Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 78 от 12.IX

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2023 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, В ОБЛАСТТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАТА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" ЗА 2023 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2023 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2023 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2023 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 164 ОТ 08.09.2023 Г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ГЛАВЕН КОМИСАР ПЕТЪР ИЛИЕВ ТОДОРОВ И ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ ОТ ДЛЪЖНОСТ Виж повече
  • УКАЗ № 165 ОТ 08.09.2023 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЛАВЕН КОМИСАР ЖИВКО ХРИСТОВ КОЦЕВ ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2023 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА № 13 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЕНЦИИ ОТ СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2027 Г. В СЕКТОРИТЕ "ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ" И "МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ" Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ Виж повече
Промени настройката на бисквитките