Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 41 от 3.VI

  • ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО Виж повече
  • НАРЕДБА № 29 ОТ 22 ЮНИ 2004 Г. ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ТЮТЮН Виж повече
  • НАРЕДБА № 4 ОТ 11 МАРТ 2011 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПОЛСКИ ИНСПЕКТОРИ Виж повече
  • НАРЕДБА № 24 ОТ 28 МАЙ 2004 Г. ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ МЕДИЦИНСКИ И АРОМАТНИ РАСТЕНИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА № 5 ОТ 26 АПРИЛ 2005 Г. ЗА НЕОБХОДИМАТА ЗЕМЯ, УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИТЕ И ТЕХНИКАТА ЗА СОРТОИЗПИТВАНЕ, ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СОРТОИЗПИТВАНЕ ЗА БИОЛОГИЧНИ И СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА СОРТОИЗ Виж повече
  • НАРЕДБА № 19 ОТ 5 МАЙ 2004 Г. ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ Виж повече
  • НАРЕДБА № 12 ОТ 1 ЮНИ 2007 Г. ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ И/ИЛИ ОДОБРЕНИЕ НА ПРОИЗВЕЖДАНИЯ И ТЪРГУВАН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ГРУПИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ РАСТЕНИЯ - ОВОЩНИ, ЛОЗА, ДЕКОРАТИВНИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ ВИДОВЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 ОТ 26 МАЙ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ Виж повече
Промени настройката на бисквитките