Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 9 от 1.II

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

818. – Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет:

1. Обявява на основание чл. 179 от ЗСВ 50 длъжности „младши съдия“ в окръжните съдилища, както следва:

по ред

Орган на съдебната власт

Брой длъжности

„младши съдия“

1.

Окръжен съд –

Благоевград

1 длъжност

2.

Окръжен съд –

Бургас

2 длъжности

3.

Окръжен съд –

Варна

6 длъжности

4.

Окръжен съд –

Велико Търново

2 длъжности

5.

Окръжен съд –

Видин

1 длъжност

6.

Окръжен съд –

Враца

2 длъжности

7.

Окръжен съд –

Добрич

1 длъжност

8.

Окръжен съд –

Кърджали

1 длъжност

9.

Окръжен съд –

Кюстендил

1 длъжност

10.

Окръжен съд –

Монтана

1 длъжност

11.

Окръжен съд –

Пазарджик

2 длъжности

12.

Окръжен съд –

Перник

2 длъжности

13.

Окръжен съд –

Пловдив

6 длъжности

14.

Окръжен съд –

Русе

1 длъжност

15.

Окръжен съд –

Силистра

1 длъжност

16.

Окръжен съд –

Сливен

1 длъжност

17.

Окръжен съд –

София

2 длъжности

18.

Окръжен съд –

Стара Загора

1 длъжност

19.

Окръжен съд –

Хасково

3 длъжности

20.

Окръжен съд –

Шумен

1 длъжност

21.

Софийски градски съд

12 длъжности

 

2. Обявява на основание чл. 180 във връзка с чл. 176, ал. 1, т. 1 от ЗСВ конкурс за заемане на 39 длъжности „младши съдия“ в окръжните съдилища, както следва:

по ред

Орган на съдебната

власт

Брой длъжности „младши съдия“

1.

Окръжен съд –

Благоевград

1 длъжност

2.

Окръжен съд –

Бургас

2 длъжности

3.

Окръжен съд –

Варна

4 длъжности

4.

Окръжен съд –

Велико Търново

1 длъжност

5.

Окръжен съд –

Видин

1 длъжност

6.

Окръжен съд –

Враца

1 длъжност

7.

Окръжен съд –

Добрич

1 длъжност

8.

Окръжен съд –

Кърджали

1 длъжност

9.

Окръжен съд –

Кюстендил

1 длъжност

10.

Окръжен съд –

Монтана

1 длъжност

11.

Окръжен съд –

Пазарджик

2 длъжности

12.

Окръжен съд –

Перник

1 длъжност

13.

Окръжен съд –

Пловдив

3 длъжности

14.

Окръжен съд –

Силистра

1 длъжност

15.

Окръжен съд –

Сливен

1 длъжност

16.

Окръжен съд –

София

2 длъжности

17.

Окръжен съд –

Стара Загора

1 длъжност

18.

Окръжен съд –

Хасково

1 длъжност

19.

Окръжен съд –

Шумен

1 длъжност

20.

Софийски градски съд

12 длъжности

 

3. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа – писмен и устен изпит по реда на чл. 184 от Закона за съдебната власт.

4. Писменият изпит да се проведе на 16 април 2022 г. (събота) от 9,00 ч. в сградата на „Интер Експо Център“, бул. Цариградско шосе № 147, София. Разпределението на кандидатите по зали да бъде публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Важно/Конкурсни процедури“.

5. Устният изпит да се проведе по график и на места, определени от конкурсната комисия.

6. Информацията относно етапа на конкурсната процедура да се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет съгласно правилата на чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 и на Закона за защита на личните данни.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет:

1. Обявява на основание чл. 179 от ЗСВ 35 длъжности „младши прокурор“ в районните прокуратури и 25 длъжности „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните прокуратури, както следва:

№ по ред

Орган на съдебната власт

Брой длъжности „младши прокурор“

1.

Районна прокуратура –

Благоевград

3 длъжности

2.

Районна прокуратура –

Кюстендил

1 длъжност

3.

Районна прокуратура –

Ихтиман

1 длъжност

4.

Районна прокуратура –

Ботевград

1 длъжност

5.

Софийска районна прокуратура

12 длъжности

6.

Районна прокуратура –

Пловдив

3 длъжности

7.

Районна прокуратура –

Пазарджик

1 длъжност

8.

Районна прокуратура –

Стара Загора

2 длъжности

9.

Районна прокуратура –

Хасково

2 длъжности

10.

Районна прокуратура –

Велико Търново

1 длъжност

11.

Районна прокуратура –

Плевен

2 длъжности

12.

Районна прокуратура –

Русе

1 длъжност

13.

Районна прокуратура –

Варна

3 длъжности

14.

Районна прокуратура –

Бургас

1 длъжност

15.

Районна прокуратура –

Сливен

1 длъжност

№ по ред

Орган на съдебната власт

Брой длъжности „младши следовател“

1.

Следствен отдел в Специализираната прокуратура

7 длъжности

2.

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Благоевград

1 длъжност

3.

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Монтана

1 длъжност

4.

Следствен отдел в Софийска градска прокуратура

1 длъжност

5.

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив

2 длъжности

6.

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пазарджик

1 длъжност

7.

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Хасково

1 длъжност

8.

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Кърджали

1 длъжност

9.

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Смолян

1 длъжност

10.

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Плевен

1 длъжност

11.

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Ловеч

1 длъжност

12.

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Варна

1 длъжност

13.

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Шумен

1 длъжност

14.

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Търговище

2 длъжности

15.

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Бургас

1 длъжност

16.

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Сливен

1 длъжност

17.

Военно-окръжна прокуратура – София

1 длъжност

 

2. Обявява на основание чл. 180 във връзка с чл. 176, ал. 1, т. 1 от ЗСВ конкурс за заемане на 29 длъжности „младши прокурор“ в районните прокуратури, както следва:

№ по ред

Орган на съдебната власт

Брой длъжности

„младши прокурор“

1.

Районна прокуратура –

Благоевград

2 длъжности

2.

Районна прокуратура – Кюстендил

1 длъжност

3.

Районна прокуратура – Ихтиман

1 длъжност

4.

Районна прокуратура – Ботевград

1 длъжност

5.

Софийска районна

прокуратура

12 длъжности

6.

Районна прокуратура – Пловдив

2 длъжности

7.

Районна прокуратура – Пазарджик

1 длъжност

8.

Районна прокуратура – Стара Загора

1 длъжност

9.

Районна прокуратура – Хасково

1 длъжност

10.

Районна прокуратура – Велико Търново

1 длъжност

11.

Районна прокуратура – Русе

1 длъжност

12.

Районна прокуратура – Варна

3 длъжности

13.

Районна прокуратура – Бургас

1 длъжност

14.

Районна прокуратура – Сливен

1 длъжност

 

3. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа – писмен и устен изпит по реда на чл. 184 от Закона за съдебната власт.

4. Писменият изпит да се проведе на 17 април 2022 г. (неделя) от 9,00 ч. в сградата на „Интер Експо Център“, бул. Цариградско шосе № 147, София. Разпределението на кандидатите по зали да бъде публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Важно/Конкурсни процедури“.

5. Устният изпит да се проведе по график и на места, определени от конкурсната комисия.

6. Информацията относно етапа на конкурсната процедура да се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет съгласно правилата на чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 и на Закона за защита на личните данни.

7. Обявява на основание чл. 180 във връзка с чл. 176, ал. 1, т. 1 от ЗСВ конкурс за заемане на 24 длъжности „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните прокуратури, както следва:

№ по ред

Орган на съдебната власт

Брой длъжности

„младши следовател“

1.

Следствен отдел в Специализираната прокуратура

7 длъжности

2.

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура –

Благоевград

1 длъжност

3.

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура –

Монтана

1 длъжност

4.

Следствен отдел в Софийска градска прокуратура

1 длъжност

5.

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура –

Пловдив

2 длъжности

6.

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура –

Пазарджик

1 длъжност

7.

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура –

Хасково

1 длъжност

8.

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура –

Кърджали

1 длъжност

9.

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура –

Смолян

1 длъжност

10.

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура –

Плевен

1 длъжност

11.

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура –

Ловеч

1 длъжност

12.

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура –

Варна

1 длъжност

13.

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура –

Шумен

1 длъжност

14.

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура –

Търговище

1 длъжност

15.

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура –

Бургас

1 длъжност

16.

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура –

Сливен

1 длъжност

17.

Военно-окръжна прокуратура – София

1 длъжност

 

8. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа – писмен и устен изпит по реда на чл. 184 от Закона за съдебната власт.

9. Писменият изпит да се проведе на 30 април 2022 г. (събота) от 9,00 ч. в сградата на „Интер Експо Център“, бул. Цариградско шосе № 147, София. Разпределението на кандидатите по зали да бъде публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Важно/Конкурсни процедури“.

10. Устният изпит да се проведе по график и на места, определени от конкурсната комисия.

11. Информацията относно етапа на конкурсната процедура да се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет съгласно правилата на чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 и на Закона за защита на личните данни.

Ред и условия за провеждане на горепосочените конкурси:

На основание чл. 181, ал. 1 и 4 от ЗСВ кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса в 14-дневен срок от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Разписаният към момента ред за подаване на заявления за участие е: лично от кандидата или от писмено упълномощен негов представител в администрацията на Висшия съдебен съвет – София, ул. Екзарх Йосиф № 12; по електронен път с квалифициран електронен подпис на официалния имейл адрес – vss@vss.justice.bg; чрез лицензиран пощенски оператор на официалния адрес на Висшия съдебен съвет (София, ул. Екзарх Йосиф № 12). Предвид епидемичната обстановка в страната заявления за участие се подават само чрез лицензиран пощенски оператор в деловодството на Висшия съдебен съвет (София, ул. Екзарх Йосиф № 12) с известие за доставяне (обратна разписка) или по електронен път с квалифициран електронен подпис на официалния имейл адрес – vss@vss.justice.bg. При подаване на заявлението по пощата определяща е датата на пощенското клеймо (датно клеймо) при изпращането. Заявления, подадени след срока, не се разглеждат. Към заявлението се прилагат следните документи: подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“; завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система; нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ съответен стаж по чл. 164 от ЗСВ за длъжността; декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ по образец; попълнен въпросник по образец, изготвен от съответната колегия на Висшия съдебен съвет, във връзка с притежаваните от кандидата нравствени качества; мотивационно писмо; други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

497

77. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-7 от 21.01.2022 г. за строеж: „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“, етап: „Автоматична газорегулираща станция (АГРС) Драгоман“, на територията на землище гр. Драгоман, община Драгоман, Софийска област. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

427

17. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, съобщава, че на основание чл. 253/чл. 248, ал. 12 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс възлага на X.X.X., ЕГН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП 7703071520, адрес за кореспонденция: София, кв. Витоша, ул. Чавдар Мутафов № 39, вх. Б, ет. 5, ап. 45, адрес по чл. 8 от ДОПК: София, кв. Витоша, ул. Чавдар Мутафов № 39, вх. Б, ет. 5, ап. 45, следния недвижим имот: поземлен имот, КИД 67653.1.57, поземлен имот с идентификатор 67653.1.57 от кадастрален район 1 по кадастралната карта на гр. Смолян, намиращ се в м. Караманджа по картата на землището на гр. Смолян с ЕКАТТЕ 67653, с площ 1420 кв. м, с начин на трайно ползване – друг вид терени със селищен характер, с трайно предназначение – урбанизирана територия, площ 1420 кв. м, намиращ се в Смолян, м. Караманджа, к.к. Пампорово, кв. 24 по плана на к.к. Райковски ливади, вписано с нот. акт № 143, том I, рег. № 808, дело № 134 от 2007 г., в Службата по вписванията – Смолян. Вещта се продава такава, каквато е в момента на продажбата, и купувачът не може да претендира за недостатъци на закупената вещ. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението.

433

41. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, дирекция СДО, отдел „Събиране“, на основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот № С212225-091-0000803/3.09.2021 г. възлага на: X.X.X. с постоянен адрес на местоживеене: Бургас, ж.к. Меден рудник № 521, ет. 2, ап. 9, следния недвижим имот: самостоятелен обект с идентификатор 51500.506.501.2.23, с площ 21 кв. м, с предназначение за офис и брой нива на обекта 1. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 51500.506.501, намиращ се в Несебър, област Бургас, ет. 1 – обект 123, с граници на същия етаж: СО № 51500.506.501.2.25 и СО № 51500.506.501.2.21, под обекта – няма, над обекта: СО № 51500.506.501.2.61.

432

7. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Велико Търново, дирекция „Събиране“, отдел „Публични вземания“, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх. № С210004-091-0001348/6.12.2021 г. възлага на „Лидерстрой ВН“ – ООД, ЕИК 203359640, с адрес: област Варна, община Варна, гр. Варна, район „Приморски“, ул. Д-р X.X. № 8, следния недвижим имот ведно с движими вещи: УПИ I – „за производствени дейности“, кв. 162 по плана на гр. Павликени, с площ 41 765 кв. м, с построените в него сгради и движими вещи: административна сграда – на два етажа, ЗП – 667 кв. м, построена 1969 г., надстройка на административна сграда – представлява трети етаж от административна сграда, ЗП – 679 кв. м, построена 1989 г., механо-монтажен цех „ММЦ“ – 2 единични халета и 1 двойно, ЗП – 4366 кв. м, построени 1965 г., производствено хале „монтажен цех“ – на един етаж, ЗП – 3009 кв. м, построено 1985 г., производствено хале „бояджийно“ – един етаж, ЗП – 1148 кв. м, построено 1989 г. Към производственото хале е построена сграда „конвейер за боядисване“, на един етаж, ЗП – 156 кв. м, построена 1993 г., портал – сграда на един етаж, ЗП – 36 кв. м, построена 1972 г., склад „Централен 1“ – на един етаж, ЗП – 753 кв. м, построена 1968 г., трафопост кула – на един етаж с височина 5 м, ЗП – 30 кв. м, построена 1969 г., склад малоценни материали – едноетажна монолитна, ЗП – 378 кв. м, построена 1975 г., магазин – с метална конструкция, ЗП – 171 кв. м, построена 1988 г., производствена сграда – на един етаж, ЗП – 670 кв. м, построена 1956 г., сграда – здравен пункт, състои се от сутерен и етаж, ЗП – 166 кв. м, построена 1942 г., земя – 41 765 кв. м. По-голямата част от сградите са в запазено състояние и се ползват. Не се ползват сграда здравен пункт, магазин и част от РМЦ. Административната сграда е масивна, стоманобетонна, със здрава покривна конструкция. В УПИ I е изградена комунално-битова система. Налични са ел. инсталация, ВиК, канализация. В УПИ I се намират движими вещи, разпределени в следните сгради – механо-монтажен цех; монтажен цех; „склад бояджийно“; функционално свързано помещение между монтажен цех и механо-монтажен цех – „лаборатория“; сграда „централен склад 1“ ЗП – 753 кв. м. Имотът се продава ведно с движимите вещи, намиращи се в производствено хале „механо-монтажен цех“ – конзолен кран 10/4924, муфелна пещ, шмиргел 300x2, кантар 10 т, ножовка механична 450, пробивна машина ПК 203, кран мостов едногр. 5 т, кран едногредов 5 т, отрязна ножовка ОН 254, кран едногредов 5 т, трансманипулатор ВТПУ 0718, шмиргел стационарен, кран мостов ед. 3,2 т, твърдомер „Роквел“, муфелна пещ, тотка има и резервоар 3188, отрезен автомат ОН 165, кран едногредов 5 т, компресор за въздух УК50, кран мостов ед. 3,2 т; ведно с движимите вещи, намиращи се в производствено хале „монтажен цех“ – компресор УК 500/10, бормашина мод. 161 настолна, шмиргел стационарен, шмиргел малък, шмиргел за видии стар № 3137, валове листоогъващи, преса хидравлична 10 т, бормашина ПН 161 Ф1409, шмиргел стацион 1.25, бормашина ПН161, шмиргел стац. 2, шайби 400x2, шмиргел стац. Шайба 1980, транспалет КМ20, кран мостов двугр. 12,5 ВТПУ 0715, бормашина колонна ПК 031 № 04670/76мон, заваръчен трансформатор с S3115, полуавтомат за СО2, компресор УК 50, мостов кантар до 50 кг, кран двугредов мостов 5 т, бормашина ПК 31 – монтажен, транспалет ТН2000, транспалет ТН2000, бормашина мод. 161, бормашина ПК 031, кран мостов двугр. 12,5 т. ВТПУ 0716, транспалетна нископовдигач; ведно с движимите вещи, намиращи се в производствено хале „бояджийно“ – шмиргел за видии от Карайсен под S1208, кран мостови 5 т, кантар 1500 кг; ведно с движимите вещи, намиращи се във функционално свързано помещение между монтажен цех и механо-монтажен цех – „лаборатория“ – биеномер R<100-45, твърдомер Викерс до 5 кг, машина за изпитване твърдост; ведно с движимите вещи, намиращи се в производствено хале „Склад централен 1“ – транспалет ТН2000, транспалет ТН2000, кантар до 1000 кг. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имота. Постановлението за възлагане е вписано в Службата по вписвания – Павликени, на 10.01.2022 г. с № от вх. рег. 33 от 10.01.2022 г., № от дв. вх. рег. 33 от 10.01.2022 г., акт том 1, акт № 14/2022 г.

435

8. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Велико Търново, дирекция „Събиране“, отдел „Публични вземания“, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх. № С210004-091-0001374/9.12.2021 г. възлага на „Вантрейд“ – ЕООД, ЕИК 104692697, с адрес: област Велико Търново, община Велико Търново, с. Ресен, ул. Спиридон Карпусчиев № 1, следния недвижим имот: УПИ XVIII – „за производствени дейности“, кв. 162 по плана на гр. Павликени, с площ 20 137 кв. м, с построени в него сгради, както следва: сграда „подготвителен участък“ на един етаж, ЗП 1250 кв. м, построена 1970 г., сграда битова – на един етаж, ЗП 286 кв. м, построена 1970 г., сграда „склад за бои“ – на един етаж, ЗП 58 кв. м, построена 1968 г., сграда „дърводелна“ – на един етаж, ЗП 382 кв. м, построена 1967 г., сграда „склад за метали“ – един етаж, затрупана с пясък, със ЗП 37 кв. м, построена 1966 г., сграда „административна“ – на два етажа, ЗП 191 кв. м, построена 1970 г., сграда „парова“ – на два етажа, ЗП 300 кв. м, с обща площ 3570 кв. м, земя – 20 137 кв. м. В УПИ I е изградена комунално-битова система. Налични са ел. инсталация, ВиК, канализация. Сградите в недвижимия имот представляват монолитно строителство. Същите са в лошо, неподдържано състояние, с разрушения по дограмите и покривната част. Сграда „склад за метали“ със ЗП 37 кв. м е напълно разрушена. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имота. Постановлението за възлагане е вписано в Службата по вписвания – Павликени, на 22.12.2021 г. с № от вх. рег. 3367 от 22.12.2021 г., № от дв. вх. рег. 3365 от 22.12.2021 г., акт том 11, акт № 103/2021 г.

434

46. – Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент – един, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, научна специалност „Детска дентална медицина“, за нуждите на преподаването в катедра „Детска дентална медицина“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Прием на документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, София, бул. Св. X.X. № 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.

401

85. – Община Асеновград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Транспортен достъп за поземлен имот КИ 99088.21.16 по кадастралната карта на кв. Долни Воден“. Проектът и придружаващата го документация са изложени за справка в информационния център на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

419

86. – Община Асеновград на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 980 от 24.11.2021 г. на Общинския съвет – Асеновград, е одобрен проект за ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за обект „Уличен водопровод за ПИ 00702.18.655 по кадастралната карта на Асеновград, община Асеновград, област Пловдив“. Решението да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет – Асеновград, на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

420

1. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че съгласува представения проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на обект: „Оптична кабелна линия „07-072“ на територията на Варненска област“, в обхвата на плана, попадащ в границите на община Варна. Проектът е изложен в отдел „Кадастър и регулация“, дирекция „АГУП“, Община Варна. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат изработения план и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна.

451

1. – Община Велинград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – проект за частично изменение на плана за регулация с Решение № 368 от 22.12.2021 г. на Общинския съвет – Велинград, за обект: Проект за частично изменение на плана за регулация на улица с о.т. № 27-26-25-76 по плана на с. Грашево, община Велинград, област Пазарджик. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват проекта в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ до кмета на община Велинград.

430

2. – Община Велинград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване с Решение № 369 от 22.12.2021 г. на Общинския съвет – Велинград, за обект: Проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на улица с о.т. № 219-229 по плана на с. Драгиново, ЕКАТТЕ 23234, община Велинград, област Пазарджик. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват проекта в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ до кмета на община Велинград.

431

23. – Община Елхово, област Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за трасе на транспортен достъп до УПИ І-148.40 през поземлен имот с идентификатор 43459.148.715 – с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, по КККР на с. Лесово, община Елхово. Проектът за ПУП (парцеларен план) е изложен в отдел „ТСУС“ на Община Елхово. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Елхово.

449

34. – Община Сандански, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изготвен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за осигуряване на „Транспортен достъп до имот с идентификатор 57176.42.54, м. Бангеица от к.к. на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград. Трасето на транспортния достъп – имот с проектен идентификатор 57176.42.57, засяга част от поземлен имот с идентификатори 57176.42.49 и 57176.42.47 с НТП – полски път на община Сандански по КККР на с. Поленица, община Сандански. Проектът за ПУП – ПП е изложен в стая № 406, ет. 4 в сградата на Община Сандански и може да се прегледа от заинтересуваните всеки работен ден в определеното приемно време на Община Сандански. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Сандански.

417

1. – Община Царево на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение № 379 от 21.12.2021 г. на ОбС – Царево, е одобрен проектът за ПУП – ПП (парцеларен план) във връзка с изграждането на „Обслужващ път с начало ул. Ваканционна между о.т. 201 и о.т. 202 (ПИ 44094.502.60) до ПИ 44094.21.11 (УПИ I-11) в м. Рибарницата и ПИ 44094.21.100 (УПИ IV-2126) в м. Рибарницата по КККР на с. Лозенец, община Царево“. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Царево, пред Административния съд – Бургас, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

453

2. – Община Царево на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение № 378 от 21.12.2021 г. на ОбС – Царево, е одобрен проектът за ПУП – ПП (парцеларен план) във връзка с изграждането на „Обслужващ път в м. Караагач, с. Лозенец, с начало от ПИ 44094.2.14 (второстепенен общински път) до ПИ 44094.2.945 (УПИ I) по КККР на с. Лозенец, община Царево“. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Царево, пред Административния съд – Бургас, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

454

26. – Община Чирпан на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 394 от 23.12.2021 г. на Общинския съвет – Чирпан, е одобрен проект за изменение на ПУП – план за улична регулация (ПУР) на улица с о.т. 108 – 60 и план за регулация (ПР) за УПИ І-171 в кв. 25 по плана на с. Златна ливада, община Чирпан, област Стара Загора, предвиждащ изменение на уличната регулация на улица с о.т. 108 – 60 в частта й към УПИ І-171 в кв. 25 по плана на с. Златна ливада, така че същата да съвпадне с кадастралната граница на имот пл. № 171 в кв. 25 по плана на с. Златна ливада, община Чирпан. Решението може да се обжалва или протестира в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Стара Загора, чрез Общинския съвет – Чирпан, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.

450

Административният съд – Варна, осми състав, призовава X.X.X., гражданин на САЩ, роден на 7.07.1939 г. в гр. Рали, Северна Каролина, в качеството му на заинтересована страна по адм.д. № 818/2021 г. по описа на Административния съд – Варна, заведено от X.X.X. от София чрез адв. X.X. – САК, против виза за проектиране на главния архитект на Район „Одесос“, община Варна, за изготвяне на проект за „Подземни гаражи и паркоместа и надземни паркоместа в УПИ Х-11а, 11, 12, 13, кв. 133 (идентификатор 10135.1506.238) по плана на 7 м.р. на гр. Варна, ул. Бачо Киро № 22/ ул. Козлодуй“ в съответствие с показаното с червен пунктир на копието (извадката) от действащия ПУП. Производството по делото е насрочено за 29.03.2022 г. от 10,30 ч.

456

Административният съд – Варна, ХХVІІІ състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм.д. № 2773/2021 г. по жалба на К. Д. К. и Т. И. К. срещу Наредбата за организацията на движението на територията на община Варна, приета от Общинския съвет – Варна, с Решение № 1078-5 по протокол № 26 от заседание, проведено на 31.01.2018 г. Заинтересованите лица могат да подадат заявление за конституирането им като страни по адм.д. № 2773/2021 г. в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. По жалбата е образувано адм.д. № 2773/2021 г. по описа на Административния съд – Варна, ХХVІІІ състав, производството по което е насрочено за разглеждане на 10.03.2022 г. от 10,30 ч.

457

Административният съд – Кюстендил, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК обявява, че Фондация „Гринберг“ е депозирала жалба срещу Наредбата за организацията на движението на територията на община Сапарева баня в частта й по чл. 33, ал. 1 – 10, приета с Решение № 108 по протокол № 10 от 31.05.2016 г. Иска се отмяната й като незаконосъобразна – приета при съществено нарушение на административнопроизводствените правила. По оспорването е образувано адм.д. № 316/2021 г. по описа на Административния съд – Кюстендил. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 23.03.2022 г. от 10 ч.

421

Административният съд – Кюстендил, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК обявява, че по жалба от Фондация „Гринберг“, ЕИК 205966183, срещу Наредбата за организацията и дейността на клубовете на пенсионера и хора с увреждания в община Бобошево, приета с Решение № 581 по протокол № 48 от 31.07.2014 г. на Общинския съвет (ОбС) – Бобошево, изменена и допълнена с Решение № 342 по протокол № 30 от 28.09.2017 г. на ОбС – Бобошево, в Административния съд – Кюстендил, е образувано адм.д. № 326/2021 г. по описа на съда и същото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 30.03.2022 г. от 10,40 ч.

422

 

Силистренският окръжен съд обявява, че на 2.11.2020 г. е образувано гр. д. № 386/2020 г. по описа на СсОС по предявена искова молба от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 131463734, чрез председателя X.X.X. и адрес за призоваване: Варна, ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1, срещу X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, двамата с постоянен и настоящ адрес: с. Нова Черна, община Тутракан, област Силистра, ул. Христо Ботев № 9, с правно основание по чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата имущество на обща стойност 193 784,37 лв., както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска 800 лв., в т. ч.:

– сумата в размер 50 лв., представляваща равностойността на наличните 50 дяла в капитала на търговско дружество „Еко груп 2015“ – ЕООД, ЕИК 203973186, за придобиването на които не е установен законен източник;

– лек автомобил марка „Рено“, модел „Меган Сценик“, транзитен № 039М870, дата на първа регистрация – 26.03.1998 г., рама № VF1JA0G0A17721995, двигател – без номер, за придобиването на който не е установен законен източник.

Пазарна стойност към настоящия момент: 750 лв.

На основание чл. 151 във връзка чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска 187 570,37 лв., в т. ч.:

– сумата в размер 4400 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Шаран“, рег. № СС6169РВ, дата на първа регистрация – 17.07.1997, рама № WVWZZZ7MZWV010147, двигател № AHU241240, за придобиването на който не е установен законен източник;

– сумата в размер 4000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, транзитен № 795Н353, дата на първа регистрация – 29.02.2000 г., рама № WVWZZZ3BZXP309165, двигател – без номер, за придобиването на който не е установен законен източник;

– сумата в размер 500,48 лв., представляваща непреобразуваната част от вноски на каса по разплащателна сметка в левове № 21579237 в „Банка ДСК“ – ЕАД, за която не е установен законен източник;

– сумата в размер 3189,89 лв., представляваща получени парични средства от трети лица по разплащателна сметка в левове № 21579237 в „Банка ДСК“ – ЕАД, за която не е установен законен източник;

– сумата в размер 70 лв., представляваща вноска на каса с лични средства на X.X.X. по разплащателна сметка в левове № 24560419 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр „Еко груп 2015“ – ЕООД, за която не е установен законен източник;

– сумата в размер 175 410 лв., представляваща размера на присвоените парични средства от проверяваното лице и извлечената от него имотна облага по ДП № 161/2018 г. на НСлС.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска 1200 лв., в т. ч.:

– лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, рег. № СС7685АР, дата на първа регистрация – 22.12.1998 г., рама № WVWZZZ1JZXD295757, двигател № ALH093431, за придобиването на който не е установен законен източник.

Пазарна стойност към настоящия момент: 1200 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска 4214 лв., в т. ч.:

– сумата в размер 4214 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка в левове № 20591382 в „Банка ДСК“ – ЕАД, за която не е установен законен източник.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 31.05.2022 г. от 14,30 ч.

В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, предмет на отнемане в този процес, могат да встъпят в делото, като предявят съответния иск пред Силистренския окръжен съд по делото.

494

Силистренският окръжен съд обявява, че на 5.03.2020 г. е образувано гр. д. № 76/2020 г. по описа на СсОС по предявена искова молба от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 131463734, чрез председателя X.X.X. и адрес за призоваване: Варна, ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1, срещу X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, двамата от с. Стефан Караджа, община Главиница, Силистренска област, ул. Хаджи Димитър № 12, по чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата имущество на стойност 177 912,79 лв., както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, в размер 1800 лв.:

недвижим имот, намиращ се в с. Богданци, община Главиница, област Силистра, а именно: дворно място с площ 630 кв. м, представляващо урегулиран поземлен имот с № XXV-285 в кв. 18 по плана на с. Богданци, одобрен със Заповед № 0287 от 10.03.2009 г., при съседи за дворното място по скица: улици от двете страни и УПИ XXIII-143.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, в размер 11 730,25 лв.:

сума в размер 2500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на МПС – лек автомобил марка „Ситроен“, модел „Ксара Пикасо“ с рег. № СС 4069 АР, рама № VF7CHRHYB39881985, двигател № RHY10DYTH4008369, дата на първа регистрация – 27.04.2005 г., отчужден с договор от 6.06.2018 г.;

сума общо в размер 6897,29 лв., представляваща погасителни вноски по кредит № 12800390 през 2016 г., 2017 г. и 2018 г., отпуснат от „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.“, клон България, с титуляр X.X.X.;

сума общо в размер 2332,96 лв., представляваща погасителни вноски по кредит № 15358007 през 2017 г. и 2018 г. в „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.“, клон България, с титуляр X.X.X..

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, сума общо в размер 164 382,54 лв., представляващи получени парични преводи от трети лица, непреобразувани в друго имущество.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 31.05.2022 г. от 11 ч.

В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, предмет на отнемане в този процес, могат да встъпят в делото, като предявят съответния иск пред Силистренския окръжен съд по делото.

495

Врачанският окръжен съд с определение № 31 от 25.01.2022 г. по ч.т.д. № 20211400900192 призовава кредиторите на „Булинвест“ – ООД (н), да присъстват в насроченото съдебно заседание на 8.02.2022 г. от 11 ч. за разглеждане молбата на X.X.X. в качеството му на управител на длъжника „Булинвест“ – ООД (н), за отмяна на решение на събрание на кредиторите от 17.12.2021 г. по т.д. № 26/2021 г.

481

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителят на сдружение „Чекпоинт София“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 1 от устава на сдружението свиква по своя инициатива извънредно общо събрание на членовете на 1.03.2022 г. в 12 ч. в София, район „Триадица“, ж.к. Иван Вазов, ул. Димитър Манов № 21, ет. 1, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за освобождаване на членове на сдружението от това им качество; проект за решение – общото събрание взема решение да бъдат освободени като членове на сдружението X.X.X. и X.X.X.; 2. вземане на решение за приемане на нови членове на сдружението; проект за решение – общото събрание взема решение да бъдат приети като нови членове на сдружението: X.X.X. и X.X.X.; 3. вземане на решение за преизбиране на досегашния управител на сдружението за тази длъжност за нов мандат от 5 години; проект за решение – общото събрание взема решение X.X.X. да бъде преизбран за управител на сдружението за нов мандат от 5 години; 4. вземане на решение за приемане на нов устав на сдружението, отразяващ промените в резултат на взетите на това общо събрание решения, както и за промяна в редакцията на чл. 25, ал. 3 от устава и отпадане на чл. 25, ал. 5 от устава; проект за решение: общото събрание приема решение да бъде приет нов устав на сдружението, отразяващ промените в резултат на взетите на това общо събрание решения, включително съдържащ нов текст на чл. 25, ал. 3 в следния смисъл: „Свикването се извършва с покана, която се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и която се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден; общото събрание реши да отпадне ал. 5 от чл. 25 от устава; 5. вземане на решение във връзка с вписване на настъпилите промени по партидата на сдружението в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел; проект за решение – общото събрание взема решение да бъде възложено на управителя – X.X.X., да предприеме всички фактически и правни действия по вписване на настъпилите промени в резултат от взетите на това общо събрание решения по партидата на сдружението в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, включително да упълномощи за това адвокат. Поканват се всички членове на сдружението да участват в общото събрание лично или чрез техни упълномощени представители. Членовете – юридически лица, се представляват от законните им представители или от изрично упълномощено лице. При лично явяване членовете – физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците се допускат до участие в работата на общото събрание след представяне на лична карта и писмено пълномощно, издадено изрично за участие в общото събрание – в ограничен или в неограничен брой заседания на събранието съгласно чл. 22, ал. 3 от устава на сдружението. Съгласно чл. 22, ал. 4 от устава на сдружението пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица. Пълномощниците могат да представляват само един член на общото събрание. Писмените материали могат да се получават от членовете на адрес: София, район „Триадица“, ж.к. Иван Вазов, ул. Димитър Манов № 21, ет. 1, всеки работен ден от 9,30 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден от 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.

466

1. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 26.03.2022 г. в 10 ч. в Дневен център за деца и лица с епилепсия „Безброй чудеса“, с адрес: София, бул. Сливница № 212Е, при следния дневен ред: 1. представяне на отчет на АРДЕ 2021 г. – докладва X.X. – председател на УС; 2. представяне на финансов отчет за 2021 г. – докладва X.X. – счетоводител; 3. приемане на проектобюджет за 2023 г.; 4. разни.

469

6. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Организацията на обединените българи“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 27.04.2022 г. от 10 ч. в София, бул. Христо Ботев № 71, ет. 2, салона на Федерацията на независимите строителни синдикати, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на сдружението през 2017 – 2021 г.; 2. отчетен доклад на контролния съвет; 3. промени в устава на ООБ; 4. приемане на финансовия отчет на сдружението за 2021 г. и годишния доклад за дейността на сдружението; 5. утвърждаване решенията на УС за приемане на нови членове; 6. освобождаване от отговорност членовете на УС и КС за дейността им през 2017 – 2021 г.; 7. избор на председател, членове на УС и членове на КС; 8. разни. При липса на кворум събранието ще се проведе същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 11 ч.

489

1. – Управителният съвет на СНЦ „X.X. – 2007“, Благоевград, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от устава свиква извънредно общо събрание на членовете на сдружението на 3.03.2022 г. от 9 ч. в Благоевград, ул. Свобода № 1, при следния дневен ред: 1. освобождаване на членовете на управителния съвет поради изтичане на техния мандат и постъпило изрично искане от председателя на УС; проект за решение: освобождава членовете на управителния съвет; 2. избор на нов състав на управителния съвет, както и определяне продължителността на неговия мандат; проект за решение: избира нов състав на управителния съвет и определя неговия мандат; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава на сдружението заседанието ще се проведе от 10 ч. същия ден, на същото място, при същия дневен ред и ще се счита законно независимо от броя на присъстващите членове.

471

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Подводен клуб „Нептун“ – Пловдив, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо годишно отчетно-изборно събрание на сдружението на 26.03.2022 г. от 10,30 ч. в помещението на клуба в Пловдив, ул. Гладстон – подлеза, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за 2019, 2020 и 2021 г.; 2. приемане на основните насоки за развитие на сдружението за 2022 г. и програма за осъществяване на дейността на сдружението за 2022 г.; 3. приемане на бюджета на сдружението за 2022 г.; 4. избор на нов управителен съвет на сдружението; 5. други. Материалите ще бъдат предоставени за запознаване на членовете на клуба в седалищния адрес след 11.03.2022 г.

473

5. – Управителният съвет на сдружение „Холистичен център Радост и Светлина“ – Смолян, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание на 28.03.2022 г. от 16 ч. на адрес: Смолян, бул. България № 6, при следния дневен ред: 1. годишен и финансов отчет за дейността през 2021 г.; 2. приемане на проект за дейността за 2022 г.; 3. разни.

472

Промени настройката на бисквитките