Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 62 от 5.VIII

  • РЕШЕНИЕ № 541 ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "БУНИТЕ 2 - ЗАПАД" И МОРСКИ ПЛАЖ "БУНИТЕ 2 - ИЗТОК", ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 542 ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "КАМЧИЯ - СЕВЕР 3", МОРСКИ ПЛАЖ "КАМЧИЯ - СЕВЕР 4" И МОРСКИ ПЛАЖ "КАМЧИЯ - СЕВЕР 5", ОБЩИНА АВРЕН, ОБЛАСТ ВАРНА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 543 ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "СОЗОПОЛ - ЗАПАД", ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 544 ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "ЧЕРВЕНКА", ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 545 ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "СВЕТИ ВЛАС - ЦЕНТРАЛЕН", ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 546 ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "КАБАКУМ - ЮГ", ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 547 ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "САРАФОВО - ЮГ", ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОКОВЕТЕ ОТ ПЛОДОВЕ И НЯКОИ СХОДНИ ПРОДУКТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 548 ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "КАБАКУМ - ЦЕНТРАЛЕН", ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 549 ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "ВАСИЛИКО", ОБЩИНА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече