Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 3 от 11.I

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 1993 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА КОМИТЕТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АТОМНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА МИРНИ ЦЕЛИ Виж повече
  • ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА КОМИТЕТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АТОМНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА МИРНИ ЦЕЛИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АТОМНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА МИРНИ ЦЕЛИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 1993 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЩАТА ЧИСЛЕНОСТ НА ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" И ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТРУКТУРА И НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 1993 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР "СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪМ КОМИТЕТА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ И ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНА СМЕТКА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 1993 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 1993 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 1993 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1990 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И ПРАВАТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ СТУДЕНТИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ПОЛУВИСШИТЕ ИНСТИТУТИ Виж повече
Промени настройката на бисквитките