписва промени за „Профил – Г“ – ЕООД: вписва промяна в предмета на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти; вписва нов учредителен акт.

6373

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 19582/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Сателит Х 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Горски пътник 7, ет. 6, ап. 21, с предмет на дейност: строителство и ремонт на сгради за офиси, за жилищни и производствени нужди, управление и отдаване под наем на недвижими имоти, брокерска дейност, покупка на недвижими имоти, стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, интериорен дизайн и вътрешно обзавеждане, предприемачество, посредничество и агентство на чуждестранни физически и юридически лица, външна и вътрешна търговска дейност, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 2 253 000 лв., формиран с непарична вноска съгласно съдебно-техническа експертиза, приета с определение на СГС от 19.Х.2007 г. по ф. д. № 512/2007, с едноличен собственик на капитала „Сателит Х“ – ООД, и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

6374

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2007 г. по ф. д. № 17279/2007 вписва промени за „Ната – ВК“ – ЕООД: вписва промяна в предмета на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти; вписва нов учредителен акт.

6375

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 19727/2007 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ноти“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж. к. Люлин, бл. 811, вх. Б, ет. 3, ап. 31, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки, производство, внос и износ на стоки, услуги, транспортна и туристическа дейност и всякакви други дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

6376

Софийският градски съд допуска поправка на явна фактическа грешка с решението си от 17.ХII.2007 г. по ф. д. № 18253/2007 по партидата на „М – билд“ – ООД, касаеща фамилното име на управителя, изписано като Панайотакис, което да се чете „Николаос Петрос Папапанайотакис“.

6377

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 19666/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Термотоп 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ж. к. Стрелбище, бл. 2Б, вх. А, ет. 8, ап. 32, с предмет на дейност: проектиране и строителство, оборудване, обзавеждане и експлоатация на промишлени, административни, обществени и жилищни сгради и съоръжения, производство и търговия със строителни материали и елементи, с машини и съоръжения, превози, посредничество, представителство, реклама (без кино и печат), търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с всякакви хранителни и нехранителни стоки, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

6378

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2007 г. по ф. д. № 10169/2007 вписва промени за „Софстрой – Трейс“ – ООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X. самостоятелно във всички случаи.

6379

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 20311/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Софстрой проектиране“ – ЕООД, със седалище и адреса на управление София, район „Триадица“, ул. Метличина поляна 15, ет. 2, с предмет на дейност: проучване, инженерингови и консултантски услуги, изграждане на жилища, обществени сгради, търговски и производствени обекти по монолитен, сглобяем и смесен способ, инфраструктурни обекти в страната и в чужбина, предприемаческа дейност – покупка и продажба на недвижима собственост, производство на строителни материали, разтвори, метални изделия, стоманобетонови елементи, дограма и др., строително-технологични услуги със специализирана механизация, транспортни и спедиторски услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност и други дейности, непротиворечащи на закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала „Софстрой“ – АД, и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

6380

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 19556/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Тияна тур“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, ул. Омая 10А, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: туристически услуги, хотелиерство, отдаване под наем на недвижими имоти, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

6381

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 19813/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Софт трейд груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Надежда“, ж. к. Надежда 2, бл. 206, вх. А, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: производство и търговия с всякакви стоки и услуги, търговско представителство и посредничество, реклама, консултантски услуги, строителна и транспортна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

6382

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 19299/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Инверсионес Джей Ар“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, бул. Васил Левски 78, с предмет на дейност: отдаване под наем на недвижими имоти, строителство, ремонт, реконструкция и модернизация, инженеринг, строителство на жилища и промишлени обекти, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство и изкупуване на продукция, външнотърговски сделки, покупка на стоки с цел препродажба, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, маркетинг, посредническа и лизингова дейност, рекламни и информационни услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена от закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 157 760 лв., със съдружници Хуан Перес Хуан и Рехина Салвадор Карансио, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

6383

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 18957/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Гранд роял – С4“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Добри Войников 19, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: покупко-продажба, строеж, наемане, пренаемане и лизинг на движимо и недвижимо имущество, в т.ч. и земеделска земя, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, импортна и експортна дейност, рекламни услуги, маркетингова и консултантска дейност, сделки с интелектуална собственост, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Джоузеф Даниел О’Лиъри, Сирил Мълиган и Брендан Мари Смит и се управлява и представлява от Джоузеф Даниел О’Лиъри.

6384

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 19479/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Джъст мерид“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж. к. Люлин, бл. 983, вх. Б, ет. 2, ап. 32, с предмет на дейност: организиране на сватбени тържества и частни партита, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, транспортни услуги, импресарска и мениджърска дейност, организиране на развлекателни и атракционни дейности, отдаване под нам на техника, консултантски услуги, издателска дейност, реклама и маркетинг и всякаква дейност, незабранена със закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

6385

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 19437/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Фуудс кънсълтантс сървисис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Овча купел“, кв. Горна баня, ул. 641 № 3, с предмет на дейност: производство, съхранение и търговска реализация на промишлена и селскостопанска продукция, фризьорски и козметични услуги, хотелиерство и ресторантьорство, строителна и ремонтна дейност, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

6386

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 20.ХII.2007 г. по ф. д. № 15176/90 вписва промени за „Фурнир“ – АД: заличава като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.-X. и X.X.X.; вписва нов съвет на директорите с мандат 5 г. в състав: X.X.X. – изпълнителен директор, X.X.X. – председател, X.X.X. – зам.-председател, X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

6387

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 24.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 25060/91 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2004 г. на „Дикс интертрейд“ – ООД.

6388

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХII.2007 г. по ф. д. № 4810/91 вписва поемане на предприятието на ЕТ „Драга – X.X.“ на X.X.X. от неговия наследник X.X.X. и го вписва като ЕТ с фирма „Драга – X.X.“.

6389

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2007 г. по ф. д. № 22007/93 вписва промени за „Пром – комерс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството вписва промени в учредителния акт.

6390

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2007 г. по ф. д. № 21043/94 вписва промени за „Прима – експрес“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.-X.; заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X.-X.; премества седалището и адреса на управление в София, район „Триадица“, ж. к. Манастирски ливади, бл. 7, вх. Б, ет. 6, ап. 15; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X.-X. заедно и поотделно; вписва промени в дружествения договор.

6391

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 6.ХII.2007 г. по ф. д. № 21024/95 вписва прехвърляне на търговското предприятие на ЕТ „Проже – X.X.“ като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Проже“ – ЕООД (рег. по ф. д. № 7970/2005).

6392

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2007 г. по ф. д. № 12767/96 вписва промени за „БР лизинг“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 405 000 лв.; вписва като съдружник „В.Ф. контракт сървисиз лимитид“, Кипър, Никозия (рег. под № 193879); дружеството продължава дейността си като „БР лизинг“ – ООД; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

6393

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.ХII.2007 г. по ф. д. № 7644/98 вписва промени за „Ай Ен Джи пенсионноосигурително дружество“ – ЕАД: вписва промяна в броя на членовете на съвета на директорите от 5 на 7 членове; заличава като членове на съвета на директорите Ян Вилем Оувъруотър, Корнелис Теодор Таймън и Джорджи Бордаш; вписва като членове на съвета на директорите Том (Р.Х.) Клифуис – зам.-председател, X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва като председател на съвета на директорите X.X.X..

6394

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 19204/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Вили М“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Нови Искър“, с. Доброславци, ул. Ракита 8, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с всякакви стоки, незабранени със закон, търговско представителство и посредничество и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

6395

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 19234/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бакаро“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Витоша“ ул. Казбек 57, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, внос, износ, търговия на дребно и едро с промишлени, хранителни и нехранителни стоки, тютюневи изделия, вино и спиртни напитки, организиране на магазинни мрежи, вътрешен и международен туризъм, експлоатация на хотели и заведения за обществено хранене, производство на селскостопанска и неселскостопанска продукция, агентство и реекспорт, посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, маркетинг и реклама, превоз на пътници и товари в страната, ЕС и в чужбина, спедиторска дейност, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

6396

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 19083/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „М и Г трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, ул. Болярска 4, вх. А, ет. 4, ап. 9, с предмет с на дейност: производство на метални изделия и конструкции, проектиране и строителство, производство на алуминиева дограма, стъклопакети, външна и вътрешна търговия с всякакви хранителни, промишлени, занаятчийски и други стоки, незабранени със закон, ремонтни услуги, отдаване на вещи под наем, участие на други дружества в страната и в чужбина, както и всякакви услуги и производствени дейности по чл. 1 ТЗ, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

6397

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19898/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Мери инвестмънт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Росалийски проход 19, ет. 2, ап. 8, с предмет на дейност: търговия с недвижими имоти, посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица при сделки с недвижими имоти, гражданско и промишлено строителство, ремонт и поддръжка на недвижими имоти, проектиране, строителен и инвеститорски контрол, управление на недвижими имоти, както и всякаква друга дейност, разрешена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Елдад Кремер, който го управлява и представлява.

6398

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 13844/2007 вписва промени за „Формоуст пропърти – Бояна“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на 1 447 000 лв., увеличен с непарична вноска – недвижими имоти, съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение от 14.XI.2007 г. на Софийския градски съд по дело № 550/2007; вписва промени в учредителния акт на дружеството.

6399

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 19655/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Играй футбол“ – АД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, бул. Ал. Стамболийски 129, с предмет на дейност: търговско представителство и посредничество, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни сделки, сделки със спортни стоки, консултантски услуги, придобиване на акции и дялови участия в други дружества, както и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 500 поименни акции с номинална стойност 100 лв. всяка една, със съвет на директорите в състав: X.X.X. – председател, X.X.X. – зам.-председател, и X.X.X. – изпълнителен директор, и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

6400

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 19492/2007 вписа в търговския регистър, акционерно дружество „Викорс“ – АД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Искър 9, с предмет на дейност: управление и стопанисване на недвижими имоти, сключване на договори с местни и чуждестранни физически и юридически лица, придобиване и отчуждаване на вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, участие в търгове и конкурси в страната и в чужбина, откриване на клонове в страната и представителства и/или други форми на стопанска дейност в чужбина съобразно местното законодателство, участие в други дружества и сдружения с нестопанска цел, придобиване на права върху интелектуална собственост, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 389 000 лв., разпределен в 389 обикновени налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1000 лв. всяка една, от които 338 000 лв. с непарична вноска – вещно право върху недвижим имот на стойност 338 000 лв. съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение от 14.III.2007 г. на Софийския градски съд по дело № 496/2006, със съвет на директорите с 3-годишен мандат в състав: зам.-председател – „Везни“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 5077/91 по описа на СГС), представлявано от X.X.X., „Българо-баварски център по управление на качеството (ББЦУК)“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 8316/2001 по описа на СГС), представлявано от X.X.X., и X.X.X. – председател. Дружеството се представлява от „Везни“ – ЕООД, представлявано от X.X.X., „Българо-баварски център по управление на качеството (ББЦУК)“ – ЕООД, представлявано от X.X.X., и X.X.X. заедно.

6401

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д. № 18572/2007 вписа промяна за „Екофорум“ – ООД: премества седалището и адреса на управление от Костинброд, Софийска област, в София, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 62, ет. 4, ап. 19.

6402

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 11248/2007 вписва промени за „Фелбермайр България“ – ЕООД: вписва увеличаване на капитала на дружеството от 5000 лв. на 28 000 лв.; вписва нов учредителен акт.

6403

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13394/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Международна консултантска и инвестиционна компания“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Цанко Церковски 32, с предмет на дейност: консултантска и инвеститорска дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, рекламна дейност, търговско посредничество и представителство, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X., който го управлява и представлява.

6404

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 20167/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Брокинс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, ул. Евлия Челеби 29, с предмет на дейност: консултантска дейност, посредничество при сделки с недвижими имоти, управление на недвижими имоти, външно- и вътрешнотърговска дейност, строителство, посредничество и агентство на чуждестранни физически и юридически лица, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

6405

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19294/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Интер билд и Ко“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 48А, вх. 2, ет. 8, ап. 44, с предмет на дейност: подготовка на строителни площадки, общо строителство на сгради и строителни съоръжения, строителство на инсталации, довършителни строителни дейности, даване под наем на строителни машини и оборудване, покупка, реиновация и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и/или лизинг, консултации, офериране и техническа помощ в строителството, търговско представителство и посредничество, транспортна дейност, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външна и вътрешна търговия на едро и дребно, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, рекламни, информационни услуги, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

6406

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19469/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ан Ком дизайн“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 301, вх. Б, ет. 10, ап. 45, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически и рекламни, счетоводни и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

6407

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18952/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Гранд роял – С 1“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Добри Войников 19, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: покупко-продажба, строеж, наемане, пренаемане и лизинг на движимо и недвижимо имущество, в т. ч. и земеделска земя, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, импортна и експортна дейност, рекламни услуги, маркетингова и консултантска дейност, сделки с интелектуална собственост, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Джоузеф Даниел О’Лиъри, Сирил Мълиган и Брендан Мари Смит и се управлява и представлява от Джоузеф Даниел О’Лиъри.

6408

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19357/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Хаусмейкър“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Г. С. Раковски 151, вх. Б, ап. 18, с предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, хотелиерска, туристическа, туроператорска и турагентска, рекламна дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, вътрешна и външна търговия, инженеринг, консултинженеринг, фрайчайзинг и факторинг, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лизингови и сделки с интелектуална собственост, стоков контрол, информационни, програмни и импресарски сделки, юридически услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

6409

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 10460/2007 вписва промени за „Рекит Бенкизер България“ – ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район „Лозенец“, ул. Флора Кънева 67; вписва изменения в учредителния акт на дружеството.

6410

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19325/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „МР къмпани“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, ж.к. Фондови жилища, бл. 3, вх. В, ап. 61, с предмет на дейност: организиране и извършване на културно-развлекателна дейност, школи за обучение по латинотанци, представления и други подобни изяви, екскурзии, туристическа дейност, рекламна, вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X.-X. и Мигел Родригес Вака и се управлява и представлява от X.X.X.-X..

6411

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 15598/2006 вписва промени за „Сливница Плаза“ – ЕООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител Мануел Алфонсо Мояно Рейес; премества адреса на управление в София, район „Лозенец“, бул. Н. Й. Вапцаров 53Б; вписва нов учредителен акт.

6412

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д. № 12531/2007 вписа промяна за „Главпроект – 07“ – ЕООД: премества седалището и адреса на управление от Костинброд, Софийска област, в София, район „Триадица“, ул. Княз Борис I № 77, ет. 2, ап. 6.

6413

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18818/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Виелди консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ж.к. Красно село, бл. 183, ет. 12, ап. 49, с предмет на дейност: счетоводни услуги, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети в качеството му на специализирано счетоводно предприятие по реда на Закона за счетоводството, фотографски услуги, продажба и преработка на стоки и вещи, разрешени със закон, превозна, хотелиерска и рекламна дейност, външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, както и други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

6414

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19542/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Хоум стайл“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, ул. Тодор Влайков 27, вх. А, ет. 9, ап. 30, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, импорт и експорт, търговско представителство, посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, туроператорска, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, проектиране, покупко-продажба на стоки или други вещи в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговия със стоки за потребление, строителни материали и суровини, търговия с хранителни стоки, безалкохолни напитки, алкохолни напитки, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, транспортни услуги, сервиз, ремонт и поддръжка на автомибили, сделки с недвижими имоти, строителна и монтажна дейност на сгради, съоръжения и инсталации за тях, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

6415

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19714/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Скайлайн архитектен България“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Гечкенли 1, с предмет на дейност: проектантски и инженерингови дейности, сделки със и управление на недвижими имоти и всякакви дейности във връзка с посочените области, доколкото не са забранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала „Скайлайн архитектен 3т“ ГмбХ, и се управлява и представлява от управителя X.X. и Юрген Франц самостоятелно.

6416

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19650/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Софт дринкс БГ“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 031, вх. Е, ет. 1, ап. 108, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, спедиторски и транспортни услуги в страната и в чужбина, туристически услуги в страната и в чужбина, вътрешни и международни спедиционни и превозни сделки, международен автомобилен транспорт, строителство на територията на страната и в чужбина, покупко-продажба на недвижими имоти, импорт, експорт, реекспорт, лизинг, маркетинг, инженерингова дейност, автосервизни услуги, сделки с интелектуална собственост, ресторантьорство, рекламни услуги, търговско представителство и посредничество, както и всякакви дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

6417

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19562/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Арх проект груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, ул. Христо Чернопеев 5, вх. А, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: производство и търговия с всякакви стоки и услуги, за които няма забранителен или разрешителен режим, внос, износ, търговско представителство, посредничество и агентство, транспортна, лизингова, спедиционна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X.-X., която го управлява и представлява.

6418

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19486/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Реал консулт 07“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красна поляна“, ж.к. Красна поляна, бл. 23, вх. А, ет. 6, ап. 17, с предмет на дейност: консултантска дейност, различни видове услуги на физически и юридически лица, търговска и посредническа дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

6419

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19552/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Сидк“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Димитър Хаджикоцев 114, вх. Б, ет. 7, ап. В18, с предмет на дейност: изграждане, покупко-продажба, реконструкция и управление на недвижими имоти, както и всякакви други търговски сделки, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Клодин Мари Жулиет Иртум и X.X.X. и се управлява и представлява от Клодин Мари Жулиет Иртум.

6420

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19512/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Нолита“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Горски пътник 56, ет. 6, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с обувки и обувни изделия, търговия с кожени изделия и аксесоари от кожа, вътрешна и външна търговия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален или обработен вид, строителство и търговия с недвижими имоти, рекламна, издателска дейност, превод и легализация, езиково обучение, туризъм и хотелиерство, транспортна дейност в страната и в чужбина, посредническа и комисионна дейност, търговско представителство и агентство, маркетинг, откриване и поддържане на собствени или наети магазини и заведения, хотелиерство, ресторантьорство и туризъм, проектиране и строителство, както и други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Георгиос Индзиадис и X.X.X. и се управлява и представлява от Георгиос Индзиадис.

6421

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 8398/2003 вписва промени за „Маргинале“ – ЕООД: премества седалището и адреса на управление в Банкя, район „Банкя“, кв. Изгрев, ул. София 101; вписва нов учредителен акт.

6422

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 2968/2003 вписва промени за „Добруджанска месна компания 2003“ – ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник „Меком“ – АД (рег. по ф.д. № 12925/2000 по описа на СГС); вписва промени в дружествения договор.

6423

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 9053/2003 вписва промени за „Майекстрийм“ – ЕООД: вписва промяна на наименованието на „Принтмакс.БГ“ – ЕООД; вписва промяна в учредителния акт.

6424

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 8907/2003 вписва промяна за „Имобилиенфервалтунг“ – ЕООД: премества адреса на управление в София, район „Витоша“, ул. Беловодски път 62А.

6425

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 5432/2004 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Анадея – X.X.“, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Анадея“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 15797/2007 по описа на СГС).

6426

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ с решение от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 3565/2004 вписва прекратяването на „Лантман“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, бул. Витоша 4, и го обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидацията 10 месеца.

6427

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 5247/2004 вписва промени за „МБИ маркетингбератунг интернационал“ – ЕООД: заличава като управител Рихард Рафенщайн; дружеството ще се управлява и представлява от управителя Хайнц Хайдерер.

6428

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 709/2004 вписва промени за „Национална постоянно действаща изложба“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 2109 дяла от Агенцията за приватизация на X.X.X.; заличава държавата като едноличен собственик на капитала; вписва като едноличен собственик X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район „Лозенец“, ул. Милин камък 56; вписва промяна в предмета на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон; заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.; вписва нов учредителен акт.

6429

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 4592/2004 вписва промени за „Ассист сервиз“ – ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район „Лозенец“, кв. Лозенец, ул. Персенк 49, вх. Б, ет. 1, ап. 3; вписва нов дружествен договор.

6430

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 11665/2004 вписва промени за „Икономедиа“ – АД: заличава като член на съвета на директорите Михаел Щоларц; заличава като прокурист X.X.X.; дружеството ще се представлява от всеки от членовете на СД или от прокуриста: X.X.X., X.X.X., X.X.X. – прокурист, и X.X.X. заедно и поотделно.

6431

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 5069/2005 вписва промени за „Енте“ – ООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X., като за сключването на всякакви договори на стойност над 10 000 лв., за тегленето от банкови сметки на суми на стойност над 10 000 лв. и за извършването на всякакви действия на разпореждане на стойност над 10 000 лв. се изисква изричното и предварително дадено писмено съгласие, взето от общото събрание на съдружниците на „Енте“ – ООД, по надлежния ред с обикновено мнозинство от капитала на дружеството; вписва нов дружествен договор.

6432

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 14620/2005 вписва промени за „Стомадент – групова практика за първична медицинска помощ – стоматологична помощ“ – ООД: променя наименованието на „Стомадент – групова практика за първична помощ по дентална медицина“ – ООД; вписва промяна в предмета на дейност, както следва: извънболнична първична помощ по дентална медицина чрез диагностика, лечение, рехабилитация, наблюдение, консултации и профилактика на пациенти, дентални дейности и манипулации, както и осъществяването на такива сделки, необходими за осъществяването на дейността по обслужването на пациенти, както и всякаква друга дейност, незабранена със Закона за лечебните заведения.

6433

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 771/2005 вписва промени за „Ауторент ентерпрайз“ – ООД: премества седалището и адреса на управление в гр. Банкя, район „Банкя“, кв. Изгрев, ул. София 101; вписва нов дружествен договор.

6434

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 8046/2005 вписва промени за „Пи Ер трейдинг“ – ООД: вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X. и 20 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

6435

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 6.XII.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 12420/2006 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Аделфия“ – ЕООД.

6436

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 2437/2006 вписва промени за „Симбали груп“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 250 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X.; дружеството продължава дейността си като „Симбали груп“ – ООД; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; вписва нов дружествен договор.

6437

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 2708/2002 вписва промени за „Маримпекс – МГ“ – ЕООД: допълва предмета на дейност с „добиване, преработка и търговия с дървен материал“.

6438

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2007 г. по ф. д. № 9570/2002 вписва промени за „Лидл България“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 55 000 лв. на 485 000 лв.; вписва изменение на учредителния акт.

6439

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2007 г. по ф. д. № 783/2002 вписва промени за „Съли трейд“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X.; дружеството продължава дейността си като „Съли трейд“ – ООД; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; вписва нов дружествен договор.

6440

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 19595/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Текс арт импорт експорт“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Любен Каравелов 45, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

6441

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 20198/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Пана стратеджис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Овча купел“, ул. Любляна 9, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност: пиар, рекламни, маркетингови, консултантски услуги, търговско представителство и посредничество; комисионни и сделки с интелектуална собственост, продажба на стоки от собствено производство; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, както и други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

6442

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 19174/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ко Ко дивелъпмънтс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, пл. Славейков 9, ет. 1, ап. 8, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, управление, отдаване под наем или под аренда на недвижими имоти, посредническа дейност, строителство на сгради и съоръжения, транспортни услуги, рекламно-информационна, професионално-образователна и научноизследователска дейност, външнотърговска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон (всяка дейност, за извършването на която се изисква лиценз или разрешение, ще се извършва след получаването му). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Патрик Фабиан Кърнс, който го управлява и представлява.

6443

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 19688/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Янев строй“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Любен Каравелов 17, ет 3, ап. 9, с предмет на дейност: консултантска дейност, данъчни, счетоводни, правни, финансови и бизнес консултации, покупко-продажби, посредническа, рекламна, издателска, импресарска и маркетингова дейност, изработка и внедряване на софтуер и програмни продукти, организиране и извършване на търговия чрез интернет, покупка, производство и преработка на стоки с цел продажба; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни и спедиционни сделки, както и всякаква друга дейност, разрешена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

6444

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 19892/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Агрария“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, ул. Преки път 58, с предмет на дейност: винопроизводство, отглеждане на лозя; животновъдство; селскостопанска дейност; отглеждане на селскостопански култури; преработка на животинска продукция; производство на фураж, зърнени храни, селскостопански продукти в чист и преработен вид; покупко-продажба на селскостопански продукти; покупко-продажба на земеделски земи; отдаване и придобиване под аренда на земеделски земи, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

6445

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 19557/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Финдер“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Илинден“, ж. к. Захарна фабрика, бул. Европа 120, бл. 1, вх. А, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: сделки с недвижими имоти, всякакви строителни дейности, технически, консултантски, търговски, маркетингови, рекламни услуги, външна и вътрешна търговия със стоки и услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Фейрас Самир Зайуд, който го управлява и представлява.

6446

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 19667/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ема Ник“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, бул. Евлоги Георгиев 75, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: проектиране, консултантски, информационни и инженерингови услуги, търговско посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

6447

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХII.2007 г. по ф. д. № 12649/2000 вписва промени за „ИНС – 2000“ – ООД: вписва прехвърляне на 250 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като съдружник и управител X.X.X.; дружеството продължава дейността си като „ИНС – 2000“ – ЕООД; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва нов учредителен акт; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

6448

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХII.2007 г. по ф. д. № 11158/2000 вписва промени за „Аквапартньор“ – ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район „Красно село“, ул. Дамян Груев 58; вписва нов учредителен акт.

6449

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХII.2007 г. по ф. д. № 269/2001 вписва промени за „Реал ГБ“ – ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район „Красно село“, бул. Македония 19, вх. Б, ет. 3, ап. 7.

6450

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.ХII.2007 г. по ф. д. № 9691/2001 вписва промени за „Южен кръст 2001“ – ЕООД: премества адреса на управление в София, район „Средец“, ул. Граф Игнатиев 5, ет. 3.

6451

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХII.2007 г. по ф. д. № 12792/2001 вписва промени за „Медико-стоматологичен център Медстом“ – ЕООД: променя наименованието на „Медико-дентален център Медстом“ – ЕООД; вписва промяна в предмета на дейност: извънболнична първична и специализирана дентална помощ, специализирана извънболнична медицинска помощ като медико-дентален център със зъботехническа лаборатория и апарати за интраорална и панорамна дентография (по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква „в“ във връзка с чл. 16 ЗЛЗ) – диагностика, лечение, вкл. оперативно лечение под обща упойка при амбулаторни условия с настаняване на пациенти в стационар за 24-часово следоперативно наблюдение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, трудова медицина, експертиза на временна нетрудоспособност, наблюдение и оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство, дейност по здравна промоция и профилактика, насочване на пациенти за консултативна и болнична медицинска помощ, даване на предписания за лабораторни и други изследвания, лекарства, превързочни материали и медицински пособия, предписани от лекари по дентална медицина, специфични технически дейности, провеждане на обучение в областите медицина и дентална медицина, както и други дейности съгласно изискванията на ЗЛЗ, издаване на документи, свързани с дейността на медико-денталния център; вписва нов учредителен акт.

6452

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.ХII.2007 г. по ф. д. № 2497/2001 вписва промени за „Тур инс“ – ООД: вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X. и 5 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличва като съдружник X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

6453

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.ХII.2007 г. по ф. д. № 8320/2001 вписва промени за „Томи КВ“ – ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район „Оборище“, бул. Мадрид 47, ет. 4, ап. 2; вписва промени в учредителния акт.

6454

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 19393/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Кобра 2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Димитър Хаджикоцев 5, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, представителство (без процесуално), посредничество, строителство, търговия със и наемане на недвижими имоти, високи технологии, както и всякаква незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X.-X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

6455

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 20177/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Младост тауър“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Изгрев“, ул. Тинтява 17А, с предмет на дейност: строително-инвестиционна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем на недвижими имоти, както и всякаква търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 17 332 000 лв. – непарична вноска, със съдружници X.X.X. и X.X.X., който го управлява и представлява.

6456

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 20219/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „БГ Моторспорт плюс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, ул. Ген. Стефан Тошев 94, бл. 2, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: сделки с интелектуална собственост; корпоративни сделки; търговски права и патенти; състезателни права; организиране и осъществяване на спортносъстезателна дейност; търговия със спортни принадлежности; посредничество и дейности по управление и отдаване под наем на недвижими имоти; строителство на спортни съоръжения; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство и търговия със стоки и услуги; внос и износ на стоки и услуги; туризъм; хотлиерство и ресторантьорство; превозна и спедиторска дейност; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; всякаква незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

6457

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 18649/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Рентареп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ул. Нишава 44, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, консултантска дейност, придобиване и управление на недвижими имоти, вътрешна и външна търговия, производство и търговия с промишлени, хранителни и битови стоки, посреднически и комисионерски услуги, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство и хотелиерство, рекламна дейност, импресарски услуги, оказион, битови услуги и всякакви други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

6458

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 15257/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Гек инженеринг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, ул. Кота 1050 № 9а, с предмет на дейност: строителство и ремонтна дейност, В и К услуги – проектиране, изработка, монтаж, вътрешен и външен дизайн, търговско представителство на наши и чуждестранни фирми, търговия – внос и износ, бартер и консигнация, както и всякаква стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

6459

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 20340/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Тренд пропъртис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, ул. 11 август 1, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество, хотелиерство, ресторантьорство, предприемачество, строителство, рекламна дейност, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Бернхард Хаусладен, който го управлява и представлява.

6460

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 19096/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „ДИТ – студио“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж. к. Младост 2, бл. 235, вх. 3, ет. 5, ап. 97, с предмет на дейност: архитектурно и инженерно строително проектиране, рекламна дейност и дизайн, консултантски, информационни и инженерингови услуги, търговско посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

6461

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.ХII.2007 г. по ф. д. № 8273/2006 вписва промени за „Ти Ти Ви Ай“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от „Паспорт медиа“ – ООД, на „Кроа България“ – ЕООД; заличава като едноличен собственик на капитала „Паспорт медиа“ – ООД; заличава като управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала „Кроа България“ – ЕООД; вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.; премества адреса на управление в София, район „Сердика“, бул. Струга 29.

6462

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХII.2007 г. по ф. д. № 14851/2006 вписва промени за „Грасалема инверсионес“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 120 600 лв. на 202 890 лв.

6463

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2007 г. по ф. д. № 5483/2006 вписва промени за „О три пи ар консултинг“ – ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район „Лозенец“, кв. Лозенец, ул. Димитър Хаджикоцев 94, ет. 3, ап. 5; вписва нов дружествен договор.

6464

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 19101/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Нига“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Кешан 9, вх. 1, ет. 1, ателие 2, с предмет на дейност: фризьорски и козметични услуги, масаж, маникюр, педикюр, производство и търговия с козметични средства, организиране и провеждане на курсове за обучение по медицинска козметика, производствена и търговска дейност, внос, износ и реекспорт на стоки и услуги, лизингова, маркетингова и рекламна дейност, стопанисване, поддръжка, управление и отдаване под наем на недвижими имоти, хотелиерство и ресторантьорство, туристическа, транспортна и спедиторска дейност, посредничество и комисионерство, консултантски услуги, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

6465

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 19315/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Хуан Чен“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красна поляна“, ж. к. Разсадник Коньовица 77, вх. А, ет. 7, ап. 27, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, ресторантьорски услуги, покупко-продажба на недвижими имоти, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, хотелиерски, туристически, битови и други услуги и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Чен Панджен и Джан Дзиенуей и се управлява и представлява от Чен Панджен.

6466

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 19274/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Багатур форс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, ул. Георги Минчев, бл. 40 – 42, вх. Б, ет. 3, с предмет на дейност: доставка, търговия, изграждане и поддържане на сигнално-охранителни системи, физическа охрана на обекти – физически и юридически лица, охрана със сигнално-охранителна техника на обекти на физически и юридически лица (след получаване на необходимите лицензи), вътрешнотърговска дейност с всякакви стоки, за които няма нормативно ограничителен режим, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон (след снабдяване с лиценз или разрешително от държавен орган, ако законът го изисква за упражняването на съответната такава). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

6467

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19279/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Вива груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Дякон Игнатий 21, вход откъм пл. Славейков, с предмет на дейност: търговска дейност в България и извън нея, ресторантьорство и туристическа дейност, посредничество и представителство, мениджмънт и консултантска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

6468

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19152/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Би файненс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Хан Аспарух 13, партер, с предмет на дейност: рекламна, издателска, брокерска, маркетингова, проучвателна, хотелиерска и ресторантьорска дейност, търговска дейност – търговия на едро и дребно, внос и износ с всякакви стоки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с недвижими имоти, всякакви услуги – посреднически, консултантски, комисионерски, ремонтни, счетоводни услуги и др., спедиторски и транспортни услуги, туристически услуги в страната и в чужбина, туристическа, агентска и туроператорска дейност (при спазване на законовите изисквания и след получаване на предвиденото в закона разрешение за това), всякакви дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

6469

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19166/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Сферикс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Изгрев“, ул. Фредерик Жолио-Кюри 75, бл. 313, ет. 6, ап. 23, с предмет на дейност: разработка на софтуер, математически и физически модели, консултантска дейност, проучвателна и изследователска дейност, разработване на портали, уебсайтове и други продукти и услуги, базирани на интернет, електронен бизнес и търговия, създаване на системи за електронно обучение, медицинска, лечебно-диагностична и консултантска дейност, организиране на научни прояви (конференции, семинари, изложби и др.), преводачески услуги, създаване и комерсиализиране на мултимедийни продукти и продукти на изкуството, строителна дейност, проучване и използване на нови енергийни системи, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон (дейностите, за които съгласно законодателството се изисква предварително разрешение, лицензия или друг разрешителен акт, ще се осъществяват след получаването му). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

6470

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18920/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ювал 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 531, вх. А, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: В и К услуги, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

6471

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19877/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Анодос консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Димитър Хаджикоцев 5, ап. 16, с предмет на дейност: посредничество при сделки с недвижими имоти, управление на недвижими имоти, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски или други услуги, лизинг, както и всякаква друга, незабранена със закон търговска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Павлос Семертзидис, Фотиос Аркоманис и Спиридон Монастироглу, които го управляват и представляват поотделно.

6472

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19267/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Скай 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Панчарево“, с. Лозен, ул. Каси дол 11, с предмет на дейност: изграждане на ел. инсталации, довършителни работи в строителството, изграждане на ОвИ инсталации, маркетинг и реклама, вътрешно- и външнотърговска дейност, консултантски услуги, комисионни, хотелиерски и туристически услуги, ресторантьорство и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

6473

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19404/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Алкор – мастерс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Овча купел“, ж.к. Овча купел, бл. 15, вх. А, ет. 8, ап. 29, с предмет на дейност: проектиране и изработка на рекламни материали, търговия с хранителни, селскостопански, битови стоки, услуги в сферата на обслужването, ресторантьорство, хотелиерство, търговско посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякакви други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Алексей Карагяур, който го управлява и представлява.

6474

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19222/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „КЛРМ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 95, вх. В, ет. 5, ап. 53, с предмет на дейност: производство и търговия с различни видове стоки, фотографски услуги, външна търговия, международен и вътрешен транспорт, туристическа, сервизна, консултантска и рекламна дейност и различни видове услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X.-X., която го управлява и представлява.

6475

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 1487/2004 вписва промени за „Тара – инженеринг“ – ООД: премества адреса на управление в София, район „Слатина“, ул. Кадин връх 5, партер; вписва промени в дружествения договор.

6476

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 11832/2004 вписва промени за „Максима България“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 2500 дружествени дяла от „Максима ЛТ, ЗАД“ на „Максима Инвест, УАБ“; заличава като едноличен собственик на капитала „Максима ЛТ, ЗАД“; вписва като едноличен собственик на капитала „Максима Инвест, УАБ“, Литва (дружествен код 301224538); вписва промяна в учредителния акт.

6477

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 10.XII.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 7076/2005 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „ВМ финанс груп“ – АД.

6478

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.XII.2007 г. по ф.д.№ 1383/2005 вписва промени за „Янус Хаусбау“ – ООД: вписва прехвърляне на 17 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

6479

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ с решение от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 14702/2005 вписва прекратяването на „Ковал“ – ЕООД, и го обявява в ликвидация, с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидация 6 месеца.

6480

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 7164/2005 вписва промени за „Еко ойл – 2005“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 500 дружествени дяла от „София Франс ауто“ – АД, на „Дест“ – ЕООД; заличава като едноличен собственик на капитала „София Франс ауто“ – АД; вписва като едноличен собственик на капитала „Дест“ – ЕООД; премества седалището и адреса на управление в София, район „Кремиковци“, бул. Ботевградско шосе 459.

6481

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 3074/2005 вписва промени за „Васпласт“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X.; вписва нов устав.

6482

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 9548/2000 вписва промени за „Дамито“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от X.X.X. на Андрей Дикусар, 25 дружествени дяла от „Латона М“ – ЕООД, на Андрей Дикусар; 1 дружествен дял от „Латона М“ – ЕООД, и X.X.X. на Андрей Дикусар; заличава като съдружници X.X.X. и „Латона М“ – ЕООД; вписва като едноличен собственик Андрей Дикусар; дружеството продължава дейността си като „Дамито“ – ЕООД; премества седалището и адреса на управление в София, район „Лозенец“, ул. Кричим 78, ет. 3; дружеството ще се управлява и представлява от управителя Андрей Дикусар; вписва учредителен статут.

6483

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 7273/2000 вписва промени за „Център за социална работа „Феникс“ – ООД: вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X. и X.X.X. и 4 дружествени дяла на X.X.X.; заличава като съдружник X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 43, вх. 9, ет. 1, ап. 138; вписва нов дружествен договор.

6484

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 10023/98 вписва промени за „Адвал инженеринг“ – ЕООД: вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва прехвърляне на 75 дружествени дяла от „Адвал“ – АД, на X.X.X. и 170 дружествени дяла от „Адвал“ – АД, на X.X.X.; дружеството продължава дейността си като „Гео Нео проект“ – ООД; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; вписва промяна в предмета на дейност: проектиране и строителство в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон; вписва промени в дружествения договор.

6485

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19561/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „РД София 66“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Надежда“, ж.к. Надежда 2, бл. 261, вх. В, ет. 7, ап. 74, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, търговско представителство (без процесуално) на български и чуждестранни физически и юридически лица, покупко-продажба на недвижими имоти, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, както и всякаква друга, незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Нгуен Чи Зунг, управлява се от едноличния собственик Нгуен Чи Зунги и се представлява от управителя Нгуен Виет Куан.

6486

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.XII.2007 г. по ф.д.№ 1523/2006 вписва промени за „Интро медия“ – ООД: заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

6487

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 3597/2006 вписва промени за „Ен – И – арх“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от X.X.X.-X. на X.X.X.; заличава като едноличен собственик и управител X.X.X.-X.; вписва като едноличен собственик и управител X.X.X..

6488

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 4179/2006 вписва промени за „Булсита“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X..

6489

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 13.XII.2007 г. по ф.д. №979/2006 вписва прекратяването на „Управление на активи“ – АД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Кузман Шапкарев 4, и го обявява в ликвидация с ликвидатор Ласло Дьорд Шандор и със срок за ликвидацията 10 месеца.

6490

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 13457/2000 вписва промени за „Немезида 2001“ – ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район „Красно село“, ж.к. Борово, бл. 229, вх. А, ет. 16, ап. 76; вписва промяна в дружествения договор.

6491

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 5026/2000 вписва промени за „Инфопрес и Ко“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от „Фолекс“ – ЕООД, на „Болкан броудкастинг“ – ЕАД, и на 50 дружествени дяла от „Консулт Леге Артис“ – ЕООД, на „Болкан броудкастинг“ – ЕАД; заличава като съдружници „Фолекс“ – ЕООД, и „Консулт Леге Артис“ – ЕООД; вписва като едноличен собственик „Болкан броудкастинг“ – ЕАД (рег. по ф.д. № 14594/2006 по описа на СГС); дружеството продължава дейността си като „Инфопрес и Ко“ – ЕООД; премества седалището и адреса на управление в София, район „Триадица“, бул. Патриарх Евтимий 82; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител Пол Уилям Фидик; вписва нов учредителен акт.

6492

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 4585/2002 вписва промени за „Голд еталон“ – ООД: вписва по партидата на правоприемника „Голд еталон“ – ООД, прехвърляне на търговското предприятие на ЕТ „Октагон – X.X.“ (рег. по ф.д. № 13177/99 по описа на СГС) като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Голд еталон“ – ООД.

6493

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 8515/2003 вписва промени за „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория – Имунолаб – СМ“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X.; дружеството продължава дейността си като „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория – Имунолаб – СМ“ – ООД; дружеството ще се управлява и представлява от управителите X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; вписва нов дружествен договор.

6494

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 11095/2003 вписва промени за „Инфинит сън“ – ООД: вписва прехвърляне на 17 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като съдружник и управител X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район „Лозенец“, ул. Христо Ценов 10; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

6495

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 1856/2005 вписва промени за „Дилиан“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като едноличен собственик X.X.X.; вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X.; дружеството продължава дейността си като „Дилиан“ – ООД; вписва нов дружествен договор.

6496

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 5867/2007 вписва промени за „Роял имоти“ – ООД: вписва прехвърляне на 20 дружествени дяла от Тауно Лодус на „Ефтастар“ – ЕООД; вписва като съдружник „Ефтастар“ – ЕООД, със седалище Естония; заличава като съдружник Тауно Лодус; вписва нов дружествен договор.

6497

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 6853/2007 вписва промени за „Диксто консулт“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от X.X.X. на „Столични имоти – РКК“ – ООД; заличава като съдружник и управител X.X.X.; дружеството продължава дейността си като „Диксто консулт“ – ЕООД; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; вписва нов учредителен акт.

6498

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 15.ХII.2007 г. по ф. д. № 9548/90 вписва промени за „ИНПАЛ“ – ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т. ч. и размера на дяловете; заличава като съдружник X.X.X., като дяловете му се поемат от наследниците му X.X.X. и X.X.X.; вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

6509

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2007 г. по ф. д. № 16882/90 вписва промени за „Стидан – 97“ – ООД: вписва увеличение на капитала от 250 000 лв. на 367 349,80 лв.; вписва промени в устава.

6510

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.ХII.2007 г. по ф. д. № 32067/92 вписва промени за „Дентал депо – Р и К“ – ООД: вписва прехвърляне на 15 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като съдружник X.X.X.; вписва промяна на наименованието на „Медикал депо Р и К“ – ООД; допълва предмета на дейност с „търговия с лекарствени средства и медицински изделия“; вписва изменения и допълнения в дружествения договор.

6511

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХI.2007 г. по ф. д. № 30984/92 вписва промени за „Аксиор – мрежови системи“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; дружеството продължава дейността си като „Аксиор – мрежови системи“ – ООД; вписва нов дружествен договор.

6512

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2007 г. по ф. д. № 30984/92 вписва промени за „Аксиор – мрежови системи“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като съдружник X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; дружеството продължава дейността си като „Аксиор – мрежови системи“ – ЕООД.

6513

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 20.ХII.2007 г. по ф. д. № 797/92 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Евимекс – X.X.“ като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от X.X.X. на X.X.X. и я вписва като ЕТ „Евимекс – X.X.“.

6514

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.ХII.2007 г. по ф. д. № 8708/92 вписва промени за „Кинтекс“ – ЕАД, с държавно имущество: заличава като председател и член на съвета на директорите X.X.X.-X.; вписва като председател и член на съвета на директорите X.X.X..

6515

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф. д. № 15170/92 промени за „Кока-Кола България“ – ЕООД: променя адреса на управление в София, район „Лозенец“, бул. Н. Й. Вапцаров 35, ет. 2, офис 2; вписва изменения в учредителния акт на дружеството; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от всеки един от управителите Николаос Куметис от миграционна служба в Никозия и X.X.X., действащи поотделно, като за банкови цели само, както и по въпроси, свързани с плащания, като, но не само подписване на платежни нареждания, извършване на плащания по друг начин, заявления за издаването на чекове и др. дружеството ще се представлява или от двамата управители заедно или от всеки един от управителите поотделно с втори подпис от финансовия мениджър на дружеството X.X..

6516

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 12.ХII.2007 г. по ф. д. № 2010/90 вписва промени за „УниКредит Булбанк“ – АД: заличава като член на управителния съвет X.X.X..

6517

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2007 г. по ф. д. № 780/97 вписва промени за „Промар 2“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 105 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като едноличен собственик на капитала и управител на дружеството X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала и управител на дружеството X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

6518

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 614/97 вписва промени за „Векам 97“ – ООД: вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; вписва промяна в дружествения договор.

6519

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.XII.2007 г. по ф.д. №14250/99 вписва промени за „Медицински център „Света София“ – ООД: вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла от X.X.X. на „Билдинг хоспиталс“ – АД, и 100 дружествени дяла от X.X.X. на „Билдинг хоспиталс“ – АД; заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; заличава като управител X.X.X.; дружеството продължава дейността си като „Диагностично-консултативен център – Света София“ – ЕООД; вписва като едноличен собственик на капитала „Билдинг хоспиталс“ – АД (рег. по ф.д. № 1079/2004 по описа на СГС); вписва промяна на наименованието на „Диагностично-консултативен център – Света София“ – ЕООД; вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на 6000 лв.; премества седалището и адреса на управление в София, район „Витоша“, бул. България 104; вписва промяна в предмета на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична помощ съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2, буква „г“ ЗЛЗ; вписва нов учредителен акт; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

6520

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.XII.2007 г. по ф.д. №10294/99 вписва промени за „Телекомплекс консулт“ – ООД: вписва прехвърляне на 200 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.-X., 50 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X. и 25 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството; вписва нов дружествен договор.

6521

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 10095/99 вписва промени за „С. М. Стайков“ – ООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 5100 лв. на 2 028 100 лв., увеличен с непарична вноска – недвижими имоти на стойност 2 023 000 лв. съгласно техническа експертиза, приета с определение от 11.XII.2007 г. на Софийския градски съд, по дело № 684/2007; вписва нов дружествен договор.

6522

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 13.XI.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 15227/99 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Деникер – Милк“ – АД.

6523

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.XI.2007 г. по ф.д. № 15227/99 вписва промени за „Деникер – Милк“ – АД: вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 2.XI.2007 г.

6524

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 12859/96 вписва промени за „Бизнес принт“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от „Дениде“ – ООД, на X.X.X.; 25 дружествени дяла от „Манг“ – ООД, на X.X.X. и 25 дружествени дяла от „Профи Т“ – ООД; заличава като съдружници „Дениде“ – ООД, „Манг“ – ООД, и „Профи Т“ – ООД; дружеството продължава дейността си като „Бизнес принт“ – ЕООД; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

6525

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 12649/97 вписва промени за „Еврокредит – консулт“ – ООД: заличава като прокурист X.X.X.; вписва като прокурист X.X.X..

6526

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 31.V.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 9578/2003 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Жюл Ван Ланкер България“ – ЕАД.

6527

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 10193/2004 вписва промени за „Петоба“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като едноличен собственик и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик и управител X.X.X.; вписва промени в устава; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

6528

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 3453/2006 вписва промени за „Малина гардънс“ – ЕООД: заличава като управител Аврахам Нота; вписва като управител X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район „Младост“, Бизнес парк „София“, сграда 8, ет. 6; дружеството ще се управлява и представлява от Акива Моше Авнер Азулей, Даниел Газит и X.X. само заедно от всеки двама от тримата управители; вписва промени в учредителния акт.

6529

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 10701/99 вписва промени за „Роял трейд 50“ – ЕООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; променя адреса на управление в София, район „Лозенец“, кв. Лозенец, ул. Червена стена 42; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.; вписва промени в учредителния акт.

6530

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 7137/2001 вписва промени за „Принтамакс“ – АД: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; вписва като изпълнителен директор Аристотелис Аргиракис; съветът на директорите с мандат 5 г. е в състав: Димитриос Аргиракис – изпълнителен директор, Аристотелис Аргиракис – изпълнителен директор, X.X.X. – председател, X.X.X. – заместник-председател, и X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителните директори Димитриос Аргиракис и Аристотелис Аргиракис заедно и поотделно; вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 22.X.2007 г.

6531

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 3837/2007 вписва промени за „Ивета – М“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва нов учредителен акт.

6532

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 3113/2007 вписва промени за „Парете – БГ“ – ООД: вписва прехвърляне на 36 дружествени дяла от X.X.X. на Фериал Индже; заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като управител Фериал Индже; премества адреса на управление в София, район „Овча купел“, ул. Любляна 46а; вписва промяна в дружествения договор.

6533

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 11354/2005 вписва промени за „Булфин“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Андрей Кранц на Изудин Хюсеинагич; заличава като едноличен собственик на капитала и управител Андрей Кранц; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Изудин Хюсеинагич, който ще управлява и представлява дружеството; вписва нов учредителен акт.

6534

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 4957/95 вписва промени за „Атлас – спорт“ – ООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

6535

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 9131/2000 вписва промени за „Кардино България“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 20 дружествени дяла от „Кардино“ – АД, на X.X.X.; заличава като едноличен собственик „Кардино“ – АД; вписва като едноличен собственик X.X.X.; вписва промяна на наименованието на „Бивиай тръст“ – ЕООД; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; вписва нов учредителен акт.

6536

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 3 ТЗ с решение от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 1354/99 вписва промяна за „Воинтех“ – ЕООД (в ликвидация): вписва продължаване на срока за ликвидация с 6 месеца.

6537

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ с решение от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 8687/98 вписва прекратяването на „Балкан интернешънъл тревъл сървисиз“ – ООД, и го обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидацията 6 месеца.

6538

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 5683/2000 вписва промени за „Балкан тревъл сървисиз“ – ООД: заличава като съдружник Синклер Стефен Чарлс Дънкан Томас; вписва прехвърляне на 20 дружествени дяла от Синклер Стефен Чарлс Дънкан Томас на Йомер Мерсан; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството; вписва нов дружествен договор.

6539

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 12532/2001 вписва промени за „Гиван 2002“ – ЕООД: вписва прехвърляне на търговското предприятие на „Емония Фарматех“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 2085/2002), без фирмата, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Гиван 2002“ – ЕООД.

6540

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 12728/2000 вписва промени за „Милениум груп“ – ООД: вписва прехвърляне на 656 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; вписва промени в дружествения договор.

6541

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 13517/2004 вписва промяна за „Таран 7“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на 30 000 лв.

6542

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 4209/2006 вписва промени за „Студио Г“ – ООД: заличава като управител Рутсонис Георгиос Корнилиос; вписва като управител Панагос Василиос Димостенис, който ще управлява и представлява дружеството.

6543

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 2704/99 вписва промени за „Биекс“ – ООД: променя наименованието на „Евроодит Биекс“ – ООД; премества седалището и адреса на управление в София, район „Оборище“, бул. Княз Дондуков-Корсаков 22, вх. Б, ет. 3, ап. 10; вписва промени в дружествения договор.

6544

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 11386/2006 вписва промени за „Болкан строй груп“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като съдружник и управител X.X.X.; дружеството продължава дейността си като „Болкан строй груп“ – ЕООД; премества седалището и адреса на управление в София, район „Кремиковци“, кв. Сеславци, ул. Г. С. Раковски 1; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

6545

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 1182/99 вписва промени за „Б.А.Т.“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 500 дружествени дяла от Шакед Шмуел на „Бирлинг България“ – ЕАД; заличава като едноличен собственик на капитала и управител Шакед Шмуел; вписва като едноличен собственик на капитала „Бирлинг България“ – ЕАД; вписва като управител X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район „Триадица“, ул. Княз Борис I № 99, ет. 3; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X.; вписва нов учредителен акт на дружеството.

6546

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 2479/2001 вписва промени за „Стоа“ – ООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на 252 400 лв. чрез апортна вноска съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение от 21.XI.2007 г. на Софийски градски съд по дело № 578/2007.

6547

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 14437/2006 вписва промени за „Ню маркет 2006“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 49 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X.; дружеството продължава дейността си като „Ню маркет 2006“ – ООД; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; вписва нов дружествен договор.

6548

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 8526/2004 вписва промени за „Експириън Скорекс България“ – ЕАД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 300 000 лв. на 4 500 000 лв. чрез издаване на нови 42 000 акции с номинална стойност 100 лв. всяка една; вписва промени в устава.

6549

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 20102/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „АСГ“ – АД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 4, ул. Бизнес парк „София 3“, с предмет на дейност: проектиране, изграждане и експлоатация на търговски и развлекателни комплекси, строителство, обзавеждане, проектиране, управление и търговия с недвижими имоти, търговско представителство, агентство, посредничество и комисионерство на български и чуждестранни физически и юридически лица, консултантска дейност, други дейности, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 1000 поименни акции с право на глас с номинална стойност 50 лв. Дружеството е със съвет на директорите в състав: X.X.X. – изпълнителен директор, X.X.X. – председател, и X.X.X. – зам.-председател, и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

6618

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19828/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Аданимакс – 007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ж.к. Гоце Делчев, ул. Деян Белишки 46, вх. А, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия на едро и дребно, оказионна, комисионна и консигнационна търговия, транспортни услуги, рекламни, информационни, програмни, бръснаро-фризьорски, козметични и предоставяне на други видове услуги, складова, спедиционна и лизингова дейност, търговско посредничество, търговско представителство и агентство на български и чужди граждани в страната и в чужбина, реекспорт, организиране на курсове, семинари и школи, ресторантьорство и хотелиерство, маркетинг, развиване на селски туризъм съвместно с други фирми, сдружения и фондации, изследователска, проучвателна и посредническа дейност, проектиране, конструиране, технически надзор, инженерингова дейност, обучение и консултации, както и всички останали, незабранени от закона дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която го управлява и представлява.

6619

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19288/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Аванти – БГ“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, бул. Черни връх, бл. 46, вх. А, ап. 5, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, импорт, експорт, реекспорт, проектиране и реализация на инженерни и технологични проекти в промишлеността, производство, ремонт и търговия с хардуер и софтуерни продукти, лизинг, маркетинг, инженерингова дейност, внос, износ и продажба на автомобили, всякакви консултантски услуги, организиране и провеждане на образователни курсове, преводи, счетоводни и административни услуги, импресарска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, туристически услуги в страната и в чужбина, комисионна търговия на едро и дребно, сервизни услуги, търговско представителство, издателска дейност и всички други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

6620

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19577/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Падрона“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красна поляна“, ж.к. Разсадника – Коньовица, бл. 24, вх. Б, ет. 2, ап. 27, с предмет на дейност: внос и търговия с всякакви стоки, рекламна и маркетингова дейност, услуги и транспортна дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена от законите на Република България. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която го управлява и представлява.

6621

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19430/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Радиано“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, ул. Овчарска 22В, вх. А, ет. 2, ап. 7, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия на дребно, търговия на едро, доставка на интернет, интернет услуги, проектиране, изработка и поддръжка на софтуерни технологии за уебсайтове и уеб базирани програми, продажба и поддръжка на компютърна техника и периферия, внос и износ на компютърна техника и периферия, внос на авточасти, проектиране, производство и продажба на комуникационно оборудване, системна интеграция и администрация на софтуер и хардуер, всички други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която го управлява и представлява.

6622

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19457/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Студио Плакат 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Любен Каравелов 53, с предмет на дейност: реклама, производствена, инженерингова, маркетингова, консултантска дейност, внос, износ, хотелиерство и ресторантьорство, издателска, лизингова, разпространителска и селскостопанска дейност, реекспорт, покупко-продажба, наемане и отдаване под наем на недвижими имоти и рекламни площи, търговско посредничество, агентска дейност, както и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

6623

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18867/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Фортийн“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Изгрев“, ж.к. Изток, ул. Чарлз Дарвин 25, бл. 2, ет. 3, ап. 10, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност – внос, износ и реекспорт на стоки, покупко-продажба, производство и продажба на мебели и дамаски, търговия с хранителни и нехранителни стоки, машини, транспортни средства, оборудване, технологии, както и всякаква друга, незабранена от закона дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Али Кхдхар Аббас Ал Катаб и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

6624

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 20127/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ева-Х“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Подуяне“, ж.к. Левски Г, бл. 28, вх. Б, ап. 42, с предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.-X., която го управлява и представлява.

6625

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д № 19934/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Селена 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Люботрън 96, бл. 3, вх. Б, ап. 20, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, внос и износ на стоки, производство, търговия с битови продукти, ресторантьорство и хотелиерство, посредничество на български и чуждестранни лица, мениджмънт на дружества, всякакъв вид услуги, всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.-X., която го управлява и представлява.

6626

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 8211/2007 вписва промени за „Лориен ойл“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва промяна в адреса на управление София, район „Средец“, ул. Генерал Гурко 72; вписва нов учредителен акт; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

6627

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19777/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „X.X. медицина Кортекс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Здраве 21, с предмет на дейност: консултантска дейност и подпомагане на работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането и организирането на дейностите по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд, укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа и приспособяване на работата към възможностите на работещия, като се отчита неговото физическо и психическо здраве, създаване на организация за безопасност и здраве при работа, оценка на професионалните рискове и анализ на здравното състояние на работещите, създаване и прилагане мерки за отстраняване и намаляване на установения риск, наблюдение на здравното състояние на работещите, обучение на работещи и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа, транспортни услуги, рекламни и информационни услуги, всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

6628

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19521/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „В.М. 78“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Кремиковци“, кв. Враждебна, ул. 25 № 8, с предмет на дейност: производство, преработка и търговия със стоки от всякакъв вид, незабранени от закона, консултантска дейност, посредничество в областта на недвижимите имоти, строителство, търговско представителство и посредничество, комисионни, вътрешен и международен транспорт, спедиторски и други услуги, търговия на едро и дребно, внос и износ на всякакви стоки, позволени от закона, вътрешен и международен туризъм, всякаква друга дейност, позволена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която го управлява и представлява.

6629

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19713/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Топ кар груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ж.к. Красно село, кв. Борово, бл. 214А, вх. А, ет. 8, ап. 19, с предмет на дейност: внос и търговия с автомобили и части за тях, отдаване на автомобили под наем, транспорт на хора и товари със собствен и нает превоз в страната и в чужбина, търговия с хранителни и промишлени стоки на едро и дребно, хотелиерство и ресторантьорство, всякаква стопанска дейност, разрешена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която го управлява и представлява.

6630

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19772/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „2 К консултинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Буная 17, вх. Б, ет. 1, ап. 17, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и/или юридически лица в страната и в чужбина, проучвания в областта на медицината, всички други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

6631

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19298/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Мори 96“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, бул. Витоша 68, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: мероприятия по дезинфекция, дезинсекция и дератизация, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и всякакви други търговски сделки с изключение на забранените със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

6632

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 10251/2007 вписва промяна за „Ей Ар Си корпорейшън“ – ООД: вписва промяна на адреса на управление София, район „Средец“, ул. Христо Белчев 8, ет. 5, офис 4.

6633

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19757/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Консорциум СКГ – Клуб 2000 – БТИ – ББИТ“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Стара планина 74, с предмет на дейност: участие и реализация на проект на МРРБ: Интегрирано управление на водите на речния басейн на р. Струма (Стримон от Програма ФАР BG2005/17-454.03.02, компонент 2: Техническа помощ за предпроектно проучване за устойчиво дългосрочно използване на термоминерални води от хидрометалните системи в басейна на р. Струма) – Стримон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници „БТ – инженеринг“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 12096/96), „Български бизнес & търговия“ – ООД (рег. по ф.д. № 10023/95 по описа на СГС), Кооперация „София консултинг груп“ (рег. по ф.д. № 4272/95) и сдружение „Клуб Икономика – 2000“ (рег. по ф.д. № 2709/90), и се управлява и представлява от X.X.X..

6634

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19860/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Йони – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Подуяне“, ж.к. Сухата река, бл. 225, вх. А, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: производство и търговия с различни видове стоки, сделки с недвижими имоти, външна търговия, международен и вътрешен транспорт, туристическа дейност, сервизна дейност, консултантска и рекламна дейност и различни видове услуги, всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която го управлява и представлява.

6635

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19435/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кати – Н“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 103, вх. Б, ет. 7, ап. 43, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, всякакви други търговски сделки и дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която го управлява и представлява.

6636

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19699/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Левил“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Студентски“, кв. Мусагеница, бл. 98А, вх. В, ет. 2, ап. 43, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, туроператорска и туристическа агентска дейност, импресарска и продуцентска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, фризьорски, козметични и други сходни услуги, лизинг, транспорт, експорт-импорт и други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

6637

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 19203/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Макс фарм 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, ул. Радовиш 33, с предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти съгласно изискванията на глава Х от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която управлява и представлява.

6638

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 19425/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Илкова театър“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, кв. Редута, ул. Марагидик 34, ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност: организиране, подготовка и изнасяне на театрални и куклено-театрални представления, шоу-програми, празници, организиране на школи по изкуствата (театрални, изобразителни, музикални и др.), организиране на фестивали, прегледи и срещи, свързани с театралното изкуство, организиране и стопанисване на детски кътове със или без предлагане на храни и напитки, изработка и поддръжка на театрален реквизит, производство, изкупуване, преработка и търговия с всички видове хранителни и промишлени стоки, разрешени от закона, външна търговия, търговско посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, консултантска дейност, рекламна дейност, туристическа дейност, строително предприемачество, строително-ремонтна дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която управлява и представлява.

6639

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 18.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 20358/2007 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество „Струма Уайн къмпъни“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Адриана Будевска 8, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: производство и продажба на стоки от собствено производство, обработване на земеделски земи и производство на земеделска продукция, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и продажба на вина и алкохолни напитки (след снабдяване с лиценз), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, комисионни, рекламни, информационни, програмни, консултантски и други услуги, спедиционни и превозни сделки, както и всяка друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 322 000 лв., разпределен в 322 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1000 лв. Капиталът е внесен чрез непарична вноска – недвижими имоти на стойност 326 500 лв. съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение от 9.ХI.2007 г. на Софийския градски съд, фирмено отделение, Първи състав, по ф. д. № 530/2007. Едноличен собственик на капитала е „Стомар“ – ООД; дружеството е със съвет на директорите в състав: X.X.X. – председател, Кристофър Фредерик Нортъм – зам.-председател, и X.X.X. – изпълнителен директор, и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

6640

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 19797/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Еър сън България“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Надежда“, ж. к. Свобода, бл. 39, вх. В, ет. 8, ап. 71, с предмет на дейност: производство и търговия с електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници след получаване на съответните разрешителни за това; проучване и развитие; внос и износ на системи за производство и икономисване на енергия; продажба на енергия на едро и дребно (след получаване на съответните разрешителни за това); проектиране, строителство, инсталиране и поддръжка на системи за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници; строителство и експлоатация на вятърни електроцентрали; представителство на дружества от страната и чужбина, както и всякаква сродна дейност; рециклиране на всякакъв вид машини и механизми за производство на електрическа енергия; строителство на сгради, железни и всякакъв вид конструкции, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Леонидас Георгиос Кондос, който управлява и представлява.

6641

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 19929/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „ЕС лайн моделс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Връбница“, ж. к. Обеля, бл. 103, вх. А, ап. 2, с предмет на дейност: модна агенция за подготовка и реализация на фотомодели и манекени; организация на конкурси, шоу спектакли и модни ревюта; импресарска и продуцентска дейност; връзки с обществеността; сделки с интелектуалната собственост, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

6642

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 19773/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Чар 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, ж. к. X.X. 67А, вх. Б, ет. 6, ап. 92, с предмет на дейност: продажба и покупка на недвижими имоти, машини, съоръжения, технологични линии, промишлено и търговско оборудване и лизинг на същите, реклама, маркетинг, търговия на едро и дребно, експорт, импорт, посредничество, комисионерство, представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, разработка и търговия с програмни продукти, транспортна и спедиторска дейност, ресторантьорство и хотелиерство, всякакъв друг вид дейност в страната и чужбина, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която управлява и представлява.

6643

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 20385/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Примастрой 21 пропъртис“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Юри Венелин 32, партерен етаж, с предмет на дейност: покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строителство и строителни услуги, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, посреднически и консигнационни сделки с всички стоки, позволени от закона, хотелиерство и ресторантьорство; разкриване на фирмени магазини и заведения за обществено хранене, всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Моис Сами Леви, X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от Моис Сами Леви.

6644

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 19850/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „МН консулт строй“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ж. к. Лагера, ул. Балканджи Йово 29, офис 1, с предмет на дейност: проектиране, строителство, реализация на готов строителен продукт, туристическа дейност, хотелиерство, правни услуги (без процесуално представителство), всякаква друга дейност, незабранена от закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

6645

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 19829/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Мици“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Надежда“, ж. к. Надежда 3, бл. 332, вх. Д, ет. 2, ап. 102, с предмет на дейност: автосервизна дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, рекламна дейност, сделки с недвижими имоти, управление на недвижими имоти, строителство, вътрешен и международен туризъм, търговия с всякакъв вид стоки и услуги, незабранени от законите на Република България, хотелиерство и ресторантьорство, внос-износ и търговско посредничество, комисионерни, консигнационни, туристически и транспортни услуги, агентство и представителство (без процесуално) на местни и чужди физически и юридически лица в страната и чужбина, мениджмънт и експлоатация в областта на туризма, всякаква друга търговска и стопанска дейност, незабранена от законите. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който управлява и представлява.

6646

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 20172/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Анием консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, бул. Сливница 237, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска дейност, туристическа, сервизна, рекламна (без кино и печат) дейност, обучение за професионална квалификация, провеждане на курсове по предприемачество и мениджмънт, счетоводство, дилърство, брокерство, франчайзинг, мотивационно и адаптационно обучение „Как да се върна на работа“, „Как да прилагам успешно работната си сила“, курсове по инвестиционно финансиране, бизнес информация и информационни системи, рекламна дейност, посредническа дейност по информиране и наемане на работа в страната и чужбина, всякаква друга незабранена от закона дейност при условията на Търговския закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която управлява и представлява.

6647

Поправка. В Решение № 106 от 4 ноември 2010 г. на Българската народна банка (ДВ, бр. 91 от 2010 г., стр. 80) се прави следната поправка: думите „Управителният съвет приема бюджета на Българската народна банка за 2010 г.“ да се четат „Управителният съвет приема бюджета на Българската народна банка за 2011 г.“.

9403

9403

Промени настройката на бисквитките