Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 3 от 11.I

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 6 АПРИЛ 1993 Г. ЗА ПРИВЕЖДАНЕ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИНФЛАЦИЯТА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 1991 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 1992 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 8 АПРИЛ 1992 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ ПО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АТОМНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА МИРНИ ЦЕЛИ И ПО КОНТРОЛА ЗА ЯДРЕНАТА И РАДИАЦИОННАТА БЕЗОПАСНОСТ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА НАБИРАНЕ, ИЗРАЗХОДВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ПО ФОНД "ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА И РАДИАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ" Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 1993 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1990 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И ПРАВАТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ СТУДЕНТИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ПОЛУВИСШИТЕ ИНСТИТУТИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 28 НОЕМВРИ 1990 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И ПРАВАТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ СТУДЕНТИТЕ ОТ ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ПОЛУВИСШИТЕ ИНСТИТУТИ И АСПИРАНТИТЕ Виж повече
  • НАРЕДБА № 5 ЗА КОРАБНИТЕ ДОКУМЕНТИ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА Виж повече
Промени настройката на бисквитките