Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 12 от 9.II

  • УКАЗ № 20 ОТ 05.02.2024 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПРИБОЙ, ОБЩИНА РАДОМИР, ОБЛАСТ ПЕРНИК, НА 23 ЮНИ 2024 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 21 ОТ 05.02.2024 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА МАРИН РАЙКОВ НИКОЛОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 22 ОТ 05.02.2024 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ТИХОМИР АНГЕЛОВ СТОЙЧЕВ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ЛОНДОН Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 17.10.2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННА ГОДНОСТ НА ПРИСТАНИЩАТА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРИСТАНИЩНИ ОБЕКТИ (ДВ, БР. 96 ОТ 2013 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2006 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИТЕ, ОДОБРЕНИЯТА И РАЗРЕШЕНИЯТА, ИЗДАВАНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ПО ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ДВ, БР. 6 ОТ 2007 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2019 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, УПРАВЛЕНИЕТО И ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ В БАНКИТЕ (ДВ, БР. 40 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ОТ 2019 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ И КОНТРОЛНИЯ ОРГАН НА КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ, КАКТО И ЗА ОЦЕНКА НА ТЯХНАТА ПРИГОДНОСТ И НА ЛИЦАТА, ЗАЕМАЩИ КЛЮЧОВИ ПОЗИЦИИ (ДВ, БР. 40 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-19 ОТ 31 ЯНУАРИ 2024 Г. Виж повече
  • МЕТОДИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА, ГАРАНТИРАЩ ПРЕДВИДИМОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА БЮДЖЕТА НА НЗОК ЗА 2024 Г. ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК Виж повече
  • МЕХАНИЗЪМ, ГАРАНТИРАЩ ПРЕДВИДИМОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА БЮДЖЕТА НА НЗОК ЗА 2024 Г. ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО СЪС СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК Виж повече
Промени настройката на бисквитките