Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 22.XI

  • РЕШЕНИЕ № 900 ОТ 16 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА ТЕРИТОРИАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РЕГИОН ЗА ПЛАНИРАНЕ ОТ НИВО 2 ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2027 Г. Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 901 ОТ 16 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА ТЕРИТОРИАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН ЗА ПЛАНИРАНЕ ОТ НИВО 2 ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2027 Г. Виж повече
  • ЗАПОВЕД № СД-06-23 ОТ 11 НОЕМВРИ 2022 Г. ОТНОСНО ПРОМЯНА НА СЛУЖЕБНИЯ АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ЛИЦЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ НАЗНАЧАВАНО ЗА СИНДИК В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ С НЕДОСТИГА И ВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ДЪРВАТА ЗА ОГРЕВ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2022 - 2023 Г. И ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ Виж повече
  • ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 9 ОТ 15 НОЕМВРИ 2022 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 13 ОТ 2022 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките