Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 102 от 8.XII

  • РЕШЕНИЕ № 850 ОТ 30 НОЕМВРИ 2023 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА СРЕДИЩНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ (ДВ, БР. 105 ОТ 2003 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА (ДВ, БР. 61 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • УКАЗ № 213 ОТ 05.12.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА Виж повече
  • УКАЗ № 214 ОТ 05.12.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 215 ОТ 05.12.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР (LOA) BU-B-UCP "ПРИДОБИВАНЕ НА БОЙНИ МАШИНИ СТРАЙКЪР" Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 33 ОТ 2003 Г. ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА СИНДИКА В БАНКА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ (ДВ, БР. 102 ОТ 2003 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР (LOA) BU-B-UCP "ПРИДОБИВАНЕ НА БОЙНИ МАШИНИ СТРАЙКЪР" Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2016 Г. ЗА ИНФОРМАЦИЯТА И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (ДВ, БР. 66 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • МЕТОДИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2027 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките