Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 58 от 26.VI

  • НОРМИ ЗА ФИЗИЧЕСКО НАТОВАРВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ХИГИЕННО-ФИЗИОЛОГИЧНИ И ЕРГОНОМИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО И ТРУДОВИТЕ ПРОЦЕСИ № 05 Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 ОТ 22 АПРИЛ 1999 Г. ЗА РЕЖИМА НА ИЗНОС, ДИРЕКТЕН ТРАНЗИТ И РЕЕКСПОРТ НА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В СЪСЕДНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СТРАНИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА КОИТО СЕ ПРОВЕЖДАТ ВОЕННИ ДЕЙСТВИЯ Виж повече