Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 6 от 20.I

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 486 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. (ДВ, БР. 58 ОТ 2003 Г.) Виж повече
  • ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 330 ОТ 12 ЯНУАРИ 2023 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 116 ОТ 2023 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2023 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА (ДВ, БР. 95 ОТ 1997 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ДВ, БР. 1 ОТ 2001 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-254 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2017 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ В СЛУЖЕБНАТА ДЕЙНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 19 ОТ 2017 Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-310 ОТ 2014 Г. ЗА ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 60 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-1243 ОТ 9 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И/ИЛИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ ИЛИ ПРОГРАМИ И ЗА ФОРМИРАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ЧЛ. 1 Виж повече
  • МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ ОТНОСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МАТЕРИАЛНИТЕ РЕСУРСИ ЗА ОТБРАНА(Одобрен с Решение № 253 от 21 април 2022 г. Виж повече
  • НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ В СЛУЖБА "ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ" Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖАВАНЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ДА ПРОМЕНИ ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ В ЧАСТ ЕНЕРГЕТИКА Виж повече
Промени настройката на бисквитките