Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 80 от 19.IX

  • РЕШЕНИЕ ЗА ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО УДЪЛЖАВАНЕТО НА ПРЕВАНТИВНИТЕ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД ОТ УКРАЙНА СЛЕД 15 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ И ИЗБИРАНЕ НА СЕКРЕТАР НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА И ПОПЪЛВАНЕ РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИСИЯТА ПО ПОЛИТИКИТЕ ЗА БЪЛГАРИТЕ ИЗВЪН СТРАНАТА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В СЪСТАВА И ПОПЪЛВАНЕ РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ЗА КОНТРОЛ НАД СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, ПРИЛАГАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И ДОСТЪПА ДО ДАННИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА И ПОПЪЛВАНЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО КОНСТИТУЦИОННИ ВЪПРОСИ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА Виж повече
Промени настройката на бисквитките