Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 86 от 10.IX

  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 ОТ 29 АВГУСТ 2002 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КОМИТЕТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АТОМНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА МИРНИ ЦЕЛИ В АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ И ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ Виж повече
  • УКАЗ № 301 ОТ 30.08.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В УКРАЙНА И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА АНГЕЛ НИКОЛОВ ГАНЕВ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА Виж повече
  • УКАЗ № 302 ОТ 30.08.2002 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н БОРИС РУБАШКИН С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2002 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА ВЪНШНОТЪРГОВСКИЯ РЕЖИМ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ОБН., ДВ, БР. 93 ОТ 2000 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 58 И 112 ОТ 2001 Г. И БР. 28 О Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 570 ОТ 27 АВГУСТ 2002 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ МИНЕРАЛНАТА ВОДА ОТ НАХОДИЩЕ "КОСТЕНЕЦ", С. КОСТЕНЕЦ, ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ, ОБЕКТ - ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, РАЗКРИТА ЧРЕЗ СОНДАЖ № 2ХГ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 582 ОТ 30 АВГУСТ 2002 Г. ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА С. БАНЯ, ОБЩИНА КАРЛОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, ЗА ГРАД Виж повече
  • МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА УЧЕНИЕТО "КРАЙЪГЪЛЕН КАМЪК 2002", ПРОВЕЖДАНО КАТО ИНЖЕНЕРНО УЧЕНИЕ НА МЕСТНОСТТА (РАТИФИЦИРАН СЪС ЗА Виж повече
  • МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА УЧЕНИЕТО "КРАЙЪГЪЛЕН КАМЪК 2002", ПРОВЕЖДАНО КАТО ИНЖЕНЕРНО УЧЕНИЕ НА МЕСТНОСТТА (РАТИФИЦИРАН СЪС ЗАК Виж повече
  • МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА УЧЕНИЕТО "КРАЙЪГЪЛЕН КАМЪК 2002", ПРОВЕЖДАНО КАТО ИНЖЕНЕРНО УЧЕНИЕ НА МЕСТНОСТТА (РАТИФИЦИРАН СЪС Виж повече
Промени настройката на бисквитките