Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 80 от 24.IX

  • ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РЕШЕНИЕ № 538-ПВР/НС ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2021 Г., РЕШЕНИЕ № 557-ПВР/НС ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. И РЕШЕНИЕ № 562-ПВР/НС ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕП Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 306 ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. (ДВ, БР. 8 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦА, ЗАСТРАШЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО (ДВ, БР. 103 ОТ 2004 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ (ДВ, БР. 74 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • УКАЗ № 249 ОТ 20.09.2021 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦА, ЗАСТРАШЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО Виж повече
  • УКАЗ № 250 ОТ 20.09.2021 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ТРИСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДАРЕНИЕ НА ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ АСТРАЗЕНЕКА, МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КРАЛСТВО БУТАН И АСТРАЗЕНЕКА И ДВУСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДАРЕ Виж повече
  • УКАЗ № 251 ОТ 20.09.2021 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ТРИСТРАННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДАРЕНИЕ НА ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ АСТРАЗЕНЕКА, МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА И АСТРАЗЕНЕКА И НА ДВУСТРАННОТО СПОРАЗУМ Виж повече
  • УКАЗ № 252 ОТ 20.09.2021 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕПРОДАЖБА НА ВАКСИНИ ОТ И МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ ОТНОСНО ПРЕПРОДАЖБА НА ДОЗИ ВАКСИНИ НА MODERNA SWITZERLAND GMBH СРЕЩУ COVID-19 Виж повече
  • УКАЗ № 253 ОТ 20.09.2021 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ТРИСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДАРЕНИЕ НА ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ АСТРАЗЕНЕКА, МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НАРОДНА РЕПУБЛИКА БАНГЛАДЕШ И АСТРАЗЕНЕКА И ДВУСТРАННО СПОРАЗУ Виж повече
  • УКАЗ № 254 ОТ 20.09.2021 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧЕРНООКИ, ОБЩИНА КРУМОВГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ, НА 27 ФЕВРУАРИ 2022 Г. Виж повече