Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 63 от 30.VII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 ОТ 27 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. (ДВ, БР. 26 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАЗЕИНИТЕ И КАЗЕИНАТИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 49 ОТ 2010 Г. ЗА ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯТ РЕД НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ И ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ (ДВ, БР. 83 ОТ 2010 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248 ОТ 26 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАЗЕИНИТЕ И КАЗЕИНАТИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА Виж повече
  • НАРЕДБА № 17 ОТ 20 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО" Виж повече
  • УКАЗ № 182 ОТ 27.07.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СОНЯ ЙОРДАНОВА МОМЧИЛОВА-ЙОВЕВА ЗА ЧЛЕН НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ Виж повече
  • УКАЗ № 183 ОТ 27.07.2021 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО АРЧАР, ОБЩИНА ДИМОВО, ОБЛАСТ ВИДИН, НА 3 ОКТОМВРИ 2021 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 184 ОТ 27.07.2021 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н РАШИД БИН АЛИ АЛ-ХАТЪР - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА ДЪРЖАВАТА КАТАР В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ОТМЯНА НА ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА 2021 Г. Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПРАВОМОЩИЯТА НА ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ Виж повече
Промени настройката на бисквитките