Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 44 от 19.V

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 ОТ 16 МАЙ 2023 Г. ЗА РАЗПОЛАГАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПОЛИГОН НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ В РАЙОНА НА НОС ШАБЛА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 ОТ 15 МАЙ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г. (ДВ, БР. 133 ОТ 1998 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 ОТ 16 МАЙ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77 ОТ 16 МАЙ 2023 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78 ОТ 17 МАЙ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2010 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ И ОВОЩНИ РАСТЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВЕ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ДВ, БР. 20 ОТ 2010 Г.) Виж повече
  • МЕТОДИКА ПО МЯРКА 11 "БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. Виж повече
  • ЗАПОВЕД № РД-09-503 ОТ 12 МАЙ 2023 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕТОДИКА ПО МЯРКА 11 "БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. Виж повече
  • ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6 ОТ 11 МАЙ 2023 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 3 ОТ 2023 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките